Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

 • Добавили04.07.2012
 • Размер33,17 Kб
 • Скачали49

ідентифікувати себе з героями кіно і телепередач. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 1. Чередник Г.

Інтеракційні механізми первинної соціалізації людини // Соціальні виміри суспільства. Випуск 8 К. : Інститут соціології НАН України, 2005 С.

286-296. 2. Чередник Г.

Ю. Соціальне значення міжпоколінних взаємодій в процесі соціалізації підростаючого покоління // Грані № 5 (49) 2006 С. 84-89.

3. Чередник Г. Ю.

Інтеракційні механізми соціалізації школярів. // Український соціум № 5 (16) 2006 С. 42-54.

4. Чередник Г. Роль міжпоколінних зв'язків у соціалізації особистості школяра // Громадянське суспільство та проблеми становлення особистості: Наукові доповіді та повідомлення Міжнародної науково-практичної конференції Вип.

1/ Редкол. А. С.

Лобанова (наук. ред. ) та ін Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006 С.

135-137. 5. Чередник Г.

Значення взаємодії учнівської молоді з основними агентами в процесі її соціалізації // (Пост)сучасність і наука: соціологія в пошуках себе і суспільства // Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів Харків, 2007 С. 127-131. 6.

Чередник Г. Ю. Взаємодія суб'єктів молодіжної субкультури в процесі соціалізації учнівської молоді // Молодіжна політика: проблеми і перспективи // Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Дрогобич, 10-11 травня 2007 р.

/ Наук. ред. С.

Щудло Дрогобич: Вимір, 2007. С. 194-198.

Чередник Г. Ю. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22. 00. 04 - спеціальні та галузеві соціології Інститут соціології НАН України, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено соціологічному аналізу процесу соціалізації українських .

Скачать
Курсовая Философия 27.08.2010

Становлення філософської думки в Україні

Курсова робота з дисципліни філософії на тему Становлення філософської думки в Україні Зміст Вступ с.3. Розділ І. Зародження та ранні етапи розвитку філософії в Україні XI-XV ст с.5 Розділ ІІ. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України кінець XV- початок XVII с.

Реферат Физкультура и спорт 11.08.2010

Пропаганда спортивно-оздоровчої роботи в Україні

Вступ Актуальність дослідження Потреба в руховій діяльності, потяг до фізичного розвитку закладено в людині з раннього дитинства. Нормальний дитячий організм надзвичайно рухливий, тому що бездіяльність призводить не тільки до атрофії м язів, а й недостатнього

Курсовая Зарубежная литература 23.07.2009

Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

Міністерство освіти і науки України Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим Філія у м. Армянську РВНЗ Кримський гуманітарний університет Кафедра гуманітарних наук Вивчення УСНОЇ НародноЇ ТворчостІ НА Уроках УКРАЇНськоЇ ЛІТератури В 5-7

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов