Рефераты по праву

Название работы Дата
1521. Адміністративно-правове регулювання порядку створення та діяльності кредитних спілок в Україні (72,64 кБ) Реферат 20.07.2029

Розкриття основних підходів до поняття, виокремлення ознак та видів кредитних спілок, порядок створення та діяльності яких є об’єктом адміністративно-правового регулювання. специфіки ліцензування діяльності кредитних спілок, кваліфікаційні вимоги до них.

1522. Адміністративно-правове регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні (41,27 кБ) Реферат 20.08.2028

Дослідження та характеристика положення сучасної правової доктрини щодо адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. Ознайомлення з досвідом іноземних держав щодо адміністративного-правового регулювання приватної нотаріальної діяльності.

1523. Адміністративно-правове регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ України (48,29 кБ) Реферат 20.07.2012

Характеристика поняття проходження державної служби, правового статусу працівника органів внутрішніх справ. Основи правового регулювання державної служби в Україні. Дослідження проходження служби в органах внутрішніх справ як різновиду державної служби.

1524. Адміністративно-правове регулювання реалізації права громадян на звернення (40,8 кБ) Реферат 20.07.2030

Теоретичні засади реалізації права громадян на звернення. Шляхи вдосконалення правового регулювання розгляду звернень громадян неюрисдикційного характеру. Право на звернення в сфері адміністративної юрисдикції. Гарантії забезпечення права на звернення.

1525. Адміністративно-правове регулювання режиму земель оборони (40,47 кБ) Реферат 20.08.2014

Сутність та підстави адміністративної відповідальності за порушення у сфері земельних відносин, характеристика та головні ознаки даних проступків, особливості та обґрунтування відповідальності. Розробка пропозицій щодо удосконалення законодавства.

1526. Адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в Україні (45,49 кБ) Реферат 20.08.2029

Дослідження умов і особливостей адміністративно-правових засад регулювання рекламної діяльності в Україні. Контроль державних органів влади та адміністративно-правові гарантії забезпечення прав споживачів і підприємців на добросовісну рекламну інформацію.

1527. Адміністративно-правове регулювання соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (37,72 кБ) Реферат 20.08.2011

Визначення характерних ознак та специфіки адміністративно-правового забезпечення реалізації права військовослужбовців на соціальне забезпечення. Дослідження проблеми застосування юридичної відповідальності за порушення права військовослужбовців.

1528. Адміністративно-правове регулювання страхової діяльності в Україні (53,25 кБ) Реферат 20.08.2014

Аналіз чинного галузевого законодавства і практики адміністративно-правового регулювання страхової діяльності. Вивчення генезису адміністративно-правового регулювання страхової діяльності, світового досвіду правового забезпечення страхової діяльності.

1529. Адміністративно-правове регулювання та практика проведення масових заходів (20,63 кБ) Реферат 20.01.2005

Система законодавства, яка регламентує проведення масових заходів в Україні. Вдосконалення системи правового регулювання організації і виконання порядку. Ефективність форм взаємодії міліції з громадськими формуваннями та правоохоронними органами.

1530. Адміністративно-правове регулювання у сфері автомобілебудування в Україні (35,29 кБ) Реферат 20.08.2029

Аналіз історичного розвитку адміністративно-правового регулювання у сфері автомобілебудування, визначення етапів його становлення. Характеристика правової доктрини щодо визначення адміністративно-правових засад регулювання у сфері автомобілебудування.

1531. Адміністративно-правове регулювання у сфері захисту прав споживачів (41,75 кБ) Реферат 20.07.2029

Організаційні і правові засоби, які утворюють адміністративно-правовий механізм захисту прав споживачів. Зміст державного контролю у сфері захисту прав споживачів. Розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у галузі захисту прав споживачів.

1532. Адміністративно-правове регулювання у сфері міжнаціональних відносин (42,03 кБ) Реферат 20.07.2030

Сутність і значення міжнаціональних відносин як об’єкту адміністративно-правового регулювання, завдання, функції, принципи, форми та методи даного процесу. Пропозиції щодо вдосконалення українського законодавства у правовій сфері, що вивчається.

1533. Адміністративно-правове регулювання управління інформаційною безпекою (76,75 кБ) Диплом 21.02.2017

Стан, принципи та напрями адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки України. Міжнародно-правовий досвід адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки. Науково обґрунтовані пропозиції щодо підвищення її ефективності.

1534. Адміністративно-правове становище посадової особи органів внутрішніх справ України (43,02 кБ) Реферат 20.06.2022

Розгляд поняття "посадова особа" у доктринальному та нормативно-правовому аспектах. Дослідження відповідальності посадових осіб міліції. Розробка пропозицій щодо удосконалення адміністративно-правового становища посадової особи органів внутрішніх справ.

1535. Адміністративно-правове та організаційне забезпечення взаємодії органів державної влади України у правоохоронній сфері (129,52 кБ) Диплом 21.02.2017

Модель взаємодії органів державної влади України у правоохоронній сфері. Суб’єкти державного управління у правоохоронній сфері. Правоохоронна сфера як об’єкт державного управління. Європейські принципи і стандарти в діяльності органів державної влади.

1536. Адміністративно-правовий аспект механізму стягнення податкового боргу (35,06 кБ) Реферат 20.08.2029

Характеристика поняття та сутності податкового боргу як інституційної правової категорії. Дослідження правового регулювання механізму стягнення даної заборгованості. Огляд шляхів удосконалення адміністративного регулювання механізму стягнення боргу.

1537. Адміністративно-правовий захист права власності в Україні (33,2 кБ) Реферат 20.07.2012

Визначення правової природи адміністративно-правового захисту права власності в Україні. Юридична характеристика адміністративних правопорушень, які посягають на право власності. Форми та методи взаємодії органів держави щодо захисту права власності.

1538. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності правоохоронними органами України (51,71 кБ) Реферат 20.07.2030

Джерела права у сфері адміністративно-правого захисту прав інтелектуальної власності на сучасному етапі державотворення. Механізм реалізації та гарантії адміністративно-правової охорони права інтелектуальної власності правоохоронними органами України.

1539. Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки особи (42,07 кБ) Реферат 20.08.2020

Сутність та зміст поняття безпеки особи. Напрями державної політики в даній сфері. Завдання та функції органів внутрішніх справ у сфері забезпечення безпеки громадян. Удосконалення адміністративно-правового регулювання забезпечення безпеки особи.

1540. Адміністративно-правовий режим (31,81 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття та види адміністративно-правових режимів, їх нормативно-правове забезпечення. Сутність та ознаки надзвичайного та військового станів. Характеристика та види зони надзвичайної екологічної ситуації. Основне значення режиму державної таємниці.

Облако тегов