Рефераты по праву

Название работы Дата
2541. Аналіз Закону Україну "Про безпечність та якість харчових продуктів" (11,94 кБ) 21.02.2017

Принципи та порядок здійснення державного контролю та державного нагляду за якістю харчових продуктів, зазначених в законі "Про безпечність та якість харчових продуктів". Правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і сировини.

2542. Аналіз засад нормативно-правового врегулювання можливості доступу до спеціалізованої медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров`я (27,42 кБ) 20.01.2011

Можливості забезпечення реалізації репродуктивних прав як частини прав людини для осіб та сімейних пар, уражених ВІЛ-інфекцією на основі міжнародного та національного правового поля. Порядок регулювання запобігання поширенню ВІЛ-інфекції в Україні.

2543. Аналіз здійснення конституційного контролю в Україні (55,8 кБ) Курсовая 20.04.2007

Особливість поняття та видів конституційного контролю. Створення спеціального контрольно-наглядового органу за дотриманням норм Конституції. Сутність специфіки діяльності управління контрольної влади. Характеристика рішень і висновків суду України.

2544. Аналіз змісту поняття "службової особи". Спірні точки зору щодо визначення цього питання в теорії кримінального права (41,48 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття і спірні питання про визначення службової особи в кримінальному праві. Класифікація службових злочинів. Кримінологічна характеристика особи корупціонера: соціально-демографічні ознаки, соціальні ролі і статуси; моральні і психологічні особливості.

2545. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року (45,11 кБ) Реферат 21.02.2017

Причини, мета, передумови конституційної реформи. Зміст та проблемні наслідки, місцеве самоврядування. Розширення повноважень Верховної Ради, створення парламентської більшості, фракційна дисципліна. Зміни щодо уряду, у повноваженнях президента.

2546. Аналіз значення доказування в справах про адміністративне правопорушення (118,53 кБ) 20.04.2029

Сучасні вимоги до доказування в справах про адміністративні правопорушення (пізнання дійсності), яке реалізується через відповідну діяльність суб’єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності. Основні напрямки вдосконалення діяльності з доказування.

2547. Аналіз інвестиційного законодавства в Україні (55,04 кБ) Курсовая 20.04.2017

Інвестиційне законодавство як джерело інвестиційного права, характеристика, історія розвитку, зміст, метод, функції. Місце Інвестиційного кодексу у господарському і спеціальному законодавстві, його структура, аналіз нормативних і регулюючих актів.

2548. Аналіз комунальної власності у контексті реформування адміністративно-територіального устрою в Україні (14,47 кБ) 20.10.2025

Проблеми права власності в Україні. Внутрішня структура відносин власності. Підприємства муніципальної власності. Суть комунальної власності, їх об’єкти, форми та інструменти муніципального управління. Порядок передачі майна у комунальну власність.

2549. Аналіз Конституції Пилипа Орлика. Риси правової держави (22,18 кБ) Реферат 20.10.2022

Характеристика головних пунктів Конституції Пилипа Орлика та її значення для розвитку ідей конституціоналізму в Україні. Основні риси України, як суверенної, соціальної, правової держави. Конституція України про припинення повноважень Кабінету Міністрів.

2550. Аналіз кримінально-правових характеристик злочинів проти власності (43,99 кБ) Курсовая 20.09.2027

Поняття злочинів проти власності та їх предмет посягання. Об”єктивні елементи злочинів проти власності, як критерії їх поділу. Кримінально-правова характеристика злочину проти власності – крадіжки. Практика розгляду злочинів проти власності в Україні.

2551. Аналіз криміногенної ситуації в Україні за 2001 рік та прогноз на 2002 рік (105,76 кБ) Диплом 20.11.2016

Характеристика економічної, соціальної ситуації в Україні, як визначальних факторів стану, структури, динаміки злочинності. Аналіз ставлення населення до органів внутрішніх справ, рівня злочинності, її сезонних коливань, стану судимості та корупції.

2552. Аналіз методики розслідування хабарництва (30,27 кБ) Реферат 21.02.2017

Криміналістична характеристика хабарництва. Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування. Проведення окремих слідчих дій в залежності від складності ситуацій. Використання спеціальних пізнань (призначення і проведення експертних досліджень).

2553. Аналіз механізму правового регулювання використання права інтелектуальної власності у господарській діяльності (99,63 кБ) Диплом 20.10.2008

Характеристика використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Повноваження суб’єктів господарювання щодо використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, селекційних досягнень, торговельної марки, комерційної таємниці.

2554. Аналіз можливості позивача вплинути на результат розгляду цивільної справи судом першої інстанції шляхом застосування різноманітних тактичних прийомів (65,54 кБ) Курсовая 21.02.2017

Загальна характеристика розгляду справи судом першої інстанції. Позивач як учасник судового розгляду справи. Взаємодія позивача з іншими учасниками судового процесу. Тактика допиту свідків, постановки запитань експерту, взаємодії позивача з відповідачем.

2555. Аналіз нормативної грошової оцінки земель села Маломиколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області (1576,67 кБ) Диплом 21.02.2017

Характеристика смт. Маломиколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області. Економіко-планувальне зонування території. Характеристика ґрунтового покриву. Нормативна грошова оцінка забудованих земель населеного пункту. Розрахунок плати за землю.

2556. Аналіз ознак суб’єкта злочину (68,69 кБ) Диплом 21.02.2017

Знайомство з особливостями визнання юридичної особи суб’єктом злочину. Осудність як наступна обов’язкова ознака суб’єкта злочину. Загальна характеристика злочинів, за які може наставати кримінальна відповідальність з 14 років: насильницькі, майнові.

2557. Аналіз органів виконавчої влади (18 кБ) 20.12.2011

Зміст адміністративно-правового статусу громадянина. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади. Особливість права на державну службу. Аналіз засновників громадської організації та здійснення реєстрації політичних партій.

2558. Аналіз організаційно-правових засад і проблем діяльності податкової міліції в Україні (29,62 кБ) Реферат 20.08.2027

Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні. Огляд організаційно-штатної побудови, повноважень цієї організації, недоліків правового регулювання. Пропозиції щодо оптимізації чинного законодавства і його практичного застосування.

2559. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління (23,11 кБ) Реферат 21.02.2017

Корупція як один із найпоширеніших і найчисленніших злочинів у державі. Поняття, форми і шкода від корупції. Стратегічні напрями боротьби з корупцією та відповідальність за корупційні правопорушення. Вдосконалення діяльності правоохоронних органів.

2560. Аналіз правового регулювання комерційної таємниці (87,49 кБ) Курсовая 20.09.2023

Поняття комерційної таємниці. Відповідальність за її розголошення та проблеми кваліфікації. Охорона інформації, що становить комерційну таємницю. Характеристика злочину розголошення комерційної таємниці за суб’єктивними та об’єктивними ознаками.

Облако тегов