Аналіз стану соціальної політики в Україні

 • Добавили05.07.2012
 • Размер33,63 Kб
 • Скачали52

визначається конкретною економічною ситуацією. На сучасному етапі проведення ринкових перетворень в Україні стабільність соціальної політики розглядається як важливий елемент економічної стратегії. З метою стабілізації й поліпшення соціально-економіч-ної ситуації Кабінет Міністрів України розробив заходи що-до реалізації 1998 2000 рр.

Основних напрямів соціаль-ної політики, затверджених Указом Президента України 18 жовтня 1997 р. В Основних напрямах визначено курс розвитку соці-альної сфери на середньотермінову перспективу. В його основі органічне поєднання політики економічного зростання з активною соціальною політикою.

При цьо-му державна участь має бути вста-новлення мінімальних соціальних гарантій, поєднання за-гальнодержавних механізмів з розвитком ініціативи міс-цевих органів влади І створення єдиного соціального простору; забезпечення реалізації прав громадян у соці-альній сфері, зафіксованих у Конституції України і зако-нодавчих актах. Успішне реформування соціальної сфери тісно пов'яза-не зі стабілізаційними процесами в економіці й залежить від подальших перетворень у фінансовій, податковій та кре-дитно-грошовій системах. Велике значення має й вдосконалення її організацій-ного, правового і фінансового механізмів.

1 ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 1. 1 Структура доходів населення Нині макроекономічні умови залишаються вельми складними для вирішення соціальних проблем. Упродовж тривалого часу економіка пристосовувалась до обмежено-го матеріального забезпечення населення.

Рівень заробіт-ної плати на одиницю продуктивності праці в Україні, як і в інших країнах СНД, втричі нижчий, ніж у країнах з рин-ковою економікою. Це стало однією з головних причин, що деформували умови відтворення.

Скачать
Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія як наука і політика як суспільне явище

Тема «Політологія як наука і політика як суспільне явище» План Вступ 1. Політика, як теорія і соціальне явище 2. Предмет політології, її функції 3. Методи політології, категорії, закони та принцип політичної науки 4. Суб’єкти і об’єкти політики 5. Основні

Курсовая Политология 06.04.2009

Економічні чинники регіональної політики в Україні

«Економічні чинники регіональної політики в Україні» Підготувала студентка групи МК-341 Косова А.С. Прийняла ас. Павлова Л.І. м. Луганськ, 2007 Зміст Вступ 1. Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України. 1.1. Диспропорційний характер регіонального розвитку.

Курсовая Политология 06.04.2009

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу...

МІЖРЕГІОнальна АкадемІЯ УправлІННЯ Персоналом Україно-арабський Інститут міжнародних відносин імені Аверроеса Кафедра політології На правах рукопису Допускається до захисту в ДЕК Завідувач кафедри політології доктор політичних наук Бідзюра І.П. 2007 р.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов