Історія фахової соціальної роботи в Україні

 • Добавили04.07.2012
 • Размер19,83 Kб
 • Скачали13

Одночасно відроджувалися благодійність і волонтерство, розвивалися громадські організації і групи самодо-помоги. Передусім створювалися клуби і денні центри для дітей-інвалідів та їхніх батьків, людей із проблемами психічного здоров'я, наркозалежних осіб та їхніх роди-чів тощо. У середині 90-х років формувалися недержавні соціальні служби у громадах (хеседи, котрі обслуговують людей літнього віку в єврейських громадах; київська ор-ганізація «Джерела», що займається доглядом у громаді людей із розумовою відсталістю).

Об'єктивна необхідність у підготовці соціальних працівників матеріалізувалася у запровадженні відпо-відної навчальної дисципліни (1991 p. ). Загалом цей факт можна вважати результатом діяльності Тимчасо-вого науково-дослідницького колективу (ТНДК) «Шко-ла мікрорайон», створеного у 1989 р.

Академією педагогічних наук і Державним комітетом народної ос-віти СРСР. Активну участь у роботі цього колективу брала група соціальних педагогів із м. Донецька, яку очолював В.

Сидоров. Значною мірою завдяки йому бу-ло відкрито у Донецькому державному університеті фа-культет перепідготовки соціальних педагогів і соціаль-них працівників (1992 p. ).

Через рік почалася робота з відкриття цієї спеціальності в Національному універси-теті «Києво-Могилянська академія». У цей час в Украї-ні діяла програма «Трансформація гуманітарної освіти в Україні», впроваджена Міжнародним фондом «Від-родження». До її реалізації були залучені британський фахівець Т.

Шанін, правозахисник, виконавчий секре-тар Асоціації психіатрів України С. Глузман. Саме зав-дяки старанням Асоціації було видано переклади закор-донних книжок із соціальної роботи, за якими дотепер викладають у багатьох навчальних закладах.

На становлення соціальної роботи як навчальної дисципліни вплинула реалізація україно-британо-пор-тугальського проекту ТЕМПУС-ТАСІС «Соціальна робо-та в Україні». Завдяки гранту Європейського союзу бу-ло відкрито першу в .

Скачать
Реферат Социология 04.10.2005

Шлях до соціальної роботи

Нац ональний ун верситет Ки во-Могилянська Академ я Департамент соц альних наук технолог йШкола соц ально роботи Рефератна тему Шлях до соц ально роботи Мельниково Натал Володимир вниКи в - 1999Людина стота соц альна, тобтоживе в колектив . Тому ц кавлять нш люди власне м сце серед них.

Реферат Компьютеры и цифровые устройства 31.08.2010

Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми. Характерною рисою сучасного розвитку інформаційних технологій є безперервне якісне ускладнення сфер їхнього застосування. Розробка

Реферат Физкультура и спорт 11.08.2010

Пропаганда спортивно-оздоровчої роботи в Україні

Вступ Актуальність дослідження Потреба в руховій діяльності, потяг до фізичного розвитку закладено в людині з раннього дитинства. Нормальний дитячий організм надзвичайно рухливий, тому що бездіяльність призводить не тільки до атрофії м язів, а й недостатнього

Реферат Музыка 16.07.2010

Музично-інструментальна культура українців

Музично-ІНструментальна Культура УКРАЇНЦІВ Фольклорна ТрадицІЯ Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми. Музично-інструментальна культура фольклорної традиції українців становить одну із важливих інтегруючих її ланок, що не втратила актуальності й дотепер.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов