Аналіз стану соціальної політики в Україні

 • Добавили05.07.2012
 • Размер33,63 Kб
 • Скачали52

них ювелірних виробів, а також відрахувань від операцій з купівлі-продажу валют і відчуження легкових автомобілів, підвищення сплати збору на 2% становитиме 625 млн. грн. Незважаючи на низку рішень, прийнятих або напрацьо-ваних упродовж останнього часу щодо перебудови пенсійної системи, найближчими цілями залишається, по-перше, досягнення консенсусу між законодавчою і виконавчою структурами влади із оновлення пенсійної системи; по-дру-ге, практична реалізація державної стратегії реформи у цій галузі.

Програма пенсійної реформи, закони про обов'язкове державне пенсійне страхування й недержавні пенсійні фонди спрямовані на збільшення надходжень до Пенсій-ного фонду за рахунок розширення грошової бази зі стягнення страхових внесків. За умов важкого демографічного становища серед кра-їн з перехідною економікою, у якому нині перебуває Ук-раїна, подальше затягування зі створенням правового поля для проведення пенсійної реформи неприпустиме. Державна пенсійна політика у найближчій перспекти-ві має полягати у подоланні розриву між доходною і витрат-ною частинами бюджету Пенсійного фонду, запобіганні вимушеного звернення законодавчої влади до прийняття рі-шень, що виходять за межі бюджетного дефіциту.

Уже ви-черпані можливості соціального популізму. Однак критич-на межа негативних наслідків переходу до ринкової еконо-міки, на порозі якої опинилась пенсійна система, не дає змогу пасивно ставитись, до проблеми її реформування. Нагальним питанням, яке потребує першочергової уваги, є розмежування джерел фінансування бюджету Пенсійного фонду.

Загалом до переліку виплат, які включені до бюджету Пенсійного фонду і за економічним змістом не відповідають принци- пам обов'язкового соціального стра-.

Скачать
Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія як наука і політика як суспільне явище

Тема «Політологія як наука і політика як суспільне явище» План Вступ 1. Політика, як теорія і соціальне явище 2. Предмет політології, її функції 3. Методи політології, категорії, закони та принцип політичної науки 4. Суб’єкти і об’єкти політики 5. Основні

Курсовая Политология 06.04.2009

Економічні чинники регіональної політики в Україні

«Економічні чинники регіональної політики в Україні» Підготувала студентка групи МК-341 Косова А.С. Прийняла ас. Павлова Л.І. м. Луганськ, 2007 Зміст Вступ 1. Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України. 1.1. Диспропорційний характер регіонального розвитку.

Курсовая Политология 06.04.2009

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу...

МІЖРЕГІОнальна АкадемІЯ УправлІННЯ Персоналом Україно-арабський Інститут міжнародних відносин імені Аверроеса Кафедра політології На правах рукопису Допускається до захисту в ДЕК Завідувач кафедри політології доктор політичних наук Бідзюра І.П. 2007 р.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы

Облако тегов