Теорія етносу

 • Добавили18.08.2010
 • Размер84,76 Kб
 • Скачали73

поняттєвий апарат, на обґрунтовані теоретичні положення, на несупречливу концепцію. За наявності перелічених умов міжетнічні відносини можуть братися вже не як механічна сукупність розрізнених фактів, а як такий момент онтогенези, над яким тяжіють своїми наслідками події далекої та близької етнічної історії момент, в якому відчутні впливи колишніх та сьогоднішніх етнічних ідеологій нарешті, міжетнічні відносини можуть постати перед спостерігачем і дослідником на тлі моноетнічного, етносамостверджувального руху, а можливо, й руху поліетнічного, націовиборювального, етноконсолідувального. З найзагальнішого погляду теоретичний зміст етнічної свідомості постає через свої онтологічний етногенеза, міжетнічні відносини, етнічний рух та гносеологічний етноісторія та етноідеологія рівні.

Контрольні питання і завдання 1. Чим зумовлена актуальність розробки головних понять теорії етносу? 2.

Розкрийте сутність поняття етногенез . У чому полягає специфіка її сучасного етапу? 3.

Покажіть принципову різницю між поняттями народ та нація . 4. Що таке полі етнічна держава?

Чим вона відрізняється від держави з полі етнічним складом населення? 5. Дайте визначення поняття етнічна історія .

Якими є її головні носії? 6. Зіставте поняття етнічна мова та рідна мова .

7. Як пов язані між собою етнічна та загальнолюдська мораль? 8.

Що таке етнічна самосвідомість? У чому полягають особливості її індивідуальної та колективної форм? 9.

Розкрийте зміст поняття етнічна ідеологія . 10. Якою є головна ідея націоналізму?

Чим він відрізняється від інтернаціоналізму та космополітизму? 11. Висвітліть зміст явища етноцентризму.

Покажіть його відмінність від етнічного плюралізму. 12. Розкрийте зміст поняття міжетнічні відносини .

Якими бувають напрямки їхнього розвитку? 13. Що таке етнічний рух?

Назвіть його головні форми вияву. Література 1. Агеев А.

Г. Нациология проблеми конструирования Философские науки 1991 5. 2.

.

Скачать
Реферат Журналистика, издательское дело и СМИ 24.12.2009

Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК 23 Специфіка газ. жанрів Жанр – усталений тип твору, який склався історично і відзначається особливими способом освоєння життєвого мат-лу. Традиційна клас-ція жанрів 1)Інф. жанри а)замітка (з-ка-повідомлення, з-ка-відгук, полеміч.

Курсовая Политология 06.04.2009

Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

«Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту» Виконала студентка 401 групи ФЛ Михайлова-Горячева Катерина Перевірила ст.викладач Новікова Н.Є. КИЇВ-2007 ПЛАН Вступ…3 РОЗДІЛ І Осмислення Поняття СОЦІАльно-ПОЛІТичного КонфлІКТУ 1.1 Визначення терміну соціального та політичного конфлікту….

Реферат Культурология 23.11.2006

Теорія фольклору

Київський Національний Університет Інститут Філології Кафедра фольклористики Дослідження на тему Теорія фольклору Викладачки Марчун Н. 1.1. Народна творчість чи усна література? Термін фольклор запровадив англієць В.Томс, котрий 1846 р. під псевдонімом А.

Курсовая Политология 28.04.2009

Сучасна етнополітика в Україні

План Вступ…3 1. Етнополітика, її суб’єкт та об’єкт …4 2. Форми етнополітичної діяльності, їх прояв в Україні ……… ….……… 10 Висновок….…… 16 Література….….18 Вступ У політичному житті багатьох країн все більшого значення набуває національне питання. Цю сферу

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


прикладное программное обеспечения Первая схема предполагает 5 рост капитала каждые полгода с капитализацией процентов Вторая схема предполагает начисление отчет по практике юриста Изучение функционально-смысловой типологии речи на уроках русского языка в начальной школе генофонд животных и генетические ресурсы в животноводстве Основные понятия определения и история возникновения и развития поведенческой географии вал ведомый коробки передач Искусство Франции 18 века флора и фауна южной америки Функции государства в обеспечении безопасности общества осуществление антивирусной защиты данных Болонский университет китай этикет кредитная система Грамота на права вольности и преимущества благородного российского дворянства причины патофизиология клиника и методы интенсивной терапии гипертермического синдрома менингиттуралы хаттама жуктеу Типы правового регулирования спорт как форма проведения досуга роль инновации в системе обслуживания в гостинице

Облако тегов