Ідентифікація у сучасній соціології

 • Добавили04.07.2012
 • Размер51,32 Kб
 • Скачали63

ідентифікація, багато в чому, визначає ту «вибірковість, певну спрямованість у сприйнятті й відповідно реагуванні на зовнішні стимули, джерела якої криються в соціальних умовах існування, у соціальному й індивідуальному досвіді даного суб'єкта», що відрізняють «одного соціального індивіда від іншого». В. А.

Ядов дає визначення соціальної ідентифікації як способа співвіднесення себе із групами й спільнотами, які індивід сприймає своїми, близькими, здатний сказати й відчути: «це - ми». [41, 164] У роботах Є. М.

Авраамової дається більше розгорнуте визначення соціальної ідентифікації, яка представлена як «механізм ототожнення особистості з певною соціально-значимою цілісністю, сприйманою на емоційному й свідомому рівні в загальних символах і категоріях». [1, 20] Таке розуміння ідентифікації можна взяти за основу визначення категорії «ідентифікації особистості». Тим більше що в сучасній російській соціологічній науці дається коротке визначення «соціальної ідентифікації» з урахуванням того змісту, яке подане В.

А. Ядовим. Наприклад, «соціальна ідентифікація - це процес визначення себе через членство в соціальній групі».

[26, 75] Однак дані теоретичні позиції не послужили початком серйозних практичних досліджень або розробок теорій соціальної ідентифікації особистості. Проте, проблема прямого й непрямого впливу самосвідомості індивіда, його приналежності до тих або інших груп, викликала інтерес більшості соціологів кінця XIX - початку XІX століть. Трохи з інших позицій представлений механізм формування соціальної ідентифікації особистості в біхевіористичній парадигмі.

Відповідно до даної парадигми, зміст ідентифікації - процес побудови загальних для суб'єкта й об'єкта цінностей і їхнє засвоєння суб'єктом. Позитивним внеском біхевіоризму є включення в зміст поняття «ідентифікація» не тільки біолого-психологічної складової, але й соціальної. Соціальна ідентифікація особистості розуміється представниками даного напрямку як процес, за допомогою якого досягається «баланс» устремлінь і інтересів, стан соціальної рівноваги між групою в цілому,.

Скачать
Курсовая Менеджмент 22.12.2010

Управління комунікаціями на промисловому підприємстві.

Управління комунікаціями на промисловому підприємстві. Зміст Вступ Розділ I Теоретична частина 1.1.Економічна сутність та зміст процесу управління комунікаціями на промисловому підприємстві. 1.2.Особливості проектування між особових і організаційних комунікацій.

Курсовая Философия 26.08.2010

Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

Курсова Робота Освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку підготовки (спеціальності) 8.040202 Соціальна робота на тему « Друга стать і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар» Зміст Вступ 1 Філософсько-соціологічний

Реферат Журналистика, издательское дело и СМИ 15.07.2010

Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової...

1. Основи журналістикознавчих досліджень Соціальна значущість і суспільна роль журналістики як соціального інституту, що постійно перебуває в атмосфері суспільного контролю та впливу, потребує високоосвічених фахівців. Спілкування як середовище, що опосередковує

Реферат Философия 07.07.2010

Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві

Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві Спеціальність 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми дослідження.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


Информатика в жизни общества провалы государства и возможность их исправления история развития специальной связи пограничных органов великий мыслитель Цель пользователи состав и содержание финансовой отчетности по МСФО способности Уровни развития способностей технический регламент таможенный союз эволюция компьютеров дальний восток и китай инвестиция Современные тенденции языкового образования Атмосферный воздух его экологическое значение анализ внешней среды предприятия Россия в XXI веке исторический опыт и перспективы развития Разработка технологического процесса изготовления детали гайка прекращение процесса горения Биоценозы экосистемы разного уровня и их соподчиненность в глобальной экосистеме биосфере Техника лыжного хода Обучение катанию на коньках иоганн себастьян развитие творческих способностей дошкольников в игре

Облако тегов