Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

 • Добавили11.07.2012
 • Размер26,19 Kб
 • Скачали4

інших, передбачати їхні реакції і дії. Цю навичку спіл-кування, а часто й особисту рису, яка є основою профе-сійного спілкування соціального працівника, назива-ють емпатією. Емпатія (грец.

empatia співпереживання) здатність осягнути емоційний стан іншої людини, проникнути в її переживання шля-хом внутрішнього відчуття. У спілкуванні соціальних працівників і клієнтів ре-алізуються такі види емпатії: емоційна (ґрунтується на механізмах проекції та наслідування моторних, афек-тивних реакцій іншої людини); когнітивна (ґрунтуєть-ся на інтелектуальних процесах); предикативна (здат-ність передбачити афективні реакції людини в конкрет-них ситуаціях). За твердженням Альфреда Адлера, певний ступінь емпатії властивий будь-якій ефективній розмові, ро-мантично-інтимним стосункам.

К Г. Юнг вважав її центром естетичних теорій. Деякі дослідники вбачають у ній містичний стан, особливі людські взаємини.

На їхній погляд, емпатійне слухання є важливим для вчи-телів, проповідників, чия діяльність пов'язана з впли-вом на людей. Інколи емпатію протиставляють розумін-ню, оскільки її природа виявляється не в обмірковуван-ні, а у відчуванні ситуації іншої людини. Як правило, емпатійність є вродженою якістю, яка розвивається з віком.

Інтенсивність цього розвитку зале-жить від багатства і різноманітності уявлень про інших людей і розуміння себе. Однак використання особистого досвіду для пояснення поведінки інших людей може спричинити помилки. Тому у соціальних працівників ем-патійність тренують за допомогою спеціальних методик.

Необхідним елементом професійного спілкування у соціальній роботі є емпатійне слухання взаємодія соціального працівника-консультанта з клієнтом, яка охоплює всі види відчуттів, інтуїцію, відображення, співпереживання його емоційного стану. За таких умов психічний стан консультанта ніби тимчасово поглина-ється психічним станом клієнта і вони стають єдиним психічним цілим, що дуже важливо для цілковитого взаєморозуміння. Емоції і воля кожного з них стають частиною одного психічного стану, проблема клієнта .

Скачать
Реферат Политология 15.04.2009

Політика як соціальне явище

“ ПОЛІТИКА ЯК СОЦІАльне Явище” Розвиток політичної думки й уявлень про державу привів до виділення наук про політику та їх відокремлення від політичної філософії. Існує вислів якщо сучасна людина не цікавиться політикою, то проте політика цікавиться людиною.

Курсовая Политология 06.04.2009

Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

«Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту» Виконала студентка 401 групи ФЛ Михайлова-Горячева Катерина Перевірила ст.викладач Новікова Н.Є. КИЇВ-2007 ПЛАН Вступ…3 РОЗДІЛ І Осмислення Поняття СОЦІАльно-ПОЛІТичного КонфлІКТУ 1.1 Визначення терміну соціального та політичного конфлікту….

Курсовая Менеджмент 04.12.2008

Соціально–психологічні аспекти управління трудовим колективом

Зміст. Вступ. 1.Формування колективу. 1.1. Види коллективів. 1.2. Групи. 1.3. Адаптація персоналу. 1.4. Лідер у колективі. Хто він? 2.Соціально – психологічні аспекти управління трудовим колективом. 2.1. Методи управління. 2.2. Дисципліна, та управління дисципліною.

Реферат Педагогика 25.02.2009

Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів

ЗМІСТ Вступ 2 РОЗДІЛ I. ТеоретичнІ Засади Формування ПрофесІЙНО-Значущих Якостей МайбутнІХ УчителІВ 4 1.1. Класики педагогіки про професійно-значущі якості вчителя 4 1.2. Сучасний підхід до класифікації професійно-значущих якостей вчителя 5 1.3. Професійно

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы

Облако тегов