Аналіз стану соціальної політики в Україні

 • Добавили05.07.2012
 • Размер33,63 Kб
 • Скачали52

Название документа: Аналіз стану соціальної політики в Україні . 29 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Азовський Регіональний Інститут Управління при З. Д.

У. Кафедра: економіки підприємства на тему: “Аналіз стану соціальної політики в Україні” Виконала: Прийняв: Бердянськ ЗМІСТ Вступ…1 Доходи населення 1. 1 Структура доходів населення…5 1.

2 Заборгованість із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат…2 Питання охорони праці…3 Пенсийне забеспечення…4 Зайнятисть населення та стан на ринку праці…15 5 Соціальний захист населення…6 Практичне завдання…24 Висновки…26 Додаток 1…28 Література…29 ВСТУП Посилення соціальної орієнтації економіки набуло важливого значення для політики реформ. Стабілізація економічного розвитку неможлива без формування соціальне благополучного суспільства. Поєд-нання проблем розвитку ринкових відносин з посиленням уваги до соціальних питань створює необхідні передумо-ви для економічного оздоровлення, стабільного станови-ща людини впродовж усієї трудової діяльності й після її завершення.

Зрештою економічне зростання і підвищення народного добробуту взаємопов'язані процеси. Соціальна сфера і економіка поєднані як причина І наслідок, що безперервно змінюються місцями у процесі народногосподарського розвитку. В економіці цей зв'язок інтерпретується у категоріях попиту І пропонування.

З іс-торії відомо, що вихід із кризи можливий за рахунок су-купного попиту, в тому числі споживчого, який стає ката-лізатором економічного зростання. Хрестоматійним прик-ладом цього і антикризова політика США у період Вели-кої депресії. Вважається, що кейнсіанська модель економічного розвитку, яка грунтується на економіці попиту, супере-чить пізнішим політико-економічним теоріям, зокрема монетаризму.

Постановка проблеми розвитку, що безпосередньо за-чіпає соціальні питання, у такому взаємовиключному ра-курсі не є продуктивною, оскільки незалежно від теоре-тичної моделі акцентування на попиті або пропозиції .

Скачать
Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія як наука і політика як суспільне явище

Тема «Політологія як наука і політика як суспільне явище» План Вступ 1. Політика, як теорія і соціальне явище 2. Предмет політології, її функції 3. Методи політології, категорії, закони та принцип політичної науки 4. Суб’єкти і об’єкти політики 5. Основні

Курсовая Политология 06.04.2009

Економічні чинники регіональної політики в Україні

«Економічні чинники регіональної політики в Україні» Підготувала студентка групи МК-341 Косова А.С. Прийняла ас. Павлова Л.І. м. Луганськ, 2007 Зміст Вступ 1. Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України. 1.1. Диспропорційний характер регіонального розвитку.

Курсовая Политология 06.04.2009

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу...

МІЖРЕГІОнальна АкадемІЯ УправлІННЯ Персоналом Україно-арабський Інститут міжнародних відносин імені Аверроеса Кафедра політології На правах рукопису Допускається до захисту в ДЕК Завідувач кафедри політології доктор політичних наук Бідзюра І.П. 2007 р.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов