Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

 • Добавили04.07.2012
 • Размер33,17 Kб
 • Скачали49

особистості” (Кривий Ріг, 2006), V Міжнародній науковій конференції студентів і аспірантів „(Пост)сучасність і наука: соціологія в пошуках себе і суспільства” (Харків, 2007), ІV Міжнародній науково-практичній конференції „Молодіжна політика: проблеми і перспективи” (Дрогобич, 2007). Публікації. Основні положення дисертаційної роботи висвітлено у трьох статтях у провідних наукових фахових виданнях, матеріалах виступу та двох тезах доповідей на конференціях.

Структура роботи. Дисертація містить вступ, два розділи, висновки, два додатки, список використаних джерел. Обсяг основної частини дисертації - 162 с 24 табл 14 рис.

Додатки і список використаних джерел (128 найменувань) займають 17 с. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У Вступі обґрунтовано актуальність теми, окреслено зв'язок роботи з науковими програмами, сформульовано мету й завдання, розкрито наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, подана інформація про особистий внесок здобувача, апробацію результатів і публікації. У першому розділі „Соціалізація як процес соціального становлення особистості у взаємодії з оточуючими” проаналізовано концептуальні засади висвітлення сутності процесу соціалізації з погляду об'єктного (З.

Фрейд, Д. Дьюї, Т. Парсонс, Е.

Дюркгейм, Е. Еріксон, А. Бандура) та суб'єктного (Ф.

Знанецький, У. Джемс, Д. Мід П.

Бергер, Т. Лукман, У. Бронфенбреннер, Г.

Андрєєва, О. Петровський) підходу до індивіда, який соціалізується. Систематизовано категоріальний апарат поняття соціалізації як суспільного феномену.

Проаналізовано дефініції соціалізації, внаслідок чого автор віддає перевагу тим, де соціалізація розглядається не тільки з точки зору суб'єкт-суб'єктного підходу, але й безпосередньо пов'язана із взаємодією, як необхідною умовою цього процесу. Уточнюється поняттєво-категоріальний апарат процесу соціалізації, зокрема розуміння її змісту й широти. Показано, що зміст соціалізації складають такі компоненти, як комунікативний, пізнавальний, нормативний, аксіологічний, а також те, що він значною мірою визначається віковими особливостями .

Скачать
Курсовая Философия 27.08.2010

Становлення філософської думки в Україні

Курсова робота з дисципліни філософії на тему Становлення філософської думки в Україні Зміст Вступ с.3. Розділ І. Зародження та ранні етапи розвитку філософії в Україні XI-XV ст с.5 Розділ ІІ. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України кінець XV- початок XVII с.

Реферат Физкультура и спорт 11.08.2010

Пропаганда спортивно-оздоровчої роботи в Україні

Вступ Актуальність дослідження Потреба в руховій діяльності, потяг до фізичного розвитку закладено в людині з раннього дитинства. Нормальний дитячий організм надзвичайно рухливий, тому що бездіяльність призводить не тільки до атрофії м язів, а й недостатнього

Курсовая Зарубежная литература 23.07.2009

Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

Міністерство освіти і науки України Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим Філія у м. Армянську РВНЗ Кримський гуманітарний університет Кафедра гуманітарних наук Вивчення УСНОЇ НародноЇ ТворчостІ НА Уроках УКРАЇНськоЇ ЛІТератури В 5-7

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов