Аналіз стану соціальної політики в Україні

 • Добавили05.07.2012
 • Размер33,63 Kб
 • Скачали52

На це особ-ливо зверталась увага в Указі Президента України від 18 січня 1996 р. 6 ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ В практичному завданні об'єктом моєго дослідження є певні соціально-економічні показники та їх динаміка. В Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, спостерігається зниження показників, що характеризу-ють соціально-економічну ситуацію в країні (табл.

1). Оцін-ка розвитку соціальної сфери свідчить про її незадовіль-ний стан. Особливо це стосується сільських районів.

Са-ме забезпечення соціального захисту населення дає змо-гу вирішити проблеми, пов'язані з попередженням соці-альних конфліктів, подоланням бідності, відтворенням населення. Соціальний захист націлений, найперше, на державний захист населення під стихії ринку, має гарантувати міні-мальним прибуток, зростання добробуту всіх членів сус-пільства. В Індустріальне розвинутих країнах витрати на соціальну інфраструктуру доходять до половини усіх вит-рат.

Якщо послуги освіти, медичні, житлово-комунальні лише частково оплачуються державою, то система соціаль-ного захисту (пенсії за віком, допомога через безробіття) прерогатива держави. Таблиця 1 - Динаміка індексів основних соціально-економічних показників, % до попереднього року Показник рік 1994 1995 1996 1997 Грошові доходи населення 115. 7 4.

9 раза 1. 5 раза 1. 3 раза Прибуток 104.

1 4 рази 76. 7 81. 9 ТНС 105.

8 82,2 82. 2 86. 2 Введення у дію загальної житлової площі 89,4 85,8 78,0 94.

4 Обсяг платних послуг 107. 6 67,7 85. 8 94.

9 Із табл. 1 видно, що знизились основні показники жит-тєвого рівня населення. А відтак розробка І впровадження системи соціальної допомоги малозабезпеченим с пер-шочерговим завданням.

Через складні економічні умови в .

Скачать
Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія як наука і політика як суспільне явище

Тема «Політологія як наука і політика як суспільне явище» План Вступ 1. Політика, як теорія і соціальне явище 2. Предмет політології, її функції 3. Методи політології, категорії, закони та принцип політичної науки 4. Суб’єкти і об’єкти політики 5. Основні

Курсовая Политология 06.04.2009

Економічні чинники регіональної політики в Україні

«Економічні чинники регіональної політики в Україні» Підготувала студентка групи МК-341 Косова А.С. Прийняла ас. Павлова Л.І. м. Луганськ, 2007 Зміст Вступ 1. Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України. 1.1. Диспропорційний характер регіонального розвитку.

Курсовая Политология 06.04.2009

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу...

МІЖРЕГІОнальна АкадемІЯ УправлІННЯ Персоналом Україно-арабський Інститут міжнародних відносин імені Аверроеса Кафедра політології На правах рукопису Допускається до захисту в ДЕК Завідувач кафедри політології доктор політичних наук Бідзюра І.П. 2007 р.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов