Аналіз стану соціальної політики в Україні

 • Добавили05.07.2012
 • Размер33,63 Kб
 • Скачали52

Для становлення і підвищення ефективності сучасної моделі соціального партнерства як перспективне може розглядатися питання про створення Координаційного ко-мітету об'єднань роботодавців як перехідної структури до Всеукраїнської організації роботодавців. Інтеграційний характер сучасних економічних проце-сів потребує комплексного, міжгалузевого підходу у вирі-шенні складних соціально-економічних проблем. Із огляду на це значно посилюється роль програмно-цільово-го методу планування як стимулюючого чинника форму-вання розвитку і проведення соціальної політики.

Саморегулюючий механізм ринкової рівноваги попи-ту і пропонування не забезпечує взаїмоузгодженості за-гальнодер-жавних та індивідуальних інтересів і відносин. Як свідчить досвід, середньо- або довготермінові програ-ми не спроможні належним чином поліпшити соціальну обстановку, оскільки не мають необхідного фінансового за-безпечення й ефективних механізмів реалізації. Нині в Україні реалізується шість великомасштабних соціальних програм, що мають загальнонаціональний ха-рактер.

Дві з них затверджено указами Президента Укра-їни: "Діти України'1' у 1996 р "Здоров'я літніх лю-дей" у 1997 р. Решту постановами Кабінету Мініс-трів України: Національну програму планування сім'ї зат-верджено в 1995 р„ Довгострокову програму поліпшення становища жінок, сім'ї, охорони материнства і дитинства у 1992 р Комплексну програму вирішення проблем інва-лідності у 1991 р програму зайнятості населення на 1997 2000 рр. у 1997 р.

2 Зазначені програми розроблялись і затверджувались у різні терміни, тому найбільший відтинок часу між ними становить шість років. Проте реалізовуватись вони ма-ють у комплексі за відповідними напрямами.

Скачать
Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія як наука і політика як суспільне явище

Тема «Політологія як наука і політика як суспільне явище» План Вступ 1. Політика, як теорія і соціальне явище 2. Предмет політології, її функції 3. Методи політології, категорії, закони та принцип політичної науки 4. Суб’єкти і об’єкти політики 5. Основні

Курсовая Политология 06.04.2009

Економічні чинники регіональної політики в Україні

«Економічні чинники регіональної політики в Україні» Підготувала студентка групи МК-341 Косова А.С. Прийняла ас. Павлова Л.І. м. Луганськ, 2007 Зміст Вступ 1. Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України. 1.1. Диспропорційний характер регіонального розвитку.

Курсовая Политология 06.04.2009

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу...

МІЖРЕГІОнальна АкадемІЯ УправлІННЯ Персоналом Україно-арабський Інститут міжнародних відносин імені Аверроеса Кафедра політології На правах рукопису Допускається до захисту в ДЕК Завідувач кафедри політології доктор політичних наук Бідзюра І.П. 2007 р.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов