Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

 • Добавили04.07.2012
 • Размер33,17 Kб
 • Скачали49

Соболєва. Питання взаємодії й взаєморозуміння крім того розглядались Е. І.

Головахою, Н. В. Паніною.

Аналіз наукового стану окресленої проблеми показав, що зазначені вище підходи зосереджуються, в основному, на значеннєвій стороні взаємодії в процесі соціалізації, коли звертається увага лише на окремі, провідні інтеракційні механізми - способи впливових дій. Відсутні систематизовані знання про те, як саме інтеракційні механізми спрямовують соціалізацію у конструктивному, суспільно значимому напряму: як, якою мірою „спрацьовують” ті чи інші механізми, яку вони роль відіграють, як виявляється їх специфіка і в якому обсязі виступає той чи інший механізм. Слід також зауважити, що учні не є домінуючим об'єктом уваги соціологічних досліджень (з багатьох причин, серед яких чільне місце посідає проблема фінансового забезпечення подібних досліджень).

Але отримати такі факти було б цікаво ще й тому, що учнівська молодь є досить численною людською спільнотою. Актуальність і недостатня розробленість зумовили вибір здобувачем теми. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота не пов'язана з науковими планами, програмами, темами. Мета й завдання дослідження. Головною метою дослідження є визначення специфіки дії інтеракційних механізмів соціалізації в середовищі учнів середньої школи України, їх значущості, характеру впливу на шкільну молодь.

Для досягнення мети дисертації треба було розв'язати такі завдання: - дослідити, які провідні інтеракційні механізми використовуються кожним з агентів; - рангувати соціалізуючі функції тих чи інших соціальних агентів за їх впливовим значенням; - здійснити аналіз впливових дій агентів соціалізації на учнівську молодь за їх характерними ознаками; - дослідити вплив соціально-демографічних, соціально-статусних та соціально-психологічних чинників на процес взаємодії учнівської молоді з агентами соціалізації; - з'ясувати залежність впливових дій агентів взаємодії на учнівську молодь від матеріального стану родини та соціокультурного статусу батьків (рівня освіченості); - здійснити порівняльний аналіз ставлення .

Скачать
Курсовая Философия 27.08.2010

Становлення філософської думки в Україні

Курсова робота з дисципліни філософії на тему Становлення філософської думки в Україні Зміст Вступ с.3. Розділ І. Зародження та ранні етапи розвитку філософії в Україні XI-XV ст с.5 Розділ ІІ. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України кінець XV- початок XVII с.

Реферат Физкультура и спорт 11.08.2010

Пропаганда спортивно-оздоровчої роботи в Україні

Вступ Актуальність дослідження Потреба в руховій діяльності, потяг до фізичного розвитку закладено в людині з раннього дитинства. Нормальний дитячий організм надзвичайно рухливий, тому що бездіяльність призводить не тільки до атрофії м язів, а й недостатнього

Курсовая Зарубежная литература 23.07.2009

Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

Міністерство освіти і науки України Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим Філія у м. Армянську РВНЗ Кримський гуманітарний університет Кафедра гуманітарних наук Вивчення УСНОЇ НародноЇ ТворчостІ НА Уроках УКРАЇНськоЇ ЛІТератури В 5-7

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов