Історія фахової соціальної роботи в Україні

 • Добавили04.07.2012
 • Размер19,83 Kб
 • Скачали13

є передумовою подолання злочин-ності, алкоголізму, психічних захворювань, бідності, злиднів. Турбота про матеріальний добробут здійснюва-лась через механізми централізованого регулювання державою зайнятості, заробітної плати, житлового за-безпечення, освіти та охорони здоров'я. За радянських часів система соціальної допомоги бу-ла у цілковитому віданні бюрократії, а соціальні проб-леми людей або не вирішувались, або ігнорувалися з ідеологічних міркувань.

Державна система соціальної допомоги, за відсутності благодійних організацій, обме-жувалась соціальним забезпеченням, передбачаючи мі-німум соціальних гарантій для громадян. Вона була без-адресною й ґрунтувалася на патерналістичні моделі (модель соціальної політики, що сформувалась у краї-нах із директивною економікою, централізованим роз-поділом соціальних благ та послуг; характеризується «батьківською» опікою держави над своїми громадяна-ми, цілковитим одержавленням соціальної сфери, нерозвинутістю структур громадянського суспільства, зростанням соціальної пасивності, безконтрольним бю-рократизмом). Педагоги у школах, лікарі в медичних закладах зай-малися функціями, які в багатьох країнах традиційно належать до компетенції соціальних працівників.

Соці-альні стаціонарні заклади не були укомплектовані про-фесійно підготовленими соціальними працівниками. У них не було таких посад, так само як і не було фахової підготовки таких спеціалістів. Не маючи належного на-уково-теоретичного обґрунтування, система соціально-го захисту послуговувалася урядовими, партійними постановами, що визначали категорії людей, на яких поширювалося соціальне обслуговування, що надава-лось лише у стаціонарних закладах.

За словами британського фахівця Волтера Лоренца, «комуністичні режими схильні патологізувати соціаль-ні проблеми», свідченням чого була відсутність неста-ціонарних соціальних служб для багатьох груп населен-ня.

Скачать
Реферат Социология 04.10.2005

Шлях до соціальної роботи

Нац ональний ун верситет Ки во-Могилянська Академ я Департамент соц альних наук технолог йШкола соц ально роботи Рефератна тему Шлях до соц ально роботи Мельниково Натал Володимир вниКи в - 1999Людина стота соц альна, тобтоживе в колектив . Тому ц кавлять нш люди власне м сце серед них.

Реферат Компьютеры и цифровые устройства 31.08.2010

Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми. Характерною рисою сучасного розвитку інформаційних технологій є безперервне якісне ускладнення сфер їхнього застосування. Розробка

Реферат Физкультура и спорт 11.08.2010

Пропаганда спортивно-оздоровчої роботи в Україні

Вступ Актуальність дослідження Потреба в руховій діяльності, потяг до фізичного розвитку закладено в людині з раннього дитинства. Нормальний дитячий організм надзвичайно рухливий, тому що бездіяльність призводить не тільки до атрофії м язів, а й недостатнього

Реферат Музыка 16.07.2010

Музично-інструментальна культура українців

Музично-ІНструментальна Культура УКРАЇНЦІВ Фольклорна ТрадицІЯ Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми. Музично-інструментальна культура фольклорної традиції українців становить одну із важливих інтегруючих її ланок, що не втратила актуальності й дотепер.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов