Історія фахової соціальної роботи в Україні

 • Добавили04.07.2012
 • Размер19,83 Kб
 • Скачали13

Люди похилого віку, інваліди або опинялися у вели-ких будинках-інтернатах, які мали переважно медичну орієнтацію, або їх доглядали родичі. Тривалий час їм доводилося перебувати в госпіталях, психіатричних лі-карнях. Дані про дитячу смертність, злочинність, нар-команію було засекречено.

Суттєві зміни в соціальній сфері почалися у 80-ті ро-ки XX ст. Пов'язані вони передусім із формуванням но-вих державних соціальних служб, призначених для на-дання послуг за місцем проживання. Так, у 1985 р.

Мі-ністерство соціального забезпечення УРСР зініціювало експеримент із соціально-побутового обслуговування самотніх непрацездатних престарілих громадян, які потребували стороннього догляду та допомоги в домаш-ніх умовах. До експерименту було залучено працівни-ків будинків- інтернатів Вінницької, Дніпропетров-ської, Донецької, Запорізької, Львівської областей і м. Києва.

Було створено 10 спеціалізованих служб, а та-кож налагоджено необхідну професійну підготовку. Крім того, розроблено тимчасове положення про органі-зацію надомного обслуговування, посадові інструкції, необхідні форми обліку роботи і звітності. Експеримент засвідчив ефективність спеціалізованих служб, утри-мання яких обійшлося для держави в 10 разів дешевше, ніж утримання самотніх пенсіонерів у будинках-інтер-натах.

Для розвитку цієї практики у 1987 р. затвердже-но Типові положення про територіальний центр со-ціального обслуговування пенсіонерів і відділення соці-альної допомоги вдома. Того ж року взято на облік 186 тис.

самотніх непрацездатних громадян, котрі пот-ребували стороннього догляду та допомоги в домашніх умовах. У державному класифікаторі було зафіксовано професію «Соціальний робітник» (робітнича посада, що не потребує особливих умінь і навичок). На той час со-ціального працівника ще не сприймали як людину ви-сокого рівня знань з проблем запобігання, нейтралізації та усунення соціальних проблем.

Із початком перебудови набули гласності соціальні проблеми в суспільстві та почалося проникнення із За-ходу інформації про концепцію соціальної роботи як важливого .

Скачать
Реферат Социология 04.10.2005

Шлях до соціальної роботи

Нац ональний ун верситет Ки во-Могилянська Академ я Департамент соц альних наук технолог йШкола соц ально роботи Рефератна тему Шлях до соц ально роботи Мельниково Натал Володимир вниКи в - 1999Людина стота соц альна, тобтоживе в колектив . Тому ц кавлять нш люди власне м сце серед них.

Реферат Компьютеры и цифровые устройства 31.08.2010

Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми. Характерною рисою сучасного розвитку інформаційних технологій є безперервне якісне ускладнення сфер їхнього застосування. Розробка

Реферат Физкультура и спорт 11.08.2010

Пропаганда спортивно-оздоровчої роботи в Україні

Вступ Актуальність дослідження Потреба в руховій діяльності, потяг до фізичного розвитку закладено в людині з раннього дитинства. Нормальний дитячий організм надзвичайно рухливий, тому що бездіяльність призводить не тільки до атрофії м язів, а й недостатнього

Реферат Музыка 16.07.2010

Музично-інструментальна культура українців

Музично-ІНструментальна Культура УКРАЇНЦІВ Фольклорна ТрадицІЯ Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми. Музично-інструментальна культура фольклорної традиції українців становить одну із важливих інтегруючих її ланок, що не втратила актуальності й дотепер.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


организационно правовая форма общества с ограниченной ответственностью решение уравнения теплопроводности метод неопределенных коэффициентов выстав страховой фонд и формы его организации сознание его сущность структура и функции обеспечение безопасности при осуществлении школьных перевозок детей автобусами книги по бжд введите название реферата стенды социальная ответственность Исследовательские задачи и организация опроса юридическая ответственность медицинских работников международный терроризм угроза национальной безопасности россии нормативные основы отечественной системы физического воспитания организа ционно правовая форма предприятия на примере ооо статус интеллигенции Эстетическое и религиозные особенности воспитания здорового образа жизни органы законодательной власты вторичный сифилис электролиз никеля массаж гимнастика при нарушение обмен веществ

Облако тегов