Рефераты по праву

Название работы Дата
1561. Адміністративно-правовий статус Президента України (47,21 кБ) Курсовая 21.02.2017

Формування та сьогодення інституту президентства. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність Президента України. Повноваження Президента у сфері виконавчої влади. Рада національної безпеки і оборони України. Інститут представників Президента.

1562. Адміністративно-правові аспекти взаємодії судів з органами місцевого самоврядування в процесі кримінального провадження (23,22 кБ) 20.08.2014

Окреслення проблемних питань визначення форм та методів взаємодії судів з органами місцевого самоврядування у кримінальному судочинстві. Визначення основних напрямів взаємодії судів з органами місцевого самоврядування в процесі кримінального провадження.

1563. Адміністративно-правові відносини (67,8 кБ) Реферат 20.05.2016

Елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у сфері державного управління. Структура правового регулювання управлінських відносин. Критерії адміністративно-правових норм. Класифікація норм адміністративного права.

1564. Адміністративно-правові відносини в діяльності органів прокуратури України: загальнотеоретичні аспекти (28,55 кБ) Реферат 20.08.2029

Аналіз законодавства України і відповідних підзаконних нормативно-правових актів, узагальнення практики їх реалізації і численних наукових праць з питань правовідносин. Сутність структури адміністративно-правових відносин в діяльності органів прокуратури.

1565. Адміністративно-правові відносини в сфері охорони громадського порядку (37,51 кБ) Реферат 20.08.2028

Поняття "громадський порядок" та класифікація його видів. Характеристика основних структурних елементів. Проблеми охорони громадського порядку в історико-правовому аспекті. Місце і ролі органів внутрішніх справ, громадян в загальнодержавній системі.

1566. Адміністративно-правові відносини у сфері міграційного процесу (36,11 кБ) Реферат 20.08.2027

Сутність та зміст міграційного процесу, його місце і роль у структурі суспільних відносин. Аналіз адміністративно-правових відносин та підстави їх виникнення, зміни та припинення. Основні проблеми та напрями вдосконалення сучасного законодавства України.

1567. Адміністративно-правові засади атестації працівників органів внутрішніх справ (66,6 кБ) Реферат 20.08.2029

Визначення правової природи та особливостей адміністративно-правового регулювання атестації працівників органів внутрішніх справ та розробка пропозицій для її вдосконалення. Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ.

1568. Адміністративно-правові засади вирішення земельних спорів в Україні (35,17 кБ) Реферат 20.07.2012

Взаємозв’язок між нормами адміністративно-процесуального права та земельного права України. Поняття "адміністративно-правова форма вирішення земельних спорів" та її ознаки. Тенденції розвитку альтернативних механізмів вирішення земельних спорів.

1569. Адміністративно-правові засади діяльності вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України з питань морально-правового виховання курсантів (33,09 кБ) Диплом 20.08.2029

Аналіз теоретичних засад, правового регулювання та практичної діяльності ВНЗ МВС у сфері морально-правового виховання курсантів. Визначення його сутності, системи та особливостей. Пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правових актів.

1570. Адміністративно-правові засади діяльності міліції щодо виконання законодавства про вибори та референдуми (43,82 кБ) Реферат 20.07.2030

Міліція як суб’єкт виконання законодавства про вибори та референдуми. Завдання та система адміністративно-правового регулювання діяльності міліції щодо реалізації законодавства про вибори та референдуми. Напрямки адміністративної діяльності міліції.

1571. Адміністративно-правові засади діяльності міністерства внутрішніх справ як центрального органу виконавчої влади України (101,63 кБ) Реферат 20.07.2012

Визначення сутності та уточнення призначення Міністерства внутрішніх справ України як центрального органу виконавчої влади. Принципи, правові основи діяльності державних структур. Особливості організації діяльності Міністерства внутрішніх справ України.

1572. Адміністративно-правові засади діяльності персоналу міліції громадської безпеки (46,37 кБ) Реферат 20.08.2029

Адміністративна діяльність персоналу міліції громадської безпеки щодо забезпечення громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю у громадських місцях. Юридичні гарантії дотримання законності в діяльності персоналу міліції.

1573. Адміністративно-правові засади діяльності спеціальних підрозділів міліції (41,27 кБ) Реферат 20.08.2029

Поняття та головний зміст адміністративної діяльності спеціальних підрозділів міліції, особливості їх становлення та розвитку, правовий статус працівників. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення діяльності спеціальних підрозділів міліції.

1574. Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності щодо підприємництва (40,62 кБ) Реферат 20.08.2029

Сутність дозвільної діяльності щодо підприємництва та особливості її адміністративно-правового регулювання. Повноваження Держпідприємництва України, підзаконні акти щодо видачі, переоформлення, анулювання та видачі дублікатів ліцензій підприємцям.

1575. Адміністративно-правові засади забезпечення енергетичної безпеки України (78,75 кБ) Реферат 20.08.2014

Вивчення теоретичних та правових основ забезпечення енергетичної безпеки України. Дослідження системи та структури інституціонального механізму, що здійснює формування, реалізацію та контроль за реалізацією державної енергетичної політики в Україні.

1576. Адміністративно-правові засади забезпечення особистої безпеки працівників суду в Україні (34,01 кБ) Реферат 20.07.2012

Комплексне дослідження адміністративно-правових засад забезпечення особистої безпеки працівників суду. Сутність особистої безпеки та особливості діяльності суб’єктів у зазначеній сфері суспільних відносин. Удосконалення адміністративно-правових засад.

1577. Адміністративно-правові засади запобігання та протидії корупції міліцією України (38,43 кБ) Реферат 20.07.2029

Аналіз адміністративно-правових статусів міліції як суб’єкта запобігання та протидії корупції та суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Поняття та структура механізму та заходи адміністративно-правового запобігання та протидії корупції.

1578. Адміністративно-правові засади нагляду та контролю за безпекою судноплавства в Україні (82,26 кБ) Реферат 20.07.2030

Зміст основних напрямів контролю та нагляду за безпекою судноплавства. Особливості адміністративно-правового регулювання правил експлуатації маломірних суден. Повноваження і напрями діяльності Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства.

1579. Адміністративно-правові засади надання дозвільних послуг суб’єктами публічної адміністрації (44,12 кБ) Реферат 20.07.2012

Демократизація взаємовідносин органів влади з приватними особами. Охорона прав, свобод і законних інтересів громадян в Україні. Формування правового механізму надання публічних послуг. Аналіз напрямків адміністративної діяльності суб’єктів адміністрації.

1580. Адміністративно-правові засади носіння форменого одягу у військових формуваннях України (40,69 кБ) Реферат 20.08.2013

Загальна характеристику військових формувань в Україні. Дослідження міжнародного досвіду у сфері забезпечення правил носіння форменого одягу у силових структурах. Специфіка правового статусу рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.

Облако тегов