Рефераты по праву

Название работы Дата
1601. Адміністративно-правові основи взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ і кримінально-виконавчих установ при надзвичайних ситуаціях (61,5 кБ) Реферат 20.08.2014

Висвітлення проблем взаємодії органів внутрішніх справ і кримінально-виконавчих установ під час надзвичайних ситуацій. Внесення пропозицій з удосконалення нормативно-правового регулювання й організаційних форм та прийомів налагодження такої взаємодії.

1602. Адміністративно-правові основи делегування повноважень в діяльності правоохоронних органів України (44,69 кБ) Реферат 20.08.2014

Сутність делегування повноважень в діяльності правоохоронних органів. Адміністративні основи делегування повноважень як засобу оптимізації раціонального використання персоналу правоохоронних органів України. Удосконалення організаційних основ делегування.

1603. Адміністративно-правові основи управління агропромисловим комплексом України (40,43 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття, ознаки, структура та функції агропромислового комплексу України. Система органів державної влади, які беруть участь в адміністративному управлінні агропромисловим комплексом та їх компетенція. Адміністративна відповідальність за правопорушення.

1604. Адміністративно-правові основи утворення місцевої міліції в Україні (69,93 кБ) Реферат 20.08.2029

Організаційно-правові засади утворення місцевої міліції, форми та методи її діяльності в умовах розбудови правової держави. Суспільні відносини, які виникають у сфері організації управління по забезпеченню громадського порядку органами внутрішніх справ.

1605. Адміністративно-правові повноваження органів, що забезпечують законність та безпеку на морському транспорті (43,22 кБ) Курсовая 21.02.2017

Забезпечення законності на морському транспорті як пріоритетний напрямок державної політики. Повноваження органів дізнання та досудового слідства, що здійснюють оперативно-розшукові заходи на морському транспорті. Інспекція державного портового нагляду.

1606. Адміністративно-правові повноваження органів, які забезпечують законність на морському транспорті (67,19 кБ) Курсовая 20.03.2025

Характеристика адміністративних повноважень органів, що забезпечують законність та безпеку на морському транспорті. Знайомство з функціями та повноваженнями органів досудового слідства та дізнання. Задачі та компетенція Морської арбітражної комісії.

1607. Адміністративно-правові режими паспортизації та реєстрації фізичних осіб (43,26 кБ) Реферат 20.08.2011

Особливості законодавства України в сфері паспортизації громадян. З’ясування відмінності національного й зарубіжного досвіду реєстрації місця проживання фізичних осіб. Розробка класифікації іноземців залежно від мети приїзду та за часом перебування.

1608. Адміністративно-правові режими та їх забезпечення органами внутрішніх справ (53,55 кБ) Реферат 20.07.2030

Основні види правових режимів їх місце в галузі адміністративного права. Аналіз діяльності та юридичних повноважень правоохоронних органів згідно чинного законодавства. Методи забезпечення органами внутрішніх справ адміністративно-правових режимів.

1609. Адміністративно-правові та організаційні заходи забезпечення збереження вантажів на об’єктах залізничного транспорту (21,6 кБ) Реферат 20.08.2027

Дослiдження адмiнiстративно-правового регулювання збереження вантажів. Характеристика організаційно-профілактичних заходів органів внутрішніх справ у взаємодії з органами залізничного транспорту по вирішенню проблем забезпечення збереження вантажів.

1610. Адміністративно-процесуальний статус громадянина України: проблеми теорії та шляхи вдосконалення законодавчого регулювання (48,14 кБ) Реферат 20.08.2029

Конституція — основне джерело правових норм про статус громадянина. Особливості адміністративно-процесуального статусу громадянина в окремих адміністративних провадженнях. Проблеми вдосконалення системи юридичних гарантій прав і свобод громадянина.

1611. Адміністративно-територіальний устрій Жидачівського району (53,66 кБ) 20.09.2016

Характеристика правового статусу та повноважень Жидачівської районної державної адміністрації. Удосконалення у контексті внесення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади в Україні. Зміст адміністративно-територіального устрою.

1612. Адміністративно-територіальний устрій України (146,73 кБ) Курсовая 20.04.2016

Поняття, історичні аспекти та аналіз проблем сучасного адміністративно-територіального устрою України. Поняття адміністративно-територіальної реформи в Україні, її модель, а також проблеми та перспективи реалізації реформування територіального устрою.

1613. Адміністративно-територіальний устрій України в 1920-1930-х рр. І його впливи на організацію державного управління: історико-правове дослідження (25,29 кБ) Реферат 20.08.2028

Аналіз процесів розвитку адміністративно-територіального поділу українських земель, парадигми виникнення і становлення видів, способів, засобів, що використовувалися при організації державного управління на території сучасної України у 1920-1930-х роках.

1614. Адміністративно-територіальний устрій України та причини для його зміни (21,54 кБ) Реферат 21.02.2017

Поняття адміністративно-територіального устрою України. Аналіз і оцінка устрою. Дії для вирішення проблеми адміністративно-територіального устрою. Диспропорції у розвитку територій. Механізм взаємодії місцевих органів влади, місцевого самоврядування.

1615. Адміністративно-територіальні перетворення Заславщини в складі Російської імперії (22,47 кБ) 20.02.2018

З’ясування різних аспектів діяльності російських владних структур на землях Заславщини на початку ХХ століття. Дослідження історії регіону. Розкриття повної і об’єктивної картини процесів адміністративно-територіальних перетворень в Заславському краї.

1616. Адміністративно-юрисдикційна діяльність державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель (46,25 кБ) Реферат 20.07.2012

Правовий статус державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель як носія державно-владних функцій і повноважень. Сутність його адміністративно-юрисдикційної діяльності. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.

1617. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державної податкової служби України (41,57 кБ) Реферат 20.08.2028

Проблеми адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державної податкової служби України. Поняття, види та джерела доказів в адміністративно-юрисдикційній діяльності. Удосконалення діяльності податкових органів зі збору, дослідження, оцінки доказів.

1618. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів санітарно-епідеміологічної служби (39,55 кБ) Реферат 20.08.2029

Поняття і напрямки наглядової та контрольної діяльності органів санітарно-епідеміологічної служби, їх співвідношення, адміністративно-юрисдикційні провадження. Зміст загальнообов’язкових правил у сфері санітарного й епідемічного благополуччя населення.

1619. Адміністративно-юрисдикційна діяльність суду (45,88 кБ) Реферат 20.06.2025

Поняття та сутність адміністративно-юрисдикційного органу, рівень ефективності чинного адміністративно-деліктного законодавства. Ефективність дій суддів щодо відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним проступком, шляхи її підвищення.

1620. Адміністрування податків (38,99 кБ) Реферат 20.11.2018

Види податкових перевірок та їх характеристика. Визначення податкового боргу. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах. Відповідальність за порушення податкового законодавства, державна реєстрація.

Последние запросы


Пути совершенствования торгово-технологического процесса относительный характер приспособленности кузнечика Виды векселей их характеристика и свойства техника метание мяча Роль пейзажа произведения Горького старуха изергиль организация процесса приготовления сложных блюд и закусок из овощей приспособленность жизни животных в водной среде Никон и аввакум как оппоненты Контрольная Разработка стратегии и тактики продвижения имиджа коммерческой организации у войны не женское лицо по поэтическим произведениям ольги берггольц значение делопроизводства в деятельности суда экологические проблемы в тергенев бунин отчет по производственной практике поваров электр ые приборы на основа электроннхы систем измеренит экологические проблемы конвертирования критическая теория канта Чего хотят и о чем мечтает современная российская молодежь Морская инфраструктура Организация селекционно-племенной работы в животноводстве в РФ

Облако тегов