Виникнення та еволюція соціальної роботи

 • Добавили12.07.2012
 • Размер22,21 Kб
 • Скачали6

працівників включено курси, у межах яких вивчають історію со-ціальної роботи від прадавніх традицій милосердя. На Заході, де соціальна робота як фахова діяльність існує понад сторіччя, розмежовують благодійність як добровільну діяльність і соціальну роботу як система-тичну, організовану фахову допомогу. Ілюстрацією цьо-го підходу є міркування сучасного британського вчено-го Теодора Шаніна: «Часто доводиться чути думку, мов-ляв, соціальна робота це просто сучасний світський варіант релігійної благодійності, вкорінений у серед-ньовіччі.

Насправді благодійність і соціальну роботу об'єднує лише загальна альтруїстична установка. За всіма основними параметрами цілями, методами і структурою, пов'язаною зі спеціальною підготовкою працівників-виконавців, вони суттєво відрізняють-ся, являючи собою якісний стрибок у нове і різне. Най-важливішим рушієм людей, котрі займалися благодій-ністю, було їхнє почуття морального обов'язку, праг-нення робити добро зазвичай вони походили від віри у безсмертя душі.

Акцент робився на того, хто творив добро, а його внесок вимірювався розміром і тривалістю допомоги. Сучасний соціальний працівник вбачає своє завдання в тому, щоб людина, котрій він допомагає, могла обходитися без цієї допомоги і без соціального працівника, що стає тепер ключовим критерієм профе-сійного успіху. Процес, за допомогою якого намагають-ся досягнути цього, називають по-різному: реабіліта-ція, нормалізація, реадаптація.

Але головна мета тут завжди полягає в поверненні «клієнтові» здатності дія-ти самостійно за наявних соціальних умов. Для цього майбутніх соціальних працівників вчать розуміти ін-дивідуальну психологію «клієнтів», характер зв'язків людини .

Скачать
Диплом Педагогика 18.02.2009

Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

Міністерство освіти і науки України Луганський національний педагогічний університет Імені Тараса Шевченка Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи СОЦІАльно - ПедагогІЧНА Робота В Дитячому ЗакладІ Оздоровчого ТИПУ. Магістерська робота магістранта

Курсовая Журналистика, издательское дело и СМИ 07.08.2007

Соціальні проблеми у ЗМІ

МІНІСтерство Культури І Мистецтв УКРАЇНИ КИЇВський НАЦІОнальний УНІВерситет Культури І Мистецтв Факультет Менеджменту І БІЗнесу Кафедра ЗВЯ’ЗКІВ З ГромадскІСТЮ Курсова робота на тему “Соціальні проблеми у ЗМІ” Студента II- курсу очного відділення група

Реферат Социология 04.10.2005

Шлях до соціальної роботи

Нац ональний ун верситет Ки во-Могилянська Академ я Департамент соц альних наук технолог йШкола соц ально роботи Рефератна тему Шлях до соц ально роботи Мельниково Натал Володимир вниКи в - 1999Людина стота соц альна, тобтоживе в колектив . Тому ц кавлять нш люди власне м сце серед них.

Реферат Менеджмент 22.07.2011

Соціальні та політичні небезпеки

Реферат на тему Соціальні та політичні небезпеки План 1. Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних джерел небезпеки 2. Політичні небезпеки 3. Соціальні конфлікти 4. Заходи та засоби спрямовані на запобігання виникненню конфліктних ситуацій

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов