Аналіз стану соціальної політики в Україні

 • Добавили05.07.2012
 • Размер33,63 Kб
 • Скачали52

З 1995 р. діє Програма житлових субси-дій, яка забезпечила захист 3. 5 млн.

найбідніших сімей і громадян за умов зрос-тання цін і тарифів на житло, комунальні послуги і енергоносії. Програма житлових субсидій водночас дозволила за 1996 1998 рр. зменшити витрати бюджету на дотації житлово-ко-мунального господарства бюджету на су-му понад 5 млрд.

грн. Проте реалізація Програми житлових субсидій викликає багато нарікань особливо з боку сільсько-го населення. В окремих районах деякі сім'ї вже третій рік поспіль не можуть реа-лізувати отримані субсидії на придбання палива.

За ініціативою Мінпраці Кабмін з 1 квітня п. р. запровадив адресну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям.

У березні п. р. ухвалено Закон про переда-чу функції призначення і виплати держав-ної допомоги сім'ям з дітьми підпри-ємств та організацій органам соціально-го захисту населення України.

Важливу роль під час надання соціальної допомо-ги та послуг малозабезпеченим сім'ям відіграватиме інститут соціальних інспек-торів місцевих органів соціального за-хисту населення. Водночас ситуацію уск-ладнює постійне зростання демографіч-ного навантаження. Нині 100 працездат-них громадян утримують у середньому 71 непрацездатного, а в деяких, особли-во сільськогосподарських регіонах, це співвідношення становить 90 на 100 чол.

Є регіони, де непрацюючих уже більше, ніж працюючих. Така тенденція буде збе-рігатися і надалі. Держава має реально допомагати конкретній людині, саме в цьому напрямі зосереджує свої зусилля Міністерство.

Політика зайнятості на ринку праці має відповідати ра-ціональній структурі суспільних потреб і вирішувати зав-дання щодо працевлаштування громадян, підвищення Їх-ньої мобільності й конкурентоздатності. За дорученням Президента України розробляють схему створення і збе-реження робочих місць. Запропонований захід практич-на спроба збалансувати інтереси політики зайнятості прі-оритетами Інвестиційної й структурної політики.

Однак во-на наштовхується на невизначеність економічної діяльнос-ті підприємств у середньорічній перспективі.

Скачать
Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія як наука і політика як суспільне явище

Тема «Політологія як наука і політика як суспільне явище» План Вступ 1. Політика, як теорія і соціальне явище 2. Предмет політології, її функції 3. Методи політології, категорії, закони та принцип політичної науки 4. Суб’єкти і об’єкти політики 5. Основні

Курсовая Политология 06.04.2009

Економічні чинники регіональної політики в Україні

«Економічні чинники регіональної політики в Україні» Підготувала студентка групи МК-341 Косова А.С. Прийняла ас. Павлова Л.І. м. Луганськ, 2007 Зміст Вступ 1. Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України. 1.1. Диспропорційний характер регіонального розвитку.

Курсовая Политология 06.04.2009

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу...

МІЖРЕГІОнальна АкадемІЯ УправлІННЯ Персоналом Україно-арабський Інститут міжнародних відносин імені Аверроеса Кафедра політології На правах рукопису Допускається до захисту в ДЕК Завідувач кафедри політології доктор політичних наук Бідзюра І.П. 2007 р.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов