Рефераты по праву

Название работы Дата
2521. Анализ юридических признаков преступления, предусмотренного уголовным Кодексом Российской Федерации (44,04 кБ) Курсовая 21.02.2017

Правовая характеристика преступления, предусмотренного статьей 106 уголовным Кодексом Российской Федерации. Проблемы квалификации убийства матерью новорожденного, совершенного в соучастии. Обеспечение государством гарантии права ребенка на рождение.

2522. Анализ юридической природы института кражи (93 кБ) Диплом 21.02.2017

Кража как одна из форм хищения, ее черты, способы осуществления, уголовно-правовая, криминалистическая характеристика. Этапы расследования преступления. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий – осмотра, допроса, обыска, экспертизы.

2523. Анализ юридической сущности правосубъектности граждан в налоговых отношениях и проблемы ее правового регулирования (121,75 кБ) Диплом 21.02.2017

Юридическая сущность и содержание налоговой правосубъектности граждан. Принципы правового статуса гражданина в налоговых отношениях. Юридическая и уголовная ответственность в системе мер принуждения, применяемых к гражданам как субъектам налогового права.

2524. Анализ эффективности государственных целевых программ (265,18 кБ) Курсовая 20.12.2024

Особенности программно-целевого управления. Экономико-организационные отношения и процессы разработки и реализации целевых программ, нормативно-правовые акты, муниципальные целевые программы города Липецка. Механизм формирования целевых программ.

2525. Аналитическая работа в ОВД (38,05 кБ) Реферат 21.02.2017

Система информации и информационное обеспечение управления в ОВД. Роль и значение социальной информации в деятельности ОВД. Состав информации ОВД, которая достоверно отражает общие и специфические интересы населения. Аналитическая работа в ОВД.

2526. Аналитический аспект процесса принятия решений в государственных органах власти и управления (11,14 кБ) 20.09.2024

Информационное обеспечение процесса управления - сбор и анализ информации, необходимой для принятия управленческих решений. Уровни власти в России и сущность государственного управления. Информационное поле процесса принятия государственных решений.

2527. Аналитический обзор законодательства об охране здоровья населения (47,44 кБ) Курсовая 21.02.2017

Конституционно-правовые механизмы реализации и защиты прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощи. Классификация нормативных правовых актов в сфере охраны здоровья населения. Основные проблемы законодательства России об охране здоровья населения.

2528. Аналіз адміністративних правопорушень (22,07 кБ) Контрольная 20.08.2003

Законодавче регулювання розгляду справ про самогоноваріння і про розпивання спиртних напоїв у громадських місцях. Задоволення позову про поновлення на роботі. Порядок притягнення порушників до відповідальності. Проект постанови по адміністративній справі.

2529. Аналіз антинаркотичного законодавства в Україні (34,87 кБ) Курсовая 21.02.2017

Історія і розвиток антинаркотичного законодавства в Україні. Кримінально-правова характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх аналогів. Аналіз складів злочинів, передбачених ст. 307 КК України.

2530. Аналіз Бюджетного Кодексу України (33,34 кБ) Реферат 21.02.2017

Бюджетна система України як сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, її принципи та призначення. Розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України, органи, що конролюють даний процес. Міжбюджетні відносини, їх регулювання.

2531. Аналіз виконання соціально-правових запитів державними архівцями України (16,05 кБ) Реферат 20.11.2001

Характеристика розвитку архівної справи, особливості її інформаційного забезпечення. Сутність та призначення державних архівів. Особливості подання запитів, створення та оформлення звітів, їх основні різновиди. Принципи та види зберігання документів.

2532. Аналіз відповідності Кримінально-виконавчого кодексу України європейським стандартам та рекомендаціям Європейського комітету із запобігання катуванням та жорстокому поводженню (88,03 кБ) Диплом 20.05.2001

Органи і установи виконання покарань. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених, використовувані засоби. Звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі (порядок, допомога, нагляд та контроль за поведінкою звільнених).

2533. Аналіз державної політики забезпечення екологічної безпеки України (20,46 кБ) Контрольная 20.02.2001

Сутність та значення державної політики забезпечення екологічної безпеки. Права та обов’язки громадян в цій сфері, їх нормативне забезпечення. Особливості розробки екологічних програм. Механізм та основні напрями забезпечення екологічної безпеки.

2534. Аналіз діяльності управління Пенсійного фонду України у м. Могилів-Подільський (246,85 кБ) 21.02.2017

Організаційно-правова характеристика управління Пенсійного фонду України у м. Могилів-Подільський. Дослідження порядку та джерел формування коштів, видів та структури надходжень до фонду. Аналіз змін податкового кодексу та впливу їх на управління ПФУ.

2535. Аналіз доказів в кримінальному процесі (39,14 кБ) Курсовая 20.10.2029

Розслідування злочинів, розгляд і вирішення карних справ у суді. Особливість джерел доказів у кримінальному процесі. Аналіз особистісних та речових підстав. Поняття первинних та похідних доводів. Обвинувальні та виправдувальні свідчення в законодавстві.

2536. Аналіз доказового права як підгалузі кримінально-процесуального права (49,5 кБ) Контрольная 21.02.2017

Поняття і система доказового права в теорії доказів. Завдання кримінально-процесуального законодавства. Охорона прав і законних інтересів осіб. Проблема істини в кримінальному судочинстві. Міжгалузеві юридичні науки. Головні способи збирання доказів.

2537. Аналіз доктринальних змін японської правової системи (21,27 кБ) Реферат 21.02.2017

Європеїзація японського права. Прийняття кілька кодексів, в основі яких лежали принципи французького і німецького права. Введення в силу в 1889 р. першої в історії країни конституції (Конституції Мейдзі). Проект післявоєнної Конституції Японії (1947 р.).

2538. Аналіз законодавства в сфері стипендіального забезпечення студентів (66,9 кБ) Контрольная 21.02.2017

Розвиток соціально-економічної ситуації в Україні. Нормативно-правова основа загального стипендіального забезпечення студентської молоді. Законодавче забезпечення студентів академічними стипендіями. Підстави призначення та розміри соціальних стипендій.

2539. Аналіз законодавчих актів, що регулюють ціноутворення на лікарські засоби. Ціноутворення на препарати рослинного походження (82,54 кБ) Курсовая 21.02.2017

Історичний аналіз законодавчого процесу ціноутворення на препарати рослинного походження в Україні. Ціноутворення на лікарські засоби: законодавчі акти, урядові постанови, проекти й затверджені документи. Ціноутворення на лікарські засоби за кордоном.

2540. Аналіз законодавчого забезпечення конкурентоспроможності регіонів України (29,11 кБ) 20.09.2014

Нормативно-правові акти у сфері регіонального розвитку, шляхи удосконалення регіонального законодавства. Роль окремих органів влади у підвищенні конкурентоспроможності регіонів. Стимулювання розвитку депресивних територій та здійснення його фінансування.

Облако тегов