Історія фахової соціальної роботи в Україні

 • Добавили04.07.2012
 • Размер19,83 Kб
 • Скачали13

Україні Школу соціальної роботи Києво-Могилянської академії, яка нині носить ім'я її засновника і першого керівника Володимира Полтавця (1941 1999). У ній викладали відомі європейські фа-хівці із соціальної роботи Шуламіт Рамон, Стівен Шар-доу, Фернанда Родрігес та ін. Підтримка проекту на урядовому рівні сприяла інституціалізації соціальної роботи як навчальної дисципліни.

Процес утвердження фахових підходів у соціальній сфері на перших порах відбувався за активної участі за-хідних фондів-донорів. Так, україно-фінсько-голланд-ський проект ТАСІС Європейського союзу «Соціальний захист в Україні» (в 1996 1998 pp. ) передбачав розви-ток освіти в соціальній сфері.

Завдяки йому в Чернігів-ському юридичному коледжі було запроваджено спеці-альність із соціальної роботи (у 1997 р. на рівні мо-лодшого спеціаліста, у 1999 р. на рівні бакалавра).

Цей проект підтримував також і розвиток післядиплом-ної освіти (курси підвищення кваліфікації керівного складу системи соціального захисту), для чого у Харків-ській філії Академії державного управління при Прези-денті України було створено програму з менеджменту соціального захисту. У 1997 2000 pp. тривала реаліза-ція україно-шведського проекту, спрямованого на ство-рення моделі підготовки соціальних працівників базо-вого рівня (пілотні курси було проведено в кількох об- ластях України, а підсумком проекту стало видання навчального посібника для них.

4. Сучасні умови соціальної роботи. На початку XXI ст.

в Україні сформовано кількарівневу систему підготовки соціальних працівників. Од-нак за відсутності національної фахової громадської організації, яка б опікувалась стандартами освіти, структура і зміст навчальних планів у різних закладах варіюються.

Скачать
Реферат Социология 04.10.2005

Шлях до соціальної роботи

Нац ональний ун верситет Ки во-Могилянська Академ я Департамент соц альних наук технолог йШкола соц ально роботи Рефератна тему Шлях до соц ально роботи Мельниково Натал Володимир вниКи в - 1999Людина стота соц альна, тобтоживе в колектив . Тому ц кавлять нш люди власне м сце серед них.

Реферат Компьютеры и цифровые устройства 31.08.2010

Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми. Характерною рисою сучасного розвитку інформаційних технологій є безперервне якісне ускладнення сфер їхнього застосування. Розробка

Реферат Физкультура и спорт 11.08.2010

Пропаганда спортивно-оздоровчої роботи в Україні

Вступ Актуальність дослідження Потреба в руховій діяльності, потяг до фізичного розвитку закладено в людині з раннього дитинства. Нормальний дитячий організм надзвичайно рухливий, тому що бездіяльність призводить не тільки до атрофії м язів, а й недостатнього

Реферат Музыка 16.07.2010

Музично-інструментальна культура українців

Музично-ІНструментальна Культура УКРАЇНЦІВ Фольклорна ТрадицІЯ Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми. Музично-інструментальна культура фольклорної традиції українців становить одну із важливих інтегруючих її ланок, що не втратила актуальності й дотепер.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов