Аналіз стану соціальної політики в Україні

 • Добавили05.07.2012
 • Размер33,63 Kб
 • Скачали52

За станом на 1 січня 1999 р. у Пенсійному фонді взято на облік понад 1,5 млн. платників, з них близько 30% не займались виробничою діяльністю.

З-поміж платників, що займалися виробничою діяльністю, сплачували збір лише 72%. Перевірки Пенсійного фонду засвідчили, що з 77 тис. платників, які звітували про наявність у них виробничої діяльності, займалися 8 тис тобто 10%.

За всіми ціми фактами, цифрами і відсотками стоять конкретні підприємства та їхні керівники. 2 Із запровадженням фіксованого сільськогосподарського податку від багатьох сільгосппідприємств протягом 1 кварталу 1999 р. не надійшло жодної копійки.

Брак надходжень не дає змоги забезпечити виплату пенсій 5,6 млн. сільським пенсіонерам. Відповідно до Указу Президента за рахунок розширення бази оподаткування і впровадження додаткових ставок (від реалізації ювелірних виробів із золота, продажу автомобілів та купівлі-продажу валюти) до бюджету Фонду протягом жовтня грудня 1998 р.

надійшло 94,3 млн. грн від збільшення тарифу від-рахувань з фізичних осіб 21,9 млн. грн.

І до бюджету Пенсійного фонду в 1 кварта-лі цього року за рахунок цих джерел очі-кується 305,5 млн. грн. додаткових над-ходжень.

3 Уряд ухвалив рішення передати Мініс-терством фінансів до Пенсійного фонду близько 84,5 млн. грн. для погашення за-боргованості з пенсій, надаючи можли-вість пенсіонерам розрахуватися за спо-житий природний газ.

Зменшено тарифи за доставку пенсій. 4 ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА СТАН РИНКУ ПРАЦІ. За рівнем безробіття Укра-їна вже перевищила середньоєвропей-ські показники і показники окремих країн з перехідною економікою.

За попередні-ми даними в жовтні 1998 р. рівень безро-біття в Україні досяг 11,3%. Найвищі по-казники безробіття в Закарпатській(15,1%), Львівській (14.

9), Кіровог-радській (14,5), Запорізькій (14,3), Рів-ненській (14,1), Івано-Франківській (13,7) та М. Києві (13,2%). 4 Майже на 2 млн.

зменшилась чисельність осіб, які навчались у закладах освіти (включаючи систему Мініс-терства внутрішніх справ, Міноборони, а також заклади з недержавною формою власності).

Скачать
Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія як наука і політика як суспільне явище

Тема «Політологія як наука і політика як суспільне явище» План Вступ 1. Політика, як теорія і соціальне явище 2. Предмет політології, її функції 3. Методи політології, категорії, закони та принцип політичної науки 4. Суб’єкти і об’єкти політики 5. Основні

Курсовая Политология 06.04.2009

Економічні чинники регіональної політики в Україні

«Економічні чинники регіональної політики в Україні» Підготувала студентка групи МК-341 Косова А.С. Прийняла ас. Павлова Л.І. м. Луганськ, 2007 Зміст Вступ 1. Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України. 1.1. Диспропорційний характер регіонального розвитку.

Курсовая Политология 06.04.2009

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу...

МІЖРЕГІОнальна АкадемІЯ УправлІННЯ Персоналом Україно-арабський Інститут міжнародних відносин імені Аверроеса Кафедра політології На правах рукопису Допускається до захисту в ДЕК Завідувач кафедри політології доктор політичних наук Бідзюра І.П. 2007 р.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов