Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

 • Добавили11.07.2012
 • Размер26,19 Kб
 • Скачали4

У процесі ідентифікації відбувається інтелектуальне ототожнення, результати якого залежать від того, на-скільки точно вдалося визначити інтелектуальний рі-вень співрозмовника. Для цього потрібне уявне зану-рення в контекст життя іншої людини, опанування її смислового поля, особистісних орієнтацій. Соціальним працівникам механізм ідентифікації дає змогу змоделювати проблемну ситуацію свого клієн- та, краще зрозуміти мотивацію, лінію його поведінки і на цій підставі точніше визначати можливі чи бажані альтернативи розв'язання проблеми.

Наприклад, фахі-вець, який знає можливості і ресурси клієнта, зумівши ідентифікувати себе з цим станом, має більше шансів для досягнення успіху. А сформульовані на етапі втру-чання завдання будуть реалістичними, їх розв'язання сприятиме розвитку клієнта. Рефлексія.

Вона є важливим психологічним меха-нізмом, який опосередковує процес сприйняття в між-особистісному спілкуванні. Рефлексія (лат. reflexio відображення) процес самопізнан-ня, споглядання, розуміння власного внутрішнього світу, а також сприйняття, розуміння психічного стану, можливого плину думок іншої людини в спілкуванні.

Завдяки рефлексії відбувається з'ясування намірів, уточнення розуміння одне одним, взаємне пристосуван-ня позицій співрозмовників. Якщо рефлексія недостат-ня або неадекватна, це може спричинити непорозумін-ня, конфлікти тощо. Якщо учасник спілкування неправильно сприймає се-бе, свого співрозмовника, а також те, як співрозмовник сприймає його, взаєморозуміння між ними неможливе.

Соціальний працівник може допомогти клієнтові краще сприймати себе, зважати на власні переживан-ня. Для цього слід, акцентуючи увагу на емоційно на-сичених словах і виразах, які вживає клієнт, спонука-ти його до детальнішого вираження своїх почуттів: «Чи не могли б Ви ще розповісти про свої переживання що-до », «Якщо я правильно Вас зрозумів, то Ви тоді від-чували ». Емпатпія.

У процесі соціалізації (етапу засвоєння соціального досвіду) людина набуває здатності відгуку-ватися на чужі проблеми, уявляти себе у становищі .

Скачать
Реферат Политология 15.04.2009

Політика як соціальне явище

“ ПОЛІТИКА ЯК СОЦІАльне Явище” Розвиток політичної думки й уявлень про державу привів до виділення наук про політику та їх відокремлення від політичної філософії. Існує вислів якщо сучасна людина не цікавиться політикою, то проте політика цікавиться людиною.

Курсовая Политология 06.04.2009

Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

«Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту» Виконала студентка 401 групи ФЛ Михайлова-Горячева Катерина Перевірила ст.викладач Новікова Н.Є. КИЇВ-2007 ПЛАН Вступ…3 РОЗДІЛ І Осмислення Поняття СОЦІАльно-ПОЛІТичного КонфлІКТУ 1.1 Визначення терміну соціального та політичного конфлікту….

Курсовая Менеджмент 04.12.2008

Соціально–психологічні аспекти управління трудовим колективом

Зміст. Вступ. 1.Формування колективу. 1.1. Види коллективів. 1.2. Групи. 1.3. Адаптація персоналу. 1.4. Лідер у колективі. Хто він? 2.Соціально – психологічні аспекти управління трудовим колективом. 2.1. Методи управління. 2.2. Дисципліна, та управління дисципліною.

Реферат Педагогика 25.02.2009

Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів

ЗМІСТ Вступ 2 РОЗДІЛ I. ТеоретичнІ Засади Формування ПрофесІЙНО-Значущих Якостей МайбутнІХ УчителІВ 4 1.1. Класики педагогіки про професійно-значущі якості вчителя 4 1.2. Сучасний підхід до класифікації професійно-значущих якостей вчителя 5 1.3. Професійно

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


меры предотвращения экологических последствий шанхай как объект туризма Педагогическое общение и воспитание актуальность пьесы вишневый сад Интернет-зависимость как психолого-педагогическая проблема в начальной школе какие области улитки воспринимают высокочастотные тоны отчет по практике обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты Понятие и сущность денег Научно исследовательская работа по машиностроению Створення украинской мови экранизация произведений островского оценка состояния трудовых ресурсов и разработка предложений по повышению эффективности их использования Меркурий - мир жара и холода Особенности взаимодействия специалиста дефектолога с родителями воспитывающими ребенка имеющего нарушения слуха театр и кино на тему язык и общество производство коллективных благ отчет по производственной практике пиццерии ябв медицинский регистратор

Облако тегов