Історія фахової соціальної роботи в Україні

 • Добавили04.07.2012
 • Размер19,83 Kб
 • Скачали13

Україні на сучасному етапі задає за-рубіжний досвід. Однак конкретне здійснення соціаль-ної роботи має узгоджуватися з національними традиці-ями, ментальністю народу, а тому запозичені методики слід адаптувати до українського контексту. Це повинні враховувати викладачі соціальної роботи і практичні працівники.

З огляду на етапи становлення фахової соціальної роботи (перетворення діяльності на основне заняття для групи людей; організація профільних навчальних за-кладів; формування професійної асоціації), Україна повторює той шлях, який розвинуті країни подолали майже сторіччя тому. На рубежі XX XXI ст. в Україні почали свою роботу фахові утворення (Асоціація соці-альних педагогів і працівників соціальної сфери, Ліга соціальних працівників України, координаційна рада «Хесед-Україна» та ін.

), однак поки що не створено єди-ної національної організації, чий авторитет визнавали б представники фаху, органи державної влади, громад-ські організації. Загалом соціальна робота в Україні перебуває на ета-пі становлення, як і вся система соціальних служб, пра-вове забезпечення соціальних гарантій та громадянське суспільство, частиною якого вона є. Використана література.

1. Димитрова Л. М.

Соціальна робота: логіка розвитку // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. 2003. № 1.

2. Кікало А. В.

Еволюція методології в соціальній роботі // Соці-альна робота: теорія, досвід, перспективи // 36. міжн. наук практ.

конф. Ужгород: УжДУ, 1998. Т.

1. 3. Козлов А.

А. Социальная работа за рубежом // Сб. научн.

очер-ков. М. : Флинта, 1988.

4. Лукашевич М. П Мигович І.

і. Теорія і методи соціальної роботи. К.

: МАУП, 2002.

Скачать
Реферат Социология 04.10.2005

Шлях до соціальної роботи

Нац ональний ун верситет Ки во-Могилянська Академ я Департамент соц альних наук технолог йШкола соц ально роботи Рефератна тему Шлях до соц ально роботи Мельниково Натал Володимир вниКи в - 1999Людина стота соц альна, тобтоживе в колектив . Тому ц кавлять нш люди власне м сце серед них.

Реферат Компьютеры и цифровые устройства 31.08.2010

Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми. Характерною рисою сучасного розвитку інформаційних технологій є безперервне якісне ускладнення сфер їхнього застосування. Розробка

Реферат Физкультура и спорт 11.08.2010

Пропаганда спортивно-оздоровчої роботи в Україні

Вступ Актуальність дослідження Потреба в руховій діяльності, потяг до фізичного розвитку закладено в людині з раннього дитинства. Нормальний дитячий організм надзвичайно рухливий, тому що бездіяльність призводить не тільки до атрофії м язів, а й недостатнього

Реферат Музыка 16.07.2010

Музично-інструментальна культура українців

Музично-ІНструментальна Культура УКРАЇНЦІВ Фольклорна ТрадицІЯ Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми. Музично-інструментальна культура фольклорної традиції українців становить одну із важливих інтегруючих її ланок, що не втратила актуальності й дотепер.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов