Теорія етносу

 • Добавили18.08.2010
 • Размер84,76 Kб
 • Скачали73

Вступ до теми Опановуючи поняттєво-концептуальний апарат теорії етносу, можна було переконатися в тому, що етнічна проблематика є багатоманітною, а тому потребує дуже ретельного аналізу. Гадаємо, що, беручись до відповідної роботи, необхідно саму цю проблематику перетрусити так, щоб на дослідницькому решеті залишилися тільки найбільш актуальні й значимі її аспекти. Слід визнати, що наукові зусилля такого роду вже докладалися, й вони є небезрезультатними.

Так, ще 1969 року Ю. В. Бромлей та О.

І. Шкаратан вперше вказали на історично закономірну тенденцію переміщення етнічної специфіки з царини матеріальної культури до царини культури духовної1. За півтора десятиріччя Г.

В. Старовойтова відзначала вже, що концентрація етнічної специфіки переважно в царині духовної культури та у психолінгвістичній царині здобуває дедалі ширші масштаби . Поряд з такими неявними пропозиціями зосередити науково-дослідницький інтерес на духовно-культурній царині етнічного, теоретична думка, що заглиблювалася в сутності наступних порядків, вичленувала у самій цій царині її стрижневий компонент.

І тут дуже важливою є характеристика відомим філософом, соціологом, психологом та етнологом І. С. Коном етнічної самосвідомості як головної ознаки етносу .

Цієї самої наукової точки зору дотримується й український філософ Вікторія Храмова, коли виокремлює етнічну самосвідомість як, мабуть, єдину обов язкову ознаку етносу . Отже, коло звужується. Стає зрозумілим, що специфіка етнічного стягується здебільшого до змісту етнічної свідомості й самосвідомості, а розкриття багатоманітності цього змісту є прерогативою етнопсихології.

Причому, згідно з І. С. Коном, для сучасної теоретичної етнопсихології це дослідження етнічної свідомості й самосвідомості, які запозичують поняттєвий апарат і методи з відповідних розділів соціальної психології теорія соціальної перцепції, соціальних установок, між групових відносин тощо .

Інший дослідник цієї проблеми, Г. У. Солдатова, вважає, що особливості репрезентації етнічного у свідомості особистості або групи виступають .

Скачать
Реферат Журналистика, издательское дело и СМИ 24.12.2009

Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК 23 Специфіка газ. жанрів Жанр – усталений тип твору, який склався історично і відзначається особливими способом освоєння життєвого мат-лу. Традиційна клас-ція жанрів 1)Інф. жанри а)замітка (з-ка-повідомлення, з-ка-відгук, полеміч.

Курсовая Политология 06.04.2009

Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

«Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту» Виконала студентка 401 групи ФЛ Михайлова-Горячева Катерина Перевірила ст.викладач Новікова Н.Є. КИЇВ-2007 ПЛАН Вступ…3 РОЗДІЛ І Осмислення Поняття СОЦІАльно-ПОЛІТичного КонфлІКТУ 1.1 Визначення терміну соціального та політичного конфлікту….

Реферат Культурология 23.11.2006

Теорія фольклору

Київський Національний Університет Інститут Філології Кафедра фольклористики Дослідження на тему Теорія фольклору Викладачки Марчун Н. 1.1. Народна творчість чи усна література? Термін фольклор запровадив англієць В.Томс, котрий 1846 р. під псевдонімом А.

Курсовая Политология 28.04.2009

Сучасна етнополітика в Україні

План Вступ…3 1. Етнополітика, її суб’єкт та об’єкт …4 2. Форми етнополітичної діяльності, їх прояв в Україні ……… ….……… 10 Висновок….…… 16 Література….….18 Вступ У політичному житті багатьох країн все більшого значення набуває національне питання. Цю сферу

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


Темы по немецкому языку надёжность парогенераторов аэс издательское дело в англии Первая помощь при воздействии низких температур раздел 5 Ходатайства и жалобы ст119-127 Конституционное право росси Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость ресурсов Сварка листовых конструкций теория Конта Частное детективное агентство как альтернатива в борьбе с внешними угрозами предприятия Российский государственный гидрометеорологический университет Наука как академическая система и социальный институт Особенности функционирования финансов предприятия в условиях рыночной экономики психологические расстройств органы имунной системы коммуникативный метол Правонарушение в сфере социального обеспечения риторика принципы и приемы манипулирования массовой аудиторией Транснациональные корпорации ТНК в мировом хозяйстве разборка и сборка поршня с шатуном

Облако тегов