Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

 • Добавили11.07.2012
 • Размер26,19 Kб
 • Скачали4

Реферат на тему: Взаємодія у процесі професійного спілкування в соціальній роботі ПЛАН 1. Вступ. 2.

Обговорення проблеми, яка цікавить і є актуаль-ною тощо. 3. Розв'язання проблеми.

4. Завершення контакту (вихід із нього). 5.

Міжособистісне розуміння 1. Вступ. Професійне спілкування у соціальній роботі, як і в інших сферах людського буття, має не тільки комуніка-тивний аспект, воно розгортається і як взаємодія вза-ємозалежний обмін діями, уміннями, навичками, орга-нізація спільної діяльності.

За безпроблемного перебігу спілкування взаємодія відбувається в кілька етапів. Знайомство, встановлення контакту стану гар-монії, особистісної сумісності, який сприяє взаєморозу-мінню, довірі, щирості, гармонійним діловим відноси-нам. Контакт як представлення себе кожній людині, яквстановлення довірливої атмосфери необхідний для за- лучення клієнта до активної співпраці, підвищення йо-го впевненості в тому, що соціальний працівник розумієйого і зичить добра.

Важливо при цьому пам'ятати, щорізні клієнти вимагають різного підходу, тому соціаль-ному працівнику неодмінно слід враховувати їхні віко-ві, статеві, культурні особливості. На початку спілкування важливо створити атмосфе-ру психологічного комфорту. Часто у цій справі допома-гають факти, які свідчать про зацікавленість соціально-го працівника у переживаннях людини: «Я розумію, що Вас непокоїть.

Вам це неприємно, і Ви хотіли б позбути-ся цієї проблеми Давайте разом обговоримо її Так, дуже неприємно, що ». Усе це має бути сказано так, щоб клієнт зрозумів, що розмова дуже потрібна і соці-альному працівникові, а не лише йому самому. Встанов-лення контакту з клієнтом відбувається протягом трьох-чотирьох хвилини бесіди, відтак слід перейти до наступного етапу спілкування.

2. Обговорення проблеми, яка цікавить і є актуаль-ною тощо. Водночас з вислуховуванням клієнта соці-альний працівник має підтримувати й розвивати розмо-ву, висловлюючи власне ставлення до почутого, ставля-чи різноманітні запитання, щоб краще з'ясувати суть справи, залучити клієнта до спільного пошуку шляхів розв'язання проблеми.

Скачать
Реферат Политология 15.04.2009

Політика як соціальне явище

“ ПОЛІТИКА ЯК СОЦІАльне Явище” Розвиток політичної думки й уявлень про державу привів до виділення наук про політику та їх відокремлення від політичної філософії. Існує вислів якщо сучасна людина не цікавиться політикою, то проте політика цікавиться людиною.

Курсовая Политология 06.04.2009

Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

«Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту» Виконала студентка 401 групи ФЛ Михайлова-Горячева Катерина Перевірила ст.викладач Новікова Н.Є. КИЇВ-2007 ПЛАН Вступ…3 РОЗДІЛ І Осмислення Поняття СОЦІАльно-ПОЛІТичного КонфлІКТУ 1.1 Визначення терміну соціального та політичного конфлікту….

Курсовая Менеджмент 04.12.2008

Соціально–психологічні аспекти управління трудовим колективом

Зміст. Вступ. 1.Формування колективу. 1.1. Види коллективів. 1.2. Групи. 1.3. Адаптація персоналу. 1.4. Лідер у колективі. Хто він? 2.Соціально – психологічні аспекти управління трудовим колективом. 2.1. Методи управління. 2.2. Дисципліна, та управління дисципліною.

Реферат Педагогика 25.02.2009

Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів

ЗМІСТ Вступ 2 РОЗДІЛ I. ТеоретичнІ Засади Формування ПрофесІЙНО-Значущих Якостей МайбутнІХ УчителІВ 4 1.1. Класики педагогіки про професійно-значущі якості вчителя 4 1.2. Сучасний підхід до класифікації професійно-значущих якостей вчителя 5 1.3. Професійно

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы

Облако тегов