Музично-інструментальна культура українців

 • Добавили16.07.2010
 • Размер111,46 Kб
 • Скачали78

їнців, збережені у свідомості народу на рівні цілком достатньому для їх науково-реконструктивного відтворення. У дисертації вперше здійснено спробу історичного осмислення процесів функціонування традиційних МІ в Україні, етапів і рівнів збереження та наукового вивчення явищ традиційного інструменталізму проаналізовано жанрово-функційну природу, типологічну структуру і виконавські особливості музики, синхронно відповідної даним інструментам і, ширше, середовищам їх поширення. Ключові слова традиційні музичні інструме нти НМІ , традиційна інструментальна музика НІМ , етноіструментознавство етноорганологія, етнічний звукоідеал звукоідеал середовища, жанри української інструментальної музики, парадигматика інструментального мелосу, імпровізаційність традиційної ІМ.

АННОТАЦИИ Хай М. И. Музыкально-инструментальная культура украинцев фольклорная традиция Диссертация.

Диссертация на соискание ученой степени доктора искусствоведения по специальности 17. 00. 03 - Музыкальное искусство Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им.

М. Т. Рыльского НАН Украины Киев, 2005.

Диссертация посвящена изучению явлений традиционной инструментальной культуры украинцев в историческом основы становления етноинструментоведческой школы , системно-этноорганологическом описания инструментария и структурно-типологический анализ исполняемой на нем музыки и этноорганофоническом народно-исполнительском аспектах. Основным тезисом исследования является положение о том, что в качестве этнического звукоидеала в инструментальной традиции украинцев выступают традиционно устоявшиеся стереотипы интонационно-стилевого, жанрово-типологического и исполнительско-интерпретационного мышления украинцев, сохраненные в сознании народа на уровне вполне достаточном для их научно-реконструктивного воспроизведения. В диссертации впервые осуществлена попытка исторического осмысления процессов функционирования традиционных МИ в Украине, этапов и уровней сохранения и научного изучения явлений традиционного инструментализма .

Скачать
Реферат Искуство 09.07.2008

Культура початку ХХ ст Українська музика

УКРАЇНська Музика Український народ має славу народу дуже музичного. Українська пісня, здобула cобі визнання в цілому світі. Подорож української капели, з хоровим співом у 1919 та наступних роках по Європі та Америці була загальним триумфом слов янських

Реферат Искуство 09.07.2008

Культура народу України XIX – XX столітть

Культура народу України XIX – XX столітть Вступ За часів відродження української культури необхідним є і знання тих звичаїв і культурних досягнень, що мали місце мимнулих століть. Органічно розвиваючись, ці культурні набуття сприяли існуванню української

Реферат 26.08.2010

Використання технології цифрового діаграмоутворення в системах мобільного зв'язку

Реферат На тему Використання ТехнологІЇ Цифрового ДІАграмоутворення В Системах МОБІЛьного ЗВ ЯЗКУ Зміст Перелік умовних позначок і символів Вступ 1. Аналіз чинників, що впливають на рівень внутрішньо-системних завад систем мобільного зв’язку 2. Переваги

Реферат Культурология 10.04.2007

МУЗИКА І ТЕАТР В УКРАЇНІ XVІ—XVII ст.

Реферат на тему Музика І Театр В УКРАЇНІ XVІ—XVII ст. Виконала Учениця 8-в класу Спеціалізованої школи №323 Сабліна Юлія Київ - 2004р. У XVІ—XVII ст. певних здобутків досягли музична культура і театральне мистецтво Вони розвивались у тісному зв’язку з

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов