Виникнення та еволюція соціальної роботи

 • Добавили12.07.2012
 • Размер22,21 Kб
 • Скачали6

і затвердження етичного кодексу професії. У кожній країні процес професіоналізації мав свої особливості щодо змістового наповнення, темпів перебігу. 2.

Передісторія виникнення соціальної роботи як фахової діяльності Суспільство на кожному етапі свого розвитку брало на себе функції допомоги і підтримки, хоча спосіб їх ре-алізації суттєво відрізнявся у процесі соціогенезу. У первісному суспільстві, яке характеризувалося природ-ною цілісністю життєдіяльності людей, ці функції реа-лізовувались переважно через інститут сім'ї і систему родинних зв'язків. З розвитком суспільства ці соціаль-ні інститути постійно трансформувалися, передаючи частково або повністю обов'язки щодо підтримки своїх членів іншим соціальним інститутам.

Особливо актив-но включалися у цей процес церква, релігійні, профе-сійні, територіальні громади, благодійні організації, а згодом і держава. Виникненню соціальної роботи як фаху передувало суспільне визнання необхідності задоволення потреб пев-них груп людей у сторонній допомозі й підтримці. Перед-історія соціальної роботи охоплює такі послідовні етапи: 1) первіснообщинні і родові форми, церковно-монас-тирська допомога; зародження державних і громадських підходів; наукова філантропія, пов'язана із усвідомленим прагненням добровольців створити теоретичну і цінніс-ну базу своєї діяльності.

Антропологічні дослідження свідчать про функціо-нування певної суспільної допомоги у давньому світі. Наприклад, у Давньому Єгипті (2700 2200 pp. до н.

є. ) турбота суспільства була спрямована насамперед на збе-реження трудових ресурсів. Вона була прерогативою держави, зацікавленої в підтримці життєвого рівня лю-дей, зайнятих на суспільних роботах будівництві ка-налів, пірамід, гробниць і храмів.

Ця допомога мала на меті запобігання голодним бунтам, які загрожували стабільності держави. Для цього у Давньому Єгипті ви-користовували методи централізованого планування виробництва, розподілу продуктів харчування серед різних регіонів, міграційну політику. У Давньому Китаї (І ст.

до н. є. ) побутувала думка, що в надзвичайних ситуаціях слід вдаватися до таких .

Скачать
Диплом Педагогика 18.02.2009

Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

Міністерство освіти і науки України Луганський національний педагогічний університет Імені Тараса Шевченка Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи СОЦІАльно - ПедагогІЧНА Робота В Дитячому ЗакладІ Оздоровчого ТИПУ. Магістерська робота магістранта

Курсовая Журналистика, издательское дело и СМИ 07.08.2007

Соціальні проблеми у ЗМІ

МІНІСтерство Культури І Мистецтв УКРАЇНИ КИЇВський НАЦІОнальний УНІВерситет Культури І Мистецтв Факультет Менеджменту І БІЗнесу Кафедра ЗВЯ’ЗКІВ З ГромадскІСТЮ Курсова робота на тему “Соціальні проблеми у ЗМІ” Студента II- курсу очного відділення група

Реферат Социология 04.10.2005

Шлях до соціальної роботи

Нац ональний ун верситет Ки во-Могилянська Академ я Департамент соц альних наук технолог йШкола соц ально роботи Рефератна тему Шлях до соц ально роботи Мельниково Натал Володимир вниКи в - 1999Людина стота соц альна, тобтоживе в колектив . Тому ц кавлять нш люди власне м сце серед них.

Реферат Менеджмент 22.07.2011

Соціальні та політичні небезпеки

Реферат на тему Соціальні та політичні небезпеки План 1. Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних джерел небезпеки 2. Політичні небезпеки 3. Соціальні конфлікти 4. Заходи та засоби спрямовані на запобігання виникненню конфліктних ситуацій

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы

Облако тегов