Ідентифікація у сучасній соціології

 • Добавили04.07.2012
 • Размер51,32 Kб
 • Скачали63

відбувається становлення суб'єктності особистості та самоототожнення її з певними групами. Індивід стає «повноцінною людиною», коли усвідомлює свою ідентифікацію як складну систему різних рівнів свідомості: індивідуальних і колективних, онтогенетичних і соціогенетичних. Ідентифікація, у загальній своїй сутності, співпадає з тлумаченнями, які дослідники пов'язують з поняттям «Я» в найрізноманітніших формах: «Я-концепції», «Я-системи», «Я-досвіду» (Шилдер, Федерн), з поняттям «его» у формах «его-ідеалу», «его-ідентичності», «супер-его» (З.

Фрейд, Е. Еріксон). Так, за З.

Фрейдом, «супер-его» дитини будується за моделлю «супер-его» батьків і стає провідником традицій та всіх вічних цінностей, які передавались цим шляхом від покоління до покоління. Ідентифікація є складним пізнавальним процесом визначення причетності індивіда до певної спільноти. Це виявлення не просто тотожності чи самототожності соціальних явищ, це - важливий момент міжособистісних і групових відносин на підставі емоційного сприйняття і раціонального усвідомлення індивідами і групами солідарності або відчуження, поділу людей на тих, хто входить в певне коло, й тих, хто є іншим, чужим або ворожим стосовно тієї верстви, з якою людина ідентифікує себе.

Метод ідентифікації передбачає визначення сукупності ознак, що складають системну цілісність ідентичності. Ці ознаки можна розглядати як індикатори становлення ідентичності. Їх поділяють на дві групи: одні з них визначають істотні властивості, які дозволяють ідентифікувати певну особистість з певною соціальною групою, а інші розглядають як ознаки-символи, які вказують на приналежність до своєї спільноти.

Процес ідентифікації є двобічним, в якому відбувається, з одного боку ототожнення індивіда з групою, а з іншого - розпізнавання ним у своєму соціальному оточенні тих ознак, за якими особистість може ідентифікувати себе з певною групою, використовуючи статево-вікові, моральні, економічні, політичні та естетичні індикатори, за якими люди визначають своє коло спілкування і взаємодії. Реалізуючи себе як полісоціальний процес, соціальна .

Скачать
Курсовая Менеджмент 22.12.2010

Управління комунікаціями на промисловому підприємстві.

Управління комунікаціями на промисловому підприємстві. Зміст Вступ Розділ I Теоретична частина 1.1.Економічна сутність та зміст процесу управління комунікаціями на промисловому підприємстві. 1.2.Особливості проектування між особових і організаційних комунікацій.

Курсовая Философия 26.08.2010

Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

Курсова Робота Освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку підготовки (спеціальності) 8.040202 Соціальна робота на тему « Друга стать і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар» Зміст Вступ 1 Філософсько-соціологічний

Реферат Журналистика, издательское дело и СМИ 15.07.2010

Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової...

1. Основи журналістикознавчих досліджень Соціальна значущість і суспільна роль журналістики як соціального інституту, що постійно перебуває в атмосфері суспільного контролю та впливу, потребує високоосвічених фахівців. Спілкування як середовище, що опосередковує

Реферат Философия 07.07.2010

Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві

Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві Спеціальність 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми дослідження.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов