Виникнення та еволюція соціальної роботи

 • Добавили12.07.2012
 • Размер22,21 Kб
 • Скачали6

і дружній вплив. Визнання провідної ролі людських слабкостей є концептуальною основою, на якій і донині ґрунтується практика фахової соціальної роботи. Проте у просвітницькі часи ці ідеї не було втілено в життя, що було спричинено економічними умовами і релігійними переконаннями членів благодійних організацій.

Наприкінці XIX ст. теологічний й суспільно-благо-дійний підходи в наданні соціальної допомоги поступи- лися місцем правовому підходу. Ухвалені закони започаткували розвиток державної системи соціального за-безпечення, формування державно-муніципального навчання тощо.

Одночасно розвивалися профспілки й каси взаємодопомоги, на які спиралася система соці-ального страхування. Набували поширення соціально-радикальні ідеї марксизму та фемінізму, основою яких було переконання у несправедливості розподілу су-спільних ресурсів та балансу влади між представника-ми різних соціальних груп у суспільстві, зокрема най-маних працівників і власників, жінок і чоловіків. На цей час, за переконанням більшості дослідників, припа-дає професіоналізація соціальної роботи, утвердження ідеї створення державної системи соціального забезпе-чення як інструмента реалізації соціальної політики, орієнтованої на визнання загальних прав людини.

Використана література. 1. Малько А.

Соціальна робота і соціальна педагогіка // Соціальна політика і соціальна робота. 2000. № 3,4.

2. Милосердие: Учеб. пособие / Под ред.

М. П. Мчделова.

М. : РОССПЭН, 1998. 3.

Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи: Пер. з англ.

К 2000. 4. Попович Г.

Соціальна робота і міждисциплінарне співробітниц-тво // Соціальна політика і соціальна робота. 2001. № 1.

Скачать
Диплом Педагогика 18.02.2009

Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

Міністерство освіти і науки України Луганський національний педагогічний університет Імені Тараса Шевченка Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи СОЦІАльно - ПедагогІЧНА Робота В Дитячому ЗакладІ Оздоровчого ТИПУ. Магістерська робота магістранта

Курсовая Журналистика, издательское дело и СМИ 07.08.2007

Соціальні проблеми у ЗМІ

МІНІСтерство Культури І Мистецтв УКРАЇНИ КИЇВський НАЦІОнальний УНІВерситет Культури І Мистецтв Факультет Менеджменту І БІЗнесу Кафедра ЗВЯ’ЗКІВ З ГромадскІСТЮ Курсова робота на тему “Соціальні проблеми у ЗМІ” Студента II- курсу очного відділення група

Реферат Социология 04.10.2005

Шлях до соціальної роботи

Нац ональний ун верситет Ки во-Могилянська Академ я Департамент соц альних наук технолог йШкола соц ально роботи Рефератна тему Шлях до соц ально роботи Мельниково Натал Володимир вниКи в - 1999Людина стота соц альна, тобтоживе в колектив . Тому ц кавлять нш люди власне м сце серед них.

Реферат Менеджмент 22.07.2011

Соціальні та політичні небезпеки

Реферат на тему Соціальні та політичні небезпеки План 1. Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних джерел небезпеки 2. Політичні небезпеки 3. Соціальні конфлікти 4. Заходи та засоби спрямовані на запобігання виникненню конфліктних ситуацій

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов