Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

 • Добавили04.07.2012
 • Размер33,17 Kб
 • Скачали49

інтеракцій впливають на підростаюче покоління з метою його акультурації й вироблення навиків просоціальної поведінки. Наукова проблема полягає в тому, що проблему ефективності соціалізації й взаємодії неможливо зрозуміти без дослідження інтеракційних механізмів, але на цей час у науці немає чіткої систематизації впливових дій, як і дефініції інтеракційного механізму, зокрема. Крім того, слід зазначити, що сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується актуалізацією з'ясування основних детермінант і закономірностей соціалізуючого впливу на кожному з вікових періодів розвитку індивіда.

Адже ті економічні, політичні, соціально-психологічні та інші перетворення, які відбуваються на сьогодні в Україні неможливі без зміни моделі взаємодії агентів соціалізації. До питань соціалізації звертались в різні часи З. Фрейд, Е.

Еріксон, Ж. Піаже, К. Роджерс, А.

Маслоу, А. Бандура, У. Бронфенбреннер, Дж.

Дьюї, В. Кукартц, Е. Дюркгейм, Т.

Шибутані, Л. С. Виготський, А.

Б. Залкінд, Б. Г.

Ананьєв, М. В. Дьомін, Н.

П. Дубінін, О. М.

Леонтьєв, А. Ф. Поліс, К.

А. Абульханова-Славська, І. С.

Кон, які в рамках різних соціально-психологічних концепцій розглядали сутність і зміст соціалізаційного процесу, формулювали й уточнювали поняттєво-категоріальний апарат. В той же час проблемам міжособистісної взаємодії як механізму опанування соціальним досвідом приділялось значно менше уваги. Одними з перших підкреслили роль взаємодії в процесі соціалізації Дж.

Г. Мід, Ч. Кулі, Б.

Блум, Е. Гоффман. Питання взаємодії розглядались в працях Т.

Парсонса, Р. Мертона, Г. Тарда, У.

Джеймса, К. Хорні, Г. Блумера, Е.

Фромма, М. Куна, А. Шюца, А.

Тоффлера, Ю. Хабермаса. Значний вклад в розгляд проблеми взаємодії вніс П.

Сорокін. Слід звернути також увагу на роботи Г. М.

Андрєєвої, Б. А. Ананьєва, В.

М. М'ясищева, М. І.

Шевандріна, які розглядали позиції основних агентів в процесі взаємодії. Серед сучасних українських соціологів до проблем соціалізації, впливових дій в її процесі звертались Л. О.

Аза, І. О. Мартинюк, Н.

І.

Скачать
Курсовая Философия 27.08.2010

Становлення філософської думки в Україні

Курсова робота з дисципліни філософії на тему Становлення філософської думки в Україні Зміст Вступ с.3. Розділ І. Зародження та ранні етапи розвитку філософії в Україні XI-XV ст с.5 Розділ ІІ. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України кінець XV- початок XVII с.

Реферат Физкультура и спорт 11.08.2010

Пропаганда спортивно-оздоровчої роботи в Україні

Вступ Актуальність дослідження Потреба в руховій діяльності, потяг до фізичного розвитку закладено в людині з раннього дитинства. Нормальний дитячий організм надзвичайно рухливий, тому що бездіяльність призводить не тільки до атрофії м язів, а й недостатнього

Курсовая Зарубежная литература 23.07.2009

Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

Міністерство освіти і науки України Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим Філія у м. Армянську РВНЗ Кримський гуманітарний університет Кафедра гуманітарних наук Вивчення УСНОЇ НародноЇ ТворчостІ НА Уроках УКРАЇНськоЇ ЛІТератури В 5-7

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов