Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

 • Добавили11.07.2012
 • Размер26,19 Kб
 • Скачали4

до інших людей. У процесі спілкування домінує один із трьох його стилів візуальний, аудіальний, кінестетичний (кому-нікація через бачення, слухання/говоріння та почуття) або певні їх комбінації. Врахування цього в соціальній роботі убезпечуватиме від конфліктів і непорозумінь.

Наприклад, клієнт може бути збентежений звичкою со-ціального працівника розмахувати руками у намаганні окреслити в повітрі малюнок чи діаграму, щоб проілюс-трувати свої слова. А для працівника (візуальної особи) зображення в повітрі малюнків, діаграм може бути не-від'ємним елементом стилю спілкування. Загалом досвідчений емпатичний соціальний пра-цівник у роботі з різними людьми швидко налаштуєть-ся на потрібний стиль спілкування, що дає змогу досяг-ти належного рівня міжособистісної взаємодії.

Соціальні працівники мусять сформувати в собі такі перцептивні навички, як управління власним сприй-няттям; адекватне оцінювання соціально-психологічної налаштованості партнера по спілкуванню; вміння розу-міти зміни в голосі, жестах, виразі обличчя партнерів; визначати тон спілкування; налагоджувати потрібний контакт; прогнозувати перебіг розмови тощо. Використана література 1. Айві А.

Цілеспрямоване інтерв'ювання та консультування: Пер. з англ. К.

: Сфера, 1998. 2. Дубовик Т.

Управление персоналом. Днепропетровск: Украин-ская консалтинговая сеть, 1999. 3.

Етика соціальної роботи: принципи і стандарти // Соціальна полі-тика і соціальна робота. 1998. № 4.

4. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України // Со-ціальна політика і соціальна робота. 2003.

№ 1. 5. Закон України «Про соціальні послуги» від 19.

06. 2003 р. 6.

Інновації в соціальних службах / За ред. Т. В.

Семигіної. К. : Пульсари, 2002.

7. Кабаченко Н Бондаренко Н. Соціальне виключення та пробле-ми психічного здоров'я // Соціальна політика і соціальна робота.

2004. № 3.

Скачать
Реферат Политология 15.04.2009

Політика як соціальне явище

“ ПОЛІТИКА ЯК СОЦІАльне Явище” Розвиток політичної думки й уявлень про державу привів до виділення наук про політику та їх відокремлення від політичної філософії. Існує вислів якщо сучасна людина не цікавиться політикою, то проте політика цікавиться людиною.

Курсовая Политология 06.04.2009

Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

«Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту» Виконала студентка 401 групи ФЛ Михайлова-Горячева Катерина Перевірила ст.викладач Новікова Н.Є. КИЇВ-2007 ПЛАН Вступ…3 РОЗДІЛ І Осмислення Поняття СОЦІАльно-ПОЛІТичного КонфлІКТУ 1.1 Визначення терміну соціального та політичного конфлікту….

Курсовая Менеджмент 04.12.2008

Соціально–психологічні аспекти управління трудовим колективом

Зміст. Вступ. 1.Формування колективу. 1.1. Види коллективів. 1.2. Групи. 1.3. Адаптація персоналу. 1.4. Лідер у колективі. Хто він? 2.Соціально – психологічні аспекти управління трудовим колективом. 2.1. Методи управління. 2.2. Дисципліна, та управління дисципліною.

Реферат Педагогика 25.02.2009

Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів

ЗМІСТ Вступ 2 РОЗДІЛ I. ТеоретичнІ Засади Формування ПрофесІЙНО-Значущих Якостей МайбутнІХ УчителІВ 4 1.1. Класики педагогіки про професійно-значущі якості вчителя 4 1.2. Сучасний підхід до класифікації професійно-значущих якостей вчителя 5 1.3. Професійно

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов