Виникнення та еволюція соціальної роботи

 • Добавили12.07.2012
 • Размер22,21 Kб
 • Скачали6

США у 1915 р. Бри-танська асоціація соціальних працівників у 1995 р. від-значила сторіччя медичної соціальної роботи, оскільки в 1895 р.

у королівському госпіталі було створено спеці-альні посади «елмонерів» (добровільних помічників). Радикальніших поглядів дотримується Т. Шанін, стверджуючи, що «поняття соціальний працівник» увійшло в обіг наприкінці XIX на початку XX ст.

Але як самостійний фах і академічна дисципліна «соціальна робота» утвердилася лише після Другої світової війни. Ідеї New Deal («Нової справи», політичного курсу, що заклав основи соціального забезпечення) у США в 30-ті роки, а в 40-ві на західноєвропейських теренах ідеї дер-жави загального добробуту (welfare state) стали визнан-ням права кожної людини на певний мінімум гідного іс-нування і перетворення держави на гаранта реалізації цього права. Однак невдовзі після цього з'ясувалося, що для їх втілення недостатньо належних законів і матері-альних ресурсів, необхідна ще й спеціальна система ін-дивідуальної допомоги людям, які з різних причин не вписуються у суспільство.

Нормативні положення уря-ду, державні асигнування на соціальні потреби повинні були дійти до конкретного адресата, відповідати його потребам і запитам, а іноді й мали бути суттєво перегля-нуті, як того потребує практика. Реалізацію цієї функції взяли на себе соціальні працівники. Загалом виникнення фаху «соціальна робота» важ-ко пов'язати з конкретною датою, раціональніше роз-глядати його як історичний процес, який у своєму роз-витку подолав такі етапи професіоналізації: перетворення діяльності на основне заняття для певної групи людей; організація спеціальних навчальних закладів для підготовки соціальних працівників; формування професійної асоціації; політична кампанія, спрямована на прийняття законодавчих актів щодо надання професійній асоціації офіційних повноважень; розроблення .

Скачать
Диплом Педагогика 18.02.2009

Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

Міністерство освіти і науки України Луганський національний педагогічний університет Імені Тараса Шевченка Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи СОЦІАльно - ПедагогІЧНА Робота В Дитячому ЗакладІ Оздоровчого ТИПУ. Магістерська робота магістранта

Курсовая Журналистика, издательское дело и СМИ 07.08.2007

Соціальні проблеми у ЗМІ

МІНІСтерство Культури І Мистецтв УКРАЇНИ КИЇВський НАЦІОнальний УНІВерситет Культури І Мистецтв Факультет Менеджменту І БІЗнесу Кафедра ЗВЯ’ЗКІВ З ГромадскІСТЮ Курсова робота на тему “Соціальні проблеми у ЗМІ” Студента II- курсу очного відділення група

Реферат Социология 04.10.2005

Шлях до соціальної роботи

Нац ональний ун верситет Ки во-Могилянська Академ я Департамент соц альних наук технолог йШкола соц ально роботи Рефератна тему Шлях до соц ально роботи Мельниково Натал Володимир вниКи в - 1999Людина стота соц альна, тобтоживе в колектив . Тому ц кавлять нш люди власне м сце серед них.

Реферат Менеджмент 22.07.2011

Соціальні та політичні небезпеки

Реферат на тему Соціальні та політичні небезпеки План 1. Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних джерел небезпеки 2. Політичні небезпеки 3. Соціальні конфлікти 4. Заходи та засоби спрямовані на запобігання виникненню конфліктних ситуацій

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов