Ідентифікація у сучасній соціології

 • Добавили04.07.2012
 • Размер51,32 Kб
 • Скачали63

диференційовану самооцінку. Теорія психоаналізу З. Фрейда пояснювала будь-яке самоототожнення із соціальною групою як результат функціонування постійного й універсального психологічного механізму, що підсвідомо виділяє різні групи як «свої» і «чужі».

[29, 34] Американський соціолог Е. Еріксон є засновником теорії ідентичності, ним був введений у науковий оборот термін «ідентичність». У своїх дослідженнях основну увагу він приділяв проблемам формування ідентичності людини як такої, котру він бачив у розвитку, як універсальну, у першу чергу, адаптаційну структуру, як якийсь «процес організації життєвого досвіду в індивідуальне Я».

[29, 38] Він визначає соціальну ідентичність як почуття органічної приналежності індивіда до його історичної епохи й типу міжособистісної взаємодії, властивому даній епосі. Соціальна ідентичність, що виступає тут як сторона персональна, інтегрує людину в групові взаємозв'язки, солідаризує її із соціальними, груповими ідеалами. Е.

Еріксон виділяє групову ідентичність як включеність у різні спільності, підкріплену суб'єктивним відчуттям внутрішньої єдності зі своїм соціальним оточенням; і психосоціальну ідентичність, що дає людині відчуття значимості свого буття в рамках даного соціуму. Е. Еріксон крім цього зробив висновок, що психосоціальна криза - це неминучий етап на шляху саморозвитку особистості від втраченої колишньої ідентичності до знаходження нової, більше зрілої.

Послідовники ж Е. Еріксона роблять висновок про те, що криза ідентичності як масове явище обумовлене глибокими трансформаціями в суспільстві. Під впливом соціальної кризи відбувається поступовий розпад ціностно-нормативних систем, зв'язків і відносин, покладених в основу соціокультурної організації суспільства, змушує людей шукати нові орієнтири для усвідомлення свого місця в соціумі, який трансформується.

[28, 53] Сучасні психоаналітичні (мотиваційні) моделі ідентичності Дж. Марсіа, А. Ватермана є динамічними.

Увага, насамперед, приділяється аналізу чотирьох типів особистісної .

Скачать
Курсовая Менеджмент 22.12.2010

Управління комунікаціями на промисловому підприємстві.

Управління комунікаціями на промисловому підприємстві. Зміст Вступ Розділ I Теоретична частина 1.1.Економічна сутність та зміст процесу управління комунікаціями на промисловому підприємстві. 1.2.Особливості проектування між особових і організаційних комунікацій.

Курсовая Философия 26.08.2010

Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

Курсова Робота Освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку підготовки (спеціальності) 8.040202 Соціальна робота на тему « Друга стать і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар» Зміст Вступ 1 Філософсько-соціологічний

Реферат Журналистика, издательское дело и СМИ 15.07.2010

Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової...

1. Основи журналістикознавчих досліджень Соціальна значущість і суспільна роль журналістики як соціального інституту, що постійно перебуває в атмосфері суспільного контролю та впливу, потребує високоосвічених фахівців. Спілкування як середовище, що опосередковує

Реферат Философия 07.07.2010

Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві

Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві Спеціальність 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми дослідження.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


особенности перевода английских реалий устройство автомобиля курсовая работа по русскому языку Японская конституция 1889 Особенности развития эмоциональной сферы личности младшего школьника многообразие способностей Психологические особенности индивидуального и коллективного творчества Показатели МТА Земельный участок как объект оценки Россия IX-XIX вв в контексте развития европейской цивилизации нейропсихологический синдром студия звукозаписи почему в настоящее время люди испытывают недостаток в воде 5 класс география меры предотвращения экологических последствий шанхай как объект туризма Педагогическое общение и воспитание актуальность пьесы вишневый сад Интернет-зависимость как психолого-педагогическая проблема в начальной школе какие области улитки воспринимают высокочастотные тоны отчет по практике обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

Облако тегов