Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

 • Добавили11.07.2012
 • Размер26,19 Kб
 • Скачали4

і соціальних пра-цівників. 5. Міжособистісне розуміння Важливим аспектом спілкування є перцепція (лат.

рег-ceptio сприймання, пізнання) процес і результат сприйняття, розуміння та оцінювання людиною явищ навколишнього світу, соціальних об'єктів (інших лю-дей, себе, груп). Прогнозованість, успішність міжособистісної взає-модії залежать від здатності особистості до соціальної перцепції цілісного сприймання соціальних об'єктів (людей, груп, громад). На рівні міжособистісного сприйняття вона реалізується як процес сприйняття зовнішніх ознак людини, співвідношення цих ознак з її особистісними характеристиками, інтерпретація, прог-нозування на цій основі її вчинків.

Під час взаємодії і спілкування соціальна перцепція є взаємною, тобто її учасники сприймають, інтерпретують і оцінюють один одного. У процесі спілкування з клієнтом у соціального пра-цівника часто виникають різні почуття стосовно пове-дінки клієнта, його манер, ідентифікації своєї пробле-ми. Особливості міжособистісного сприйняття залежать значною мірою від механізмів соціальної перцепції засобів, завдяки яким людина інтерпретує, розуміє та оцінює іншу людину.

Найпоширенішими серед них є атракція, каузальна атрибуція, ідентифікація, рефлек-сія, емпатія. Атракція. Завдяки позитивним почуттям симпатії, дружби, любові між людьми виникають певні стосунки, які дають змогу глибше зрозуміти один одного, забезпе-чують взаємне їх прийняття у взаємодії.

Усі соціально-психічні явища є свідченням атракції як механізму со-ціальної перцепції. Атракція (лат. attractio притягування) особлива форма сприйняття і пізнання іншої людини, заснована на формуванні що-до неї стійкого позитивного почуття.

Реалізується вона як процес формування привабли-вості іншої людини, результат цього процесу і якість ставлення людей одне до одного. Враховуючи дію цього механізму, соціальний працівник, дбаючи про позитив-не ставлення до клієнта, напередодні зустрічі має по-думати, як уникнути оцінних суджень, запобігти стиг-матизації (приписування .

Скачать
Реферат Политология 15.04.2009

Політика як соціальне явище

“ ПОЛІТИКА ЯК СОЦІАльне Явище” Розвиток політичної думки й уявлень про державу привів до виділення наук про політику та їх відокремлення від політичної філософії. Існує вислів якщо сучасна людина не цікавиться політикою, то проте політика цікавиться людиною.

Курсовая Политология 06.04.2009

Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

«Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту» Виконала студентка 401 групи ФЛ Михайлова-Горячева Катерина Перевірила ст.викладач Новікова Н.Є. КИЇВ-2007 ПЛАН Вступ…3 РОЗДІЛ І Осмислення Поняття СОЦІАльно-ПОЛІТичного КонфлІКТУ 1.1 Визначення терміну соціального та політичного конфлікту….

Курсовая Менеджмент 04.12.2008

Соціально–психологічні аспекти управління трудовим колективом

Зміст. Вступ. 1.Формування колективу. 1.1. Види коллективів. 1.2. Групи. 1.3. Адаптація персоналу. 1.4. Лідер у колективі. Хто він? 2.Соціально – психологічні аспекти управління трудовим колективом. 2.1. Методи управління. 2.2. Дисципліна, та управління дисципліною.

Реферат Педагогика 25.02.2009

Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів

ЗМІСТ Вступ 2 РОЗДІЛ I. ТеоретичнІ Засади Формування ПрофесІЙНО-Значущих Якостей МайбутнІХ УчителІВ 4 1.1. Класики педагогіки про професійно-значущі якості вчителя 4 1.2. Сучасний підхід до класифікації професійно-значущих якостей вчителя 5 1.3. Професійно

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


питание в гостинице дипломная работа Выборы президента росии как определение гражданами вектора дальнейшего развития государства и общества Этика и эстетика для 4 класса основные макроэкономические покозатели и их динамика курсовая работа классификация загрязнения гидросферы реферат на тему техника бега на короткие дистанции отчет по практике на предприятии общественного питания физическая культура и питание мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций в газовом хозяйстве организация работы мучного цеха контрольная работа русский язык и культура речи новогодние поздравления Методика обучения технике легкоатлетических видов Метание диска регулярность полета производственная практика в спорт комплексе Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов введите название рефератаметоды лжи анализ состояния и эффективности использования основных фондов торгового предприятия стерилизация дезинфекция неотложная помощь при аллергических реакциях

Облако тегов