Сутність, цілі та функції логістики

 • Добавили29.10.2010
 • Размер57,57 Kб
 • Скачали101

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Антошкіна Л. І Амелькін В.

І Шило К. М. Логістика.

Курс лекцій: навч. посібник Донецьк: Юго-Восток, 2008 203c. 2.

Беспалов Р. С. Транспортная логистика: новейшие технологии построения эффективной системы доставки М.

; СПб. : Вершина, 2008 382с. 3.

Гурч Л. М. Логістика: навч.

посіб. для студ. ВНЗ / Міжрегіональна академія управління персоналом К.

: Персонал, 2008 555с. 4. Кальченко А.

Г Логістика: навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т ім.

Вадима Гетьмана К. : КНЕУ, 2006 472с. 5.

Крикавський Є. В Чухрай Н. І.

Логістика: компендіум і практикум: навч. посіб. для студ.

вищ. навч. закл К.

: Кондор, 2009 340с. 6. Ларіна Р.

Р. Логістика: Навч. посіб.

/ Донецький держ. ун-т управління Донецьк: ДонДУУ, 2006 277с. 7.

Окландер М. А. Логістика: підручник для студ.

ВНЗ. / Одеський держ. економ.

ун-т К. : Центр учбової літератури, 2008 346c. 8.

Смолка А. О. Логістика: навч метод.

посібник для студ. спец. "Менеджмент організацій" та "Економіка підприємства" / Державна академія житлово-комунального господарства К.

: ДАЖКГ, 2008 148с 9. Таньков К. М, Тридід О.

М Колодизєва Т. О. Виробнича логістика: Навч.

посіб. для студ. вищ.

навч. закл. / Харківський національний економічний ун-т 2.

вид переробл Х. : ВД "ІНЖЕК", 2006 352с. 10.

Тридід О. М Азаренкова Г. М Мішина С.

В Борисенко І. І. Логістика: навч.

посібник К. : Знання, 2008 566с. 11.

Цейтлин Л. М, Райко Д. В.

Логистика: учеб. пособие для студ. экон.

спец. / Национальный технический ун-т "Харьковский политехнический ин-т" Х. : НТУ "ХПИ", 2007 148с.

12. Чухрай Н. І Патора Р.

А Лялюк А. М. Маркетинг і логістика у вищому навчальному закладі: монографія / Волинський національний ун-т ім.

Лесі Українки Луцьк: Вежа, 2008 324с. 13. Transmarket: международное транспортное издание: транспорт, экспедирование, логистика / В.

В. Друт (ред) О. : Сантекс, 2008 436с.

Скачать
Реферат Маркетинг 22.10.2010

Логістика запасів і система управління ними

Зміст 1 Логістика запасів 2. Системи управління запасами Список літератури 1. Логістика запасів Матеріальні запаси – це продукція виробничо-технічного призначення, яка знаходиться на різних стадіях виробництва і обігу, вироби народного споживання та інші

Реферат Маркетинг 21.10.2010

Закупівельна та збутова логістика

Логістика Зміст 1. Закупівельна та збутова логістика 2. Інформаційна логістика Список літератури 1. Закупівельна та збутова логістика Сучасне розуміння логістики пов язане з реалізацією наступних функцій – координація попиту та пропозиції на конкретний

Реферат Маркетинг 21.10.2010

Види й типи логістики, логістичне завдання "зробити або купити", інтермодальні системи...

Зміст Вступ 1. Види логістики 2. Завдання «Зробити або купити» 3. Інтермодальні системи доставки товарів Висновок ЛІТература ВАРІАНТ 7 Вступ Логістика в економічному додатку займається розробкою методів планування і керування матеріальними й інформаційними

Реферат Транспорт 13.10.2009

Логістика міжнародних перевезень

ПЛАН 1. Основні положення логістики перевезень. 2. Принципи побудови логістичних систем. 3. Складові організаційно-технологічних систем. 4. Підприємства автомобільного транспорту та задачі їх функціонування. Вступ Останнім часом термінологічний словник

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов