Рефераты по праву

Название работы Дата
1581. Адміністративно-правові засади оперативно-розшукової діяльності підрозділів карного розшуку (59,83 кБ) Реферат 20.07.2012

Аналіз структури, завдань і функцій служби карного розшуку. Законодавче регулювання організації оперативно-розшукової діяльності. Визначення правового статусу. Розгляд адміністративно-правових та практичних підходів. Удосконалення структурної побудови.

1582. Адміністративно-правові засади провадження із звернень громадян в органах прокуратури (36,85 кБ) Реферат 20.08.2028

Загальна характеристика суспільних відносин, що виникають з приводу здійснення провадження зі звернень громадян в органах прокуратури. Розгляд основних особливостей становленням незалежної України як демократичної, соціальної та правової держави.

1583. Адміністративно-правові засади протидії корупції в органах внутрішніх справ (49,06 кБ) Реферат 20.08.2029

Комплексне дослідження корупції як соціального явища та правової категорії, як правопорушення та злочину. Загальні й особливі передумови виникнення корупції серед співробітників ОВС, її наслідки та вплив на розвиток суспільних відносин у державі.

1584. Адміністративно-правові засади реалізації екологічної функції держави (56,3 кБ) Реферат 20.07.2030

Екологічна безпека як стан та умови навколишнього природного середовища, при якому забезпечується екологічна рівновага. Формулювання наукових пропозицій та рекомендацій вдосконалення адміністративно-правових засад реалізації екологічної функції держави.

1585. Адміністративно-правові засади реалізації контролю у сфері оподаткування як функції управління (44,37 кБ) Реферат 20.09.2028

Розгляд податків як інструменту регулювання економіки. Вивчення організаційно-правового механізму контрольної діяльності. Вдосконалення системи проведення перевірок. Реалізація контролю як функції управління. Напрями реформування податкової системи.

1586. Адміністративно-правові засади розвитку державного управління в сучасній Україні (45,44 кБ) Реферат 20.08.2029

Поняття адміністративно-правових засад розвитку державного управління, проблеми реформування виконавчої влади в Україні. Забезпечення принципу законності у сфері державного управління, демократизації та гуманізації системи адміністративного права.

1587. Адміністративно-правові засади співпраці міліції (поліції) з населенням: європейський досвід (56,58 кБ) Реферат 20.07.2030

Особливості формування довіри до міліції (поліції) у суспільстві. Сучасний стан адміністративно-правових засад співпраці міліції з населенням. Характерні особливості процесу взаємодії поліції європейських країн з населенням та засобами масової інформації.

1588. Адміністративно-правові засади технічного захисту інформації (55,4 кБ) Реферат 20.08.2013

Стан розроблення проблем, які виникають у сфері технічного захисту інформації в Україні. Роль і місце адміністративно-правових норм серед інших інструментів правового регулювання відносин. Підвищення ефективності правового регулювання захисту інформації.

1589. Адміністративно-правові засади управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави (64,95 кБ) Реферат 20.08.2029

Особливості забезпечення внутрішньої безпеки держави як виду адміністративно-політичної діяльності, система спеціальних суб’єктів управління залежно від конкретного напрямку забезпечення внутрішньої безпеки, їх завдання, функції та повноваження.

1590. Адміністративно-правові засади управлінської діяльності Державної автомобільної інспекції України (37,92 кБ) Реферат 20.06.2022

Дослідження особливостей адміністративно-правового статусу Державної автомобільної інспекції України як суб’єкта державного управління безпекою дорожнього руху. Поняття державного управління безпекою дорожнього руху, принципи, функції, методи управління.

1591. Адміністративно-правові засади функціонування автомобільного транспорту (37,19 кБ) Реферат 20.08.2021

Визначення особливостей автомобільного транспорту як об’єкта державного регулювання. Здійснення періодизації процесів формування органів державного управління в галузі автомобільного транспорту та адміністративно-правового регулювання їх діяльності.

1592. Адміністративно-правові засоби забезпечення громадської безпеки (32,92 кБ) Реферат 20.08.2028

Громадська безпека як об’єкт адміністративно-правової охорони, законодавче регулювання. Адміністративна відповідальність за порушення громадської безпеки. Практика застосування заходів адміністративного примусу. Контроль за законністю накладення стягнень.

1593. Адміністративно-правові засоби забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху (46,31 кБ) Реферат 20.06.2025

Аналіз питань застосування адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки дорожнього руху. Дослідження проблем удосконалення діяльності міліції. Розгляд профілактичних, заохочувальних, запобіжних заходів і переконання. Пропозиції до законодавства.

1594. Адміністративно-правові засоби забезпечення прав фізичних осіб у податкових правовідносинах (30,38 кБ) Реферат 20.08.2021

Поняття правовідносин, їхні види, а також місце податкових правовідносин у загальній системі правовідносин. Склад та характерні риси податкових правовідносин, їхня системність. Правові властивості суб’єктивних прав у досліджуваних правовідносинах.

1595. Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією в Україні (39,93 кБ) Реферат 20.08.2028

Корупція як одна з найактуальніших соціальних проблем сучасності: розгляд причин розповсюдження, основні напрямки боротьби. Загальна характеристика адміністративно-правових заходів боротьби з корупцією в Україні. Аналіз складу корупційного правопорушення.

1596. Адміністративно-правові заходи боротьби з порушеннями митних правил (34,05 кБ) Реферат 20.08.2025

Порушення митних правил та адміністративно-правові заходи боротьби з ними. Проблеми застосування митними органами України адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.

1597. Адміністративно-правові заходи забезпечення прав платників податків (39,71 кБ) Реферат 20.08.2028

Аналіз нормативних актів та наукових джерел, щодо адміністративно-правового забезпечення податкового права. Дослідження формування даного інституту. Огляд правового статусу платників податків. Зарубіжний досвід правозастосовної практики цієї галузі.

1598. Адміністративно-правові методи (36,97 кБ) Курсовая 30.11.2007

План. План. 1 Вступ 2 1Адміністративно-правові методи 3 1.1. Поняття адміністративно-правових методів 3 1.2. Види адміністрагивно-правових методів 6 2.Метод переконання 9 3.Поняття і види адміністративного заохочення 11 4. Метод адміністративного примусу

1599. Адміністративно-правові норми (15,09 кБ) Контрольная 21.02.2017

Вивчення сутності адміністративно-правових норм - правил поведінки, установлених державою (Верховною Радою України, органом виконавчої влади) з метою регулювання суспільних відносин у сфері державного керування. Поняття про гіпотезу, диспозицію, санкцію.

1600. Адміністративно-правові норми та їх застосування (14,85 кБ) Реферат 20.01.2025

Зростання ролі права в умовах розбудови демократичної України. Оновлення та створення нових адміністративно-правових норм, що відповідають світовим стандартам й вимогам. Політика дерегуляції. Характерна ознака адміністративно-правової диспозиції.

Облако тегов