Рефераты по праву

Название работы Дата
2621. Антикорупційна політика держави та її вплив на розвиток суспільства (26,12 кБ) 20.07.2029

Характеристика напрямів впливу на передумови корупції. Комітет Нолана, корупційні прояви у Великій Британії. Кадрова політика як найголовніший напрям боротьби з хабарництвом. Чинники впливу на рівень корупції, головні особливості законодавства України.

2622. Антикризисное государственное управление (35,74 кБ) Реферат 21.02.2017

Антикризисное государственное управление в странах с развитой рыночной экономикой. Программы преодоления экономического кризиса в странах с развитой рыночной экономикой. Государственные органы по банкротству в странах с развитой рыночной экономикой.

2623. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ (56,48 кБ) Реферат 08.11.2010

3 1. Теоретические Аспекты Кризиса И Антикризисного Управления 6 1.1 Кризисы в муниципальном образовании, типология кризисов и их источники 6 1.2 Сущность антикризисного управления, его основные принципы 10 2. Особенности Антикризисного Управления В Муниципальных

2624. Антикризисное управление моногородом Северодвинск Архангельской области (486,12 кБ) Курсовая 21.02.2017

Сущность понятий "моногород" и "градообразующее предприятие", федеральная политика в отношении моногородов России. Анализ деятельности градообразующего предприятия, находящегося на территории моногорода. Построение антикризисной системы управления.

2625. Антикризисное управление предприятием: ставка на финансовую стабилизацию (22,8 кБ) Реферат 20.12.2019

Определение границ антикризисной устойчивости предприятия, их соблюдение являются одними из важнейших задач в условиях свободного рынка. Перечень основных показателей антикризисной устойчивости. Разработка стабилизационной программы для предприятия.

2626. Антикризисные технологии государственного управления (1000,34 кБ) Курсовая 21.02.2017

Роль государственного управления как неотъемлемой части государственности в жизнедеятельности страны. Анализ и характеристики кризисных явлений. Направления деятельности государственного управления в условиях кризиса. Специфика антикризисных технологий.

2627. Антикризові технології як механізм реалізації цілей державного управління (49,01 кБ) Реферат 20.09.2027

Основи аналізу кризових явищ та розвитку системної кризи в Україні. Організаційно-функціональна структура державного управління в кризовому суспільстві. Технологія антикризового процесу як механізм реалізації цілей державного управління в Україні.

2628. Антимонопольная политика государства. Ее цели, формы и сущность (577,89 кБ) 21.02.2017

Современная государственная антимонопольная политика, ее цели и принципы. Направления и инструменты антимонопольной политики. Определение целей антимонопольных законов в России и других стран мира. Принципы российской антимонопольной политики.

2629. Антимонопольная политика Казахстана (38,01 кБ) Реферат 21.02.2017

Монополия как рыночная структура или рыночная ситуация, когда имеется только один продавец какого-либо товара и множество покупателей, история и предпосылки ее возникновения на рынке, формы и типы. Регулирование и управление монополиями в Казахстане.

2630. Антимонопольная политика на современном этапе (22,9 кБ) Контрольная 20.12.2002

Законодательная антимонопольная база Украины. Злоупотребления монопольным положением и дискриминация предпринимателей органами власти. Штрафование предпринимателей Антимонопольным комитетом. Антимонопольная политика в условиях рыночной экономики.

2631. Антимонопольне законодавство (18,53 кБ) Контрольная 20.04.2022

Накладання штрафів за порушення антимонопольного законодавства. Адміністративна відповідальність підприємців та посадових осіб. Вилучення незаконно одержаного прибутку, відшкодування збитків. Процесуальні засади розгляду про недобросовісну конкуренцію.

2632. Антимонопольне законодавство й антимонольна політика України (22,86 кБ) Реферат 20.11.2016

Правові основи обмеження і попередження монополізму, недопущення несумлінної конкуренції в підприємництві. Антимонопольна політика на сучасному етапі. Антимонопольна практика в ринковій економіці Заходу, можливість використання її досвіду на Україні.

2633. Антимонопольне регулювання як особлива форма державного регулювання господарської діяльності в Україні (46,26 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття, мета, методи та форми державного впливу на господарську діяльність. Антимонопольний комітет України як орган, який забезпечує державний захист конкуренції. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства, напрями його вдосконалення.

2634. Антимонопольні органи, їх завдання, цілі та дії у підприємницьких відносинах (25,71 кБ) Реферат 20.04.2023

Завдання і цілі антимонопольних органів та їх повноваження. Адміністративна відповідальність за невиконання вимог, здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства. Повноваження федерального антимонопольного органу (служби).

2635. Антимонопольні правоохоронні засоби (1451,25 кБ) Курсовая 20.11.2017

Розвиток інфраструктури, міжнародних торговельних зв’язків та інформаційних мереж. Характеристика та правове регулювання антимонопольного комітету. Захист економічної конкуренції у США і Франції. Шляхи вдосконалення антимонопольних засобів в України.

2636. Антимонопольное законодательство (16,09 кБ) Контрольная 06.05.2003

Содержание Роль государства в регулировании рыночной экономики. 3 Система антимонопольных органов и порядок их формирования. 7 Задачи и цели антимонопольных органов. 9 Полномочия федерального антимонопольного органа и его территориальных органов. 11 Связь

2637. Антимонопольное законодательство (51,61 кБ) Курсовая 22.03.2007

1. Основные направления антимонопольной политики. 2. Нормативно-правовая база антимонопольной политики. 2.1 Сфера применения закона. 2.2 Определение ключевых понятий. 3. Содержание антимонопольного законодательства. 3.1. Существуют ли монопольные цены и монополистические ограничения предложения.

2638. Антимонопольное законодательство (14,01 кБ) Контрольная 20.09.2007

Содержание Роль государства в регулировании рыночной экономики. 3 Система антимонопольных органов и порядок их формирования. 7 Задачи и цели антимонопольных органов. 9 Полномочия федерального антимонопольного органа и его территориальных органов. 11 Связь

2639. Антимонопольное законодательство (14,65 кБ) Контрольная 06.08.2008

Содержание Роль государства в регулировании рыночной экономики. 3 Система антимонопольных органов и порядок их формирования. 7 Задачи и цели антимонопольных органов. 9 Полномочия федерального антимонопольного органа и его территориальных органов. 11 Связь

2640. Антимонопольное законодательство в Российской Федерации (53,2 кБ) Курсовая 22.02.2017

Роль судебной практики в применении антимонопольного законодательства. Проблема развития и совершенствования антимонопольного законодательства, повышение эффективности деятельности антимонопольных органов в период становления рыночных отношений.

Облако тегов