Ідентифікація у сучасній соціології

 • Добавили04.07.2012
 • Размер51,32 Kб
 • Скачали63

і її окремим членом. Усвідомлення членами конкретної соціальної групи своїх загальних, групових потреб, тут є слідством, але не вирішальним фактором соціальної ідентифікації, якими являються, наприклад, міжгрупові конфлікти. Таке бачення досліджуваного феномена обумовлене тим, що при біхевіористичному підході групова ідентифікація розглядається в поведінковому контексті.

Діяльнісний підхід представлений, головним чином, психологічною школою А. Н. Леонтьєва, розглядає потребу індивіда в соціальній ідентифікації не з погляду «вродженої» потреби особистості, що істотно відрізняє його від інших концепцій, але в якості обумовленого зовнішніми факторами властивості, наприклад, факторами міжгрупової взаємодії.

Цікавим представляється дослідження проблем ідентифікації особистості в рамках діяльнісного підходу. Так, В. С.

Агєєв визначив, що ідентифікація особистості - це не спонтанно функціонуючий механізм, а залежна змінна, обумовлена рядом об'єктивних факторів. [2, 49] Однак даний підхід, акцентування уваги на «групових» факторах ідентифікаційних процесів, не враховує індивідуально-особистісні особливості, пріоритетне значення яких приділялося прихильниками психоаналітичної концепції й теорії соціальних уявлень; крім того, не розглядаються соціальні процеси й особливості соціокультурної ситуації. Соціальна ідентифікація як спосіб пізнання набуває дедалі більшого значення у філософських дискусіях та емпіричних соціальних дослідженнях.

Всебічного аналізу ця проблема зазнала у працях українських дослідників Є. І. Головахи, О.

Г. Злобіної, С. А.

Макеєва, В. Л. Оссовського, А.

О. Ручки, М. О.

Шульги. Проведений аналіз дозволяє визначити ідентифікацію особистості як процес зіставлення одного об'єкта з іншим на підставі якоїсь однієї ознаки або комплексу властивостей, у результаті чого відбувається встановлення їхньої подібності. Соціальна ідентифікація особистості в умовах українського суспільства, що трансформується, є складним багатогранним процесом і являє собою об'єкт міждисциплінарного характеру.

Скачать
Курсовая Менеджмент 22.12.2010

Управління комунікаціями на промисловому підприємстві.

Управління комунікаціями на промисловому підприємстві. Зміст Вступ Розділ I Теоретична частина 1.1.Економічна сутність та зміст процесу управління комунікаціями на промисловому підприємстві. 1.2.Особливості проектування між особових і організаційних комунікацій.

Курсовая Философия 26.08.2010

Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

Курсова Робота Освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку підготовки (спеціальності) 8.040202 Соціальна робота на тему « Друга стать і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар» Зміст Вступ 1 Філософсько-соціологічний

Реферат Журналистика, издательское дело и СМИ 15.07.2010

Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової...

1. Основи журналістикознавчих досліджень Соціальна значущість і суспільна роль журналістики як соціального інституту, що постійно перебуває в атмосфері суспільного контролю та впливу, потребує високоосвічених фахівців. Спілкування як середовище, що опосередковує

Реферат Философия 07.07.2010

Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві

Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві Спеціальність 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми дослідження.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов