Рефераты по праву

Название работы Дата
1541. Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу (76,16 кБ) Реферат 20.09.2029

Зміст джерел тіньових проявів і способів тіньової діяльності у сфері погашення податкового боргу. Шляхи вдосконалення адміністративно-правового режиму запобігання виникненню податкового боргу платників податків і забезпечення своєчасного його погашення.

1542. Адміністративно-правовий режим об’єктів права власності на природні ресурси (39,08 кБ) Реферат 20.07.2012

Визначення адміністративно-правової природи права власності. Заходи законодавчого забезпечення та реалізації даного права у галузі використання природних ресурсів. Відповідальність правовласника при порушенні норм користування природними об’єктами.

1543. Адміністративно-правовий статус біженців в Україні (39,14 кБ) Курсовая 21.02.2017

Юридичний зміст поняття "біженець" та основи його правового статусу. Обґрунтування практичної доцільності та ефективності адміністративно-правових процедур надання статусу біженця в Україні. Основні етапи порядку набуття та припинення даного статусу.

1544. Адміністративно-правовий статус головних управлінь юстиції в областях (41,87 кБ) Курсовая 21.02.2017

Дослідження загальної організації та основних завдань органів юстиції в Україні. Визначення особливостей правового статусу головних управлінь юстиції в областях. Характеристика правових засад їхньої діяльності, обсягу прав і обов’язків, керівного складу.

1545. Адміністративно-правовий статус громадянина (31,31 кБ) Реферат 21.02.2017

Поняття та порівняння загального та адміністративно-правового статусу людини і громадянина. Види адміністративно-правового статусу громадянина та характеристика його елементів: правосуб’єктність, громадянство, права та обов’язки, юридичні гарантії.

1546. Адміністративно-правовий статус державних податкових інспекцій в Україні (36,81 кБ) Реферат 20.08.2014

Особливості становлення органів Державних податкових інспекцій, їх основні задачі та функції, нормативно-правове регулювання їх адміністративної діяльності. Реалізація юридичних повноважень та роль державної виконавчої влади у системі податкових органів.

1547. Адміністративно-правовий статус Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України (55,29 кБ) Реферат 20.08.2013

Аналіз нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Державного департаменту у справах громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб. Наведення їх компетенції, завдань та функцій. Вивчення міжнародного досвіду регулювання міграційних процесів.

1548. Адміністративно-правовий статус державного комітету фінансового моніторингу України (75,76 кБ) Реферат 20.08.2014

Особливості адміністративно-правового статусу Держфінмоніторингу України, розробка наукових рекомендацій для його вдосконалення. Заходи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

1549. Адміністративно-правовий статус державної служби зайнятості України (50,49 кБ) Реферат 20.08.2020

Теоретичні основи адміністративно-правового статусу державної служби зайнятості України як органу виконавчої влади. Її повноваження щодо запобігання та припинення правопорушень у сфері зайнятості. Зміст компетенції державної служби зайнятості України.

1550. Адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади (40,1 кБ) Реферат 20.08.2028

Загальна характеристика правового статусу керівників органів виконавчої влади. Основні умови заміщення посад. Законодавче регламентування адміністративно-правового статусу керівників. Загальна характеристика відповідальності державних політичних діячів.

1551. Адміністративно-правовий статус митної варти (33,61 кБ) Реферат 20.07.2029

Характеристика специфіки адміністративного та митно-правового статусу митного органу та митної варти. Дослідження генезису та розвитку правового статусу митної варти. Аналіз чинних нормативно-правових актів, що регламентують діяльність митної варти.

1552. Адміністративно-правовий статус міністерств (40,06 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття і правове положення органів виконавчої влади, їх класифікація та типи, права та обов’язки, місце та види міністерств в загальній структурі. Повноваження міністерств, особливості статусу їх керівників. Головні територіальні органи міністерств.

1553. Адміністративно-правовий статус Міністерства аграрної політики та продовольства в Україні (39,63 кБ) Курсовая 21.02.2017

Державне регулювання сфери сільського господарства. Повноваження державних органів, які здійснюють регулювання сільського господарства. Мінагрополітики України як центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, його завдання та функції.

1554. Адміністративно-правовий статус Національної гвардії України (80,58 кБ) Курсовая 21.02.2017

Аналіз адміністративного статусу Національної гвардії у порівнянні з попереднім досвідом України у спробі створити додаткове військове формування. Завдання та функції Нацгвардії. Її повноваження, організаційно-структурні особливості, особовий склад.

1555. Адміністративно-правовий статус підрозділів судової міліції (35,12 кБ) Реферат 21.02.2017

Особливості спеціалізованих підрозділів у правоохоронних органах України, насамперед, спецпідрозділів судової міліції. Визначення адміністративно-правового статусу, завдань і функцій судової міліції. Характеристика недоліків в її організації та структурі.

1556. Адміністративно-правовий статус посадової особи (79,66 кБ) Реферат 20.07.2006

Дослідження основних етапів розвитку законодавства України про посадових осіб. Вивчення правообмежень та гарантій службової діяльності. Аналіз теоретичних концепцій поняття "посадової особи" та її адміністративно-правового статусу у вітчизняному праві.

1557. Адміністративно-правовий статус посадової особи податкової міліції (організаційно-правові аспекти) (79,31 кБ) Реферат 20.08.2028

Зміст поняття "посадова особа податкової міліції". Класифікація посадових осіб державної служби. Ознаки владних повноважень. Вимоги до якості здійснюваної управлінської діяльності і підвищення ступеня юридичної відповідальності за службові правопорушення.

1558. Адміністративно-правовий статус працівника державної виконавчої служби України (31,48 кБ) Реферат 20.08.2029

Місце працівника виконавчої служби в системі юридичного процесу, в реалізації правоохоронної функції держави. Формування його адміністративно-правового статусу. Вдосконалення організаційно-правових засад діяльності суб’єктів виконавчого провадження.

1559. Адміністративно-правовий статус працівника міліції (38,22 кБ) Реферат 20.08.2028

Структура та значення адміністративно-правового статусу правоохоронця. Його місце та роль в системі правовідносин та правового становища. Класифікація прав та обов’язків працівника міліції. Службове правопорушення як підстава правової відповідальності.

1560. Адміністративно-правовий статус працівників ветеринарної міліції (61,32 кБ) Реферат 20.08.2014

Поняття адміністративно-правового статусу працівників ветеринарної міліції. Їх місце у системі підрозділів органів внутрішніх справ. Особливості адміністративної і дисциплінарної відповідальності. Права, обов’язки працівників ветеринарної міліції.

Последние запросы


рецензия на монографию по истории первобытного общества сиропы для коктелей Определение группы крови и резус факторы Профилактическая работа в сфере безопасности дорожного движения в школе Польза и вред УФ облучения статус техника технолога в авиастроительной отрасли Направления и пути совершенствования процесса транспортировки материально-технических ресурсов моря россии морские нефтегазовые сооружения материально техническое обеспечение Роль НТП в повышении эффективности производства композиционных материалов флористическое оформление машины на свадебное мероприятие Анализ финансово-хозяйственной деятельности Магнит этика по философии понятия и признаки и правовое регулирование несостоятельности банкротства Основания для обращения в суд математические исследования культура эпохи реформации природные ресурсы сибири средства и методы развития выносливости в боксе

Облако тегов