Бідність – як глобальна проблема людства

 • Добавили06.07.2012
 • Размер26,25 Kб
 • Скачали145

1) коротке життя; 2) низька професійно-освітня підготовка; 3) позбавлення економічної бази нормального життя чистої пит-ної води, медичних послуг, якісного харчування; 4) усунення від сус-пільного життя. Розрізняють бідність за стандартами цивілізації в цілому (хроно-логічними) і бідність за стандартами кожної конкретної країни. До першого типу відносять населення "бідних" країн і майже не відно-сять населення "багатих" країн.

А бідність за стандартами кожної конкретної країни існує в усіх державах і суттєво не залежить від за-гального рівня добробуту населення. Сучасна соціально-економічна теорія тлумачить бідність як багатоаспектне явище, розрізняючи такі її форми: об'єктивну та суб'єктив-ну, абсолютну і відносну, тимчасову і застійну. Об'єктивна бідність визначається за прийнятими в країні крите-ріями доходу та можливістю досягнення матеріальних і духовних благ.

Суб'єктивна бідність визначається за самооцінкою: людина тоді є бідною, коли вона сама себе ідентифікує з бідністю. Найсуперечливішим моментом у теорії бідності є поділ її на абсо-лютну та відносну. Не існує і не може існувати універсальних про-грам надання соціальної допомоги за єдиним у всьому світі стандар-том бідності: ті, хто є бідними у США чи Швейцарії і одержують там державну підтримку, вважатимуться заможними у країнах, що роз-виваються.

За тривалістю бідність може бути тимчасовою (короткочасною) або застійною (довготривалою). Застійна бідність означає немож-ливість для родини чи окремої особи самотужки вирішити свої про-блеми і подолати матеріальні негаразди та призводить до більш тяж-ких наслідків. Тимчасова бідність є результатом моментального зниження рівня життя.

Наприклад, сильний шок від політичних змін, природні катаклізми. Причинами періодичних знижень рівня життя та збідніння можуть бути сезонні коливання в цінах на харчові про-дукти та послуги. Межа та вимірювання бідності Інструментом для визначення поширеності бідності та ступеня зубожіння населення .

Скачать
Реферат Медицина 21.07.2011

Вірусологія і проблеми практики.

Вірусологія і проблеми практики. План реферату Стр. 1. Вступ .1 2. Місце вірусів у біосфері. Еволюційне походження .3 Будова і властивості 3 Класифікація 5 3. Бактеріофаги. Відкриття 6 Будова .6 Життєвий цикл бактеріофагів 7 Лікування 9 4. Проблеми раку

Реферат Зарубежная литература 24.08.2009

Філософські проблеми у творчості Шекспіра

Курсова Робота Філософські проблеми у творчості Шекспіра Зміст Вступ Розділ І. Філософське осмисленя людини та світу у трагедії В.Шекспіра Гамлет 1.1. Особливості світогляду В.Шекспіра 1.2. Тлумачення образу Гамлета 1.3. Провідні риси гуманізму трагедії Гамлет Розділ ІІ.

Курсовая Зарубежная литература 14.08.2009

Проблематика роману Т. Манна "Королівська високість"

Проблематика Роману Т. Манна «КоролІВська ВисокІСТЬ» Курсова робота студентки 2 курсу німецького відділення факультету романо- германської філології Л.Ю. СтрамновоЇ Науковий керівник к. ф. н., доцент Л.В. Ковальчук Одеса 2008 Зміст Вступ Проблематика роману Т.

Реферат Философия 23.06.2010

Проблема походження людини в сучасній науці

Реферат з філософії на тему “Проблема походження людини в сучасній науці” Зміст Вступ…. 3 1. Основні версії походження людини … 4 1.1. Інопланетна версія … 5 1.2. Версія антропного принципу в будові Все¬світу… 5 1.3. Концепція тупикової гілки еволюції…

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов