Аналіз стану соціальної політики в Україні

 • Добавили05.07.2012
 • Размер33,63 Kб
 • Скачали52

Це виявилося, передовсім, у сфері на-копичення капіталу, розподілу доходів і звуження ємності внутрішнього ринку. Помітно змінилась і структура су-купних доходів населення. Якщо у 1990 р.

за результата-ми щорічного обстеження бюджетів сімей структура до-ходу населення складалась на 67,5% із заробітної плати й і 3,4% трансфертів у формі пенсій, стипендій, соціальної допомоги, то у 1997 р. відповідно із 44,1 і 9. 9%.

Значно зросли надходження від особистого господарства (з 10. 2 до 27,5%) і доходи з інших джерел (з 8. 9 до 18,5%).

1 Основну масу доходів населення отримує від трудової діяльності. Розподіл працівників за рівнем заробітної пла-ти показує, що 60,0% із них мають місячний дохід до 150 грн тобто трохи нижчий від рівня середньої заробіт-ної плати, 29,5% - до 300 гри 17,3% понад 300 гри. Розподіл чисельності працівників за рівнем нарахованої їм заробітної плати дещо поліпшився з початку року.

Однак наведені дані свідчать про недостатність платоспромож-ності середнього прошарку населення, який має стати ос-новою для соціальної стабільності суспільства. 1 Соціаль-не становище громадян України і перспективи соціально-го прогнозування будуть більш достовірними, якщо вра-хувати обсяги тіньової економіки й доходи від прихованих джерел. Розроблення статистич-ними органами коефіцієнта Джині (концентрації доходів) сприятиме детальному вивченню соціальних пропорцій.

За офіційними повідомленнями, матеріальне розшару-вання населення становить мінімум 1З разів. Левова час-тка грошових накопичень належить невеликій за чисель-ністю групі населення. 1.

2 Заборгованість із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат Це явище, що з'явилося в 1992 р у 1996 р. переросло в одну .

Скачать
Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія як наука і політика як суспільне явище

Тема «Політологія як наука і політика як суспільне явище» План Вступ 1. Політика, як теорія і соціальне явище 2. Предмет політології, її функції 3. Методи політології, категорії, закони та принцип політичної науки 4. Суб’єкти і об’єкти політики 5. Основні

Курсовая Политология 06.04.2009

Економічні чинники регіональної політики в Україні

«Економічні чинники регіональної політики в Україні» Підготувала студентка групи МК-341 Косова А.С. Прийняла ас. Павлова Л.І. м. Луганськ, 2007 Зміст Вступ 1. Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України. 1.1. Диспропорційний характер регіонального розвитку.

Курсовая Политология 06.04.2009

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу...

МІЖРЕГІОнальна АкадемІЯ УправлІННЯ Персоналом Україно-арабський Інститут міжнародних відносин імені Аверроеса Кафедра політології На правах рукопису Допускається до захисту в ДЕК Завідувач кафедри політології доктор політичних наук Бідзюра І.П. 2007 р.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


Управление качеством закупок место и роль управленческих решений в системе государственного управления значение пословицы кто умеет веселиться того горе боится легализация отмывание денежных средств или иного имущества приобретенных лицом в результате совершения им преступления роль образование в жизни современного человека правовые вопросы экологической безопасности Институты как решение проблемы мотивации российская специфика культура и мир детства Приемник Авиационного Диапазона фамилии кубанских казаков сутягин московский политехнический скорая и неотложная помощь при термальных состояниях Контрольная Трудовое право вариант 4 хрия в риторике Система смазки двигателя мтз 80 Понятие система структура органов прокуратуры Клонирование За и Против Традиции и новаторство в стихотворениях А Блока политическое устройство с помощи скретч начальной школе

Облако тегов