Рефераты по праву

Название работы Дата
1501. Адміністративно-правове забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України у міжнародній миротворчій діяльності (102,8 кБ) Реферат 20.08.2014

Розробка концепції щодо подолання проблем та їх причин, що пов’язані з формуванням резерву і відбору, контролем за перебуванням працівників органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих місіях. Огляд їх фінансового і ресурсного забезпечення.

1502. Адміністративно-правове забезпечення функціонування інституту комунальної власності в Україні (83,25 кБ) Реферат 20.08.2014

Обґрунтування напрямів удосконалення адміністративно-правового забезпечення функціонування інституту власності комунальників на основі аналізу нормативно-правової бази України. Узагальнення правозастосовної практики у сфері комунального господарства.

1503. Адміністративно-правове регулювання (33,47 кБ) Контрольная 20.04.2022

Види центральних органів виконавчої влади України, їх загальні функції та права. Структура адміністративного процесу, поняття та основні види адміністративних проваджень, стадії адміністративно-процесуальної діяльності. Правомірність рішень міськради.

1504. Адміністративно-правове регулювання в сфері забезпечення прав споживачів в Україні (65,77 кБ) Реферат 20.07.2012

Реалізація конституційних положень щодо визнання людини, життя і здоров’я. Підтримання умов життєдіяльності людей, формування їх ставлення до процесів у суспільстві. Особливості адміністративно-правового регулювання в сфері забезпечення прав споживачів.

1505. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності (33,58 кБ) Курсовая 28.02.2017

1506. Адміністративно-правове регулювання взаємодії органів внутрішніх справ та громадських організацій у протидії корупції (58,25 кБ) Реферат 20.07.2012

Формулювання поняття, систематизація принципів взаємодії органів внутрішніх справ та громадських організацій у протидії корупції. З’ясування сутності механізму протидії корупції та характеристики його елементів. Визначення напрямів оптимізації цієї сфери.

1507. Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україні (73,73 кБ) Реферат 20.07.2012

Адміністративно-правові засади функціонування вищої освіти в Україні, її роль і значення щодо впровадження демократичних і гуманістичних ідеалів та цінностей, міжнародних норм і стандартів. Сутність та зміст освітянської галузі в сучасних умовах.

1508. Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім’ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми (45,53 кБ) Реферат 20.07.2012

Наукове обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-правового регулювання відповідальності за вчинення насильства в сім’ї. Система адміністративних стягнень визначення стану, закономірностей та тенденцій правового забезпечення захисту.

1509. Адміністративно-правове регулювання відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади (44,65 кБ) Реферат 20.08.2028

Аналіз стану та перспектив адміністративно-правового регулювання інституту адміністративної відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади, а також визначення нових, більш дієвих засобів виявлення і запобігання вчиненню ними правопорушень.

1510. Адміністративно-правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі (20,7 кБ) Реферат 21.02.2017

Законодавство, організаційно-правова система управління і поняття агропромислового комплексу, його специфіка. Характеристика діяльності органів управління у сфері агропромислового комплексу. Впливу права і законодавства на формування аграрного ринку.

1511. Адміністративно-правове регулювання грального бізнесу в Україні (62,49 кБ) Реферат 20.08.2028

Поняття і місце грального бізнесу в структурі підприємницької діяльності в Україні. Історія поліцейського (адміністративного) регулювання грального бізнесу в Російській імперії. Розробка рекомендацій щодо контролю і управління закладами грального бізнесу.

1512. Адміністративно-правове регулювання діяльності Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (62,25 кБ) Реферат 20.07.2012

Зміст і сутність адміністративно-правового статусу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Правові проблеми порядку комплектування Служби правопорядку. Стан соціального забезпечення і завдання правового захисту військовослужбовців.

1513. Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції громадської безпеки (41,93 кБ) Реферат 20.08.2028

Міліція громадської безпеки в системі органів внутрішніх справ. Методологічне значення конституційного принципу верховенства права. Механізми правового вдосконалення правоохоронної діяльності. Аналіз адміністративно-правового статусу працівника міліції.

1514. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції (21,62 кБ) Реферат 21.02.2017

Характеристика та аналіз формування органів місцевої міліції в Україні. Зміст адміністративно-правових відносин та механізм регулювання органами місцевої міліції. Встановлення статусу керівника органу місцевої міліції, його роль в управлінні персоналом.

1515. Адміністративно-правове регулювання діяльності судових постачальників (48,54 кБ) Реферат 20.08.2022

Поняття та адміністративно-правова природа діяльності суднових постачальників. Суднове постачання як предмет діяльності суднового постачальника. Митний контроль та митне оформлення при переміщенні суднового постачання через митний кордон України.

1516. Адміністративно-правове регулювання забезпечення пожежної безпеки в Україні (41,03 кБ) Реферат 20.08.2028

Місце і роль системи забезпечення пожежної безпеки у системі захисту населення й територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Характеристика заходів попередження й адміністративного припинення адміністративних правопорушень.

1517. Адміністративно-правове регулювання інноваційної діяльності в Україні (45,16 кБ) Реферат 20.07.2030

Обґрунтування напрямів удосконалення адміністративно-правового регулювання інноваційної діяльності на основі здійсненого аналізу нормативно-правової бази. Узагальнення правозастосовної практики державного управління у сфері інноваційної політики України.

1518. Адміністративно-правове регулювання механізму примусових заходів виконавчого провадження (46,2 кБ) Реферат 20.07.2012

Поняття виконавчого провадження та його місце у системі права України. Механізм правового регулювання примусових заходів виконавчого провадження у правових системах. Механізм звернення стягнення на майно боржника, роль та місце адміністративного примусу.

1519. Адміністративно-правове регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади (274,78 кБ) Реферат 20.08.2028

Роль нормотворення як виду діяльності органів виконавчої влади у механізмі взаємодії гілок державної влади. Призначення нормотворчої діяльності у демократичному суспільстві. Аналіз стану нормотворення як умови забезпечення захисту прав і свобод громадян.

1520. Адміністративно-правове регулювання оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ (49,11 кБ) Реферат 20.07.2029

Уточнення суб’єктів оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ. З’ясування системи державного управління. Регулювання адміністративно-правового статусу. Аналіз принципів проходження служби. Дослідження засобів забезпечення законності.

Последние запросы


работа медсестры в процедурном кабинете ответственность за вред причененный вследствие недостатков товаровработ или услуг софисты сократ платон проблемы таможенного транзита Архитектура Эгейского Крито Микенского мира материки и части природные аллергены Правление Ивана Грозного Особенности функционирования русских анекдотов законодательный процесс в зарубежных странах дипломная работа красноярские столбы холодные блюда бутерброды фатих карими салих бабайны ойлануе Реализация должностных обязанностей младшего воспитателя в соответствии с требованиями законодательства проблема сохранения генофонда информационное неравество защита прав граждан пострадавших вследствии катастрофы на Чернобыльской Аэс курсовая работа на тему ответственность за совершение правонарушений в сфере социального обеспечения дпдг фшапиро секта в исламе

Облако тегов