Розробка програми стимулювання збуту для підприємства

 • Добавили29.10.2010
 • Размер94,14 Kб
 • Скачали135

інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - - інші фінансові інвестиції 045 - - Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - - Відстрочені податкові активи 060 29 . 7 29 . 7 Інші необоротні активи 070 - - Усього за розділом І 080 64.

4 69 . 7 ІІ. Оборотні активи Запаси: виробничі запаси 100 58.

7 89. 9 тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 - - незавершене виробництво 120 - - готова продукція 130 - - Товари 140 - - Векселі одержані 150 - - Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 713 . 3 83 .

3 первісна вартість 161 713 . 3 83 . 3 резерв сумнівних боргів 162 - - Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170 0 .

1 12 . 4 Продовження форми 1м за виданими авансами 180 - - з нарахованих доходів 190 - - із внутрішніх розрахунків 200 - - Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5 . 7 23 .

5 Поточні фінансові інвестиції 220 - - Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 37 . 9 21 . 3 в іноземній валюті 240 - - Інші оборотні активи 250 - 7 .

3 Усього за розділом ІІ 260 815 . 7 237 . 7 ІІІ.

Витрати майбутніх періодів 270 - - Баланс 280 880 . 1 307 . 4 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду І.

Власний капітал Статутний капітал 300 0 . 8 0 . 8 Пайовий капітал 310 - - Додатковий вкладений капітал 320 - - Інший додатковий капітал 330 6 .

1 6 . 1 Резервний капітал 340 - - Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 208 . 9 173 .

5 Неоплачений капітал 360 ( - ) ( - ) Вилучений капітал 370 ( - ) ( - ) Усього за розділом І 380 215 . 8 180 . 4 ІІ.

Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 - - Інші забезпечення 410 - 415 ( - ) ( - ) 416 ( - ) ( - ) Цільове фінансування 420 - -.

Скачать
Реферат Маркетинг 20.09.2010

Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

ЗМІСТ Вступ 1. Загальна Характеристика ПІДПРИЄМства МПП «Монтажник» 2.ОрганІЗАЦІЯ ТА УправлІННЯ Маркетинговою Службою ПІДПРИЄМства 3. АНАЛІЗ ФІНансового Стану ПІДПРИЄМства 4. АНАЛІЗ МаркетинговоЇ ДІЯльностІ ПІДПРИЄМства 5. ПропозицІЇ ЩО ДО Вдосконалення

Реферат Международные отношения 24.03.2009

Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні» студента денної форми навчання курсу ІІІ, спеціальності „МЕК” Мельниченко Валерії Сергіївни Маріуполь – 2007 Зміст Зміст 2 Вступ 3 Розділ 1. Спільні підприємства та особливості їх правового статусу в Україні.

Реферат Менеджмент 09.12.2008

Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства Зміст Введення 1. Загальна структура промислового підприємства. 2. Методи, моделі та вдосконалення управління в управлінській структурі підприємства. 3. Організаційні структури

Диплом Менеджмент 25.11.2008

Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

Реферат Дана дипломна робота присвячена темі «Підвищення конкурентоспроможності підприємства», і виконана за матеріалами П.П.«Урсуленко». Метою роботи було дослідження ринку морожених напівфабрикатів України і розробка маркетингової та конкурентної стратегій цієї галузі.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов