Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888 – 1991 рр.)

 • Добавили17.08.2010
 • Размер45,1 Kб
 • Скачали13

історичних наук за спеціальністю 07. 00. 06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

– Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008. Дисертацію присвячено вивченню кримознавчої спадщини істориків і публіцистів, яка публікувалася в кримськотатарській діаспорній періодиці в Німеччині, США, Румунії, Туреччині.

Хронологічні рамки роботи визначені з 1888 р. (поява першого номера тюркомовного видання кримськотатарської діаспори) до 1991 р. (розвал СРСР, утворення незалежної України).

У трьох главах дисертаційного дослідження розглянуті джерельна база, історіографія проблеми, надана характеристика основних етапів і аспектів розвитку видавничої справи кримських татар в еміграції. Систематизовані та проаналізовані кримознавчі публікації періодичних видань кримськотатарської діаспори, визначена основна тематика і тенденції у висвітленні історії й етнографії Криму. Дисертація є першим комплексним дослідженням із історії становлення та розвитку видавничої діяльності діаспори в 1888–1991 роках.

На основі архівних матеріалів реконструйовані біографічні характеристики видавців і авторів публікацій, просвітників кримськотатарського народу в еміграції, вперше зроблений просопографічний портрет діячів кримськотатарської діаспори, авторів періодичних видань. Ключові слова: кримознавство, історіографія, кримськотатарська діаспора, періодичні видання, етнографія. АННОТАЦИЯ Кангиева Э.

М. Изучение истории и этнографии Крыма в тюркоязычной периодике крымскотатарской диаспоры (1888–1991 гг. ).

– Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07. 00.

06 – историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины. – Днепропетровский национальный университет. – Днепропетровск, 2008.

Диссертация посвящена изучению крымоведческого наследия историков и публицистов, публиковавшихся в периодических изданиях крымскотатарской диаспоры в Германии, США, Румынии, Турции. Хронологические рамки работы определены с 1888 г. (выход первого номера .

Скачать
Курсовая Политология 28.04.2009

Сучасна етнополітика в Україні

План Вступ…3 1. Етнополітика, її суб’єкт та об’єкт …4 2. Форми етнополітичної діяльності, їх прояв в Україні ……… ….……… 10 Висновок….…… 16 Література….….18 Вступ У політичному житті багатьох країн все більшого значення набуває національне питання. Цю сферу

Реферат Зарубежная литература 30.07.2009

Іван Багряний

Зміст Вступ 1. Літературна спадщина Івана Багряного 2. Публіцистика Івана Багряного 3. Мова творів Івана Багряного 3.1 Дієслівна синоніміка у прозових творах Івана Багряного 3.2 Кольористий епітет як ознака тоталітарної доби Висновки Список використаної

Реферат Зарубежная литература 20.08.2009

Творчість Василя Барка

Василь Барка Підготував учень 7-А класу Мельниченко Роман м. Запоріжжя 2005 р. Василь Барка Ім я Василя Барки - видатного українського письменника, що проживає далеко за межами рідної землі (США), про твори якого в діаспорі написано багато критичних та

Реферат Зарубежная литература 19.08.2009

Складність і драматизм умов розвитку літератури 1900-1930 рр.

Складність і драматизм умов розвитку літератури 1900-1903 рр. 1. Загальні особливості української культури у ХХ ст. Загальною закономірністю суспільного розвитку є тісний взаємозв язок основних сфер життя суспільства - економіки, політики, культури. Що

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов