Аналіз стану соціальної політики в Україні

 • Добавили05.07.2012
 • Размер33,63 Kб
 • Скачали52

стабілізу-вати заборгованість із заробітної плати. У 1998 р. темпи зростання заборгова-ності на підприємствах недержавної фор-ми власності були в п'ять разів більшими, ніж у державному секторі економіки (40 проти 8%).

Аби темпи приросту на недер-жавних підприємствах були такими, як у державному секторі, то загальна заборго-ваність у 1998 р. була б меншою на 1 млрд. грн.

Особлива роль у вирішенні проблеми заборгованості належить застосуванню механізму колективних договорів. Нині в Україні налічується понад 265 тис. підпри-ємств і акціонерних товариств, а колек-тивних договорів укладено лише на 55 тис.

підприємствах, або лише на кожному п'ятому. Ними охоплено лише 68% пра-цюючих. Кабінет Міністрів останнім часом ухва-лив низку постанов, спрямованих на пога-шення заборгованості із заробітної плати в бюджетній сфері.

Затверджено зав-дання на 1999 р. з мобілізації додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів та Пенсійного фонду, погашення до жовтня п. р.

заборгованості із соціальних виплат з місцевих бюджетів. Однак у першому кварталі стан справ суттєво не поліпшився. Найгірша ситуація з соціальними виплатами склалася в Чер-нігівській області: заборгованість тут пе-ревищує 10 місяців.

У Тернопільській, Во-линській, Рівненській, Херсонській об-ластях, Автономній Республіці Крим соці-альні виплати заборговані за півроку. 2 ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Реалізація державної політики дозволила впродовж останніх років забезпечити стабільне зни-ження виробничого травматизму.

Порів-няно із 1993 р. загальний травматизм зменшився в 2,3 раза, зі смертельними наслідками в 1,5 раза. Проте стан справ з технікою безпеки на виробництві залишається незадо-вільним.

В умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, працює понад 3,4 млн. чол. Забезпеченість пра-цюючих засобами індивідуального захисту не перевищує 40 50%.

Щороку виплати на відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю працюючих, досягають 400 млн. грн. 2 Особливу соціальну напруженість у суспільстві спричинюють .

Скачать
Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія як наука і політика як суспільне явище

Тема «Політологія як наука і політика як суспільне явище» План Вступ 1. Політика, як теорія і соціальне явище 2. Предмет політології, її функції 3. Методи політології, категорії, закони та принцип політичної науки 4. Суб’єкти і об’єкти політики 5. Основні

Курсовая Политология 06.04.2009

Економічні чинники регіональної політики в Україні

«Економічні чинники регіональної політики в Україні» Підготувала студентка групи МК-341 Косова А.С. Прийняла ас. Павлова Л.І. м. Луганськ, 2007 Зміст Вступ 1. Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України. 1.1. Диспропорційний характер регіонального розвитку.

Курсовая Политология 06.04.2009

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу...

МІЖРЕГІОнальна АкадемІЯ УправлІННЯ Персоналом Україно-арабський Інститут міжнародних відносин імені Аверроеса Кафедра політології На правах рукопису Допускається до захисту в ДЕК Завідувач кафедри політології доктор політичних наук Бідзюра І.П. 2007 р.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы

Облако тегов