Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

 • Добавили11.07.2012
 • Размер26,19 Kб
 • Скачали4

індивіду негативних рис, ха-рактеристик), оскільки позитивне сприйняття клієнта сприяє глибшому дослідженню його проблем, а його за-цікавленість значно підвищує ефективність їхньої взає-модії. Каузальна атрибуція. Співрозмовники не завжди знають і можуть зрозуміти справжні причини поведін-ки своїх партнерів по спілкуванню, тому нерідко у та-ких ситуаціях вдаються до приписування їм невласти-вих рис, якостей тощо.

Ці явища психологія тлумичиті. як каузальну атрибуцію. Каузальна (лат.

causlis причина) атрибуція пояснення при-чин поведінки людини на основі суб'єктивних припущень. Спостерігач робить це з огляду на певні стереотипні образи людини, витворені в його свідомості чи сформо-вані на підсвідомому рівні на основі схожості поведінки індивіда зі знайомими, аналізу власних мотивів пове-дінки в подібній ситуації або навіть на підставі вчинків героїв літературних творів. Щось подібне може відбува-тися й у взаємодії соціального працівника із клієнтом, який, наприклад, повернувся з місць позбавлення волі.

При налагодженні контакту агресивні прояви його не-вербально! поведінки соціальний працівник може ви-тлумачити як незадоволеність, зверхність, властиву (на його думку) людині, яка повернулася з місць позбавлен-ня волі. Ідентифікація.

Сприйняття іншої людини зале-жить також від здатності поставити себе на місце іншо-го, ототожнити себе з ним, тобто від ідентифікації. Ідентифікація (лат. identifico ототожнюю) процес і результат ототожнення себе з іншою людиною, намагання уподібнитися до неї з метою зрозуміти, як би вона вчинила в подібній ситуації.

Завдяки ідентифікації людина ототожнює себе з ін-шими людьми, групами (інроенція) або приписує ін-шим людям те, що вона думає і відчуває (проекція).

Скачать
Реферат Политология 15.04.2009

Політика як соціальне явище

“ ПОЛІТИКА ЯК СОЦІАльне Явище” Розвиток політичної думки й уявлень про державу привів до виділення наук про політику та їх відокремлення від політичної філософії. Існує вислів якщо сучасна людина не цікавиться політикою, то проте політика цікавиться людиною.

Курсовая Политология 06.04.2009

Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

«Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту» Виконала студентка 401 групи ФЛ Михайлова-Горячева Катерина Перевірила ст.викладач Новікова Н.Є. КИЇВ-2007 ПЛАН Вступ…3 РОЗДІЛ І Осмислення Поняття СОЦІАльно-ПОЛІТичного КонфлІКТУ 1.1 Визначення терміну соціального та політичного конфлікту….

Курсовая Менеджмент 04.12.2008

Соціально–психологічні аспекти управління трудовим колективом

Зміст. Вступ. 1.Формування колективу. 1.1. Види коллективів. 1.2. Групи. 1.3. Адаптація персоналу. 1.4. Лідер у колективі. Хто він? 2.Соціально – психологічні аспекти управління трудовим колективом. 2.1. Методи управління. 2.2. Дисципліна, та управління дисципліною.

Реферат Педагогика 25.02.2009

Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів

ЗМІСТ Вступ 2 РОЗДІЛ I. ТеоретичнІ Засади Формування ПрофесІЙНО-Значущих Якостей МайбутнІХ УчителІВ 4 1.1. Класики педагогіки про професійно-значущі якості вчителя 4 1.2. Сучасний підхід до класифікації професійно-значущих якостей вчителя 5 1.3. Професійно

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы

Облако тегов