Рефераты по праву

Название работы Дата
1481. Адміністративно-запобіжні заходи (16,43 кБ) Контрольная 21.02.2017

Заходи припинення правопорушень загального та спеціального призначення: поняття, класифікація. Характерні особливості адміністративного примусу. Мета та функції застосування адміністративно-запобіжних заходів, їх перелік, нормативно-правове регулювання.

1482. Адміністративно-правова відповідальність в Україні (23,17 кБ) Контрольная 21.02.2017

Поняття та підстави адміністративної відповідальності. Суспільна шкідливість дії. Склад адміністративного правопорушення. Законодавчі основи адміністративної відповідальності. Порядок накладання адміністративних стягнень. Норми адміністративного права.

1483. Адміністративно-правова відповідальність за порушення у сфері грального бізнесу (40,85 кБ) Реферат 20.08.2016

Азартні ігри як основа грального бізнесу. Характеристика та особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері грального бізнесу. Основні аспекти законодавства щодо діяльності з організації та проведення азартних ігор в Україні.

1484. Адміністративно-правова діяльність правоохоронних органів (23,86 кБ) Реферат 21.02.2017

Призначення, функції і організація діяльності Служби судових приставів в РФ. Ліцензійно-дозвільна діяльність органів внутрішніх справ у сфері обігу зброї та боєприпасів. Нагородження зброєю, дарування і спадкування зброї, її вилучення та знищення.

1485. Адміністративно-правова діяльність чергової служби органів внутрішніх справ (69,13 кБ) Реферат 21.02.2017

Механізм забезпечення правопорядку та протидії злочинності. Реагування на порушення прав і свобод людини, посягання на інтереси фізичних і юридичних осіб та держави. Специфіка взаємодії чергової служби органів внутрішніх справ з іншими підрозділами.

1486. Адміністративно-правова кваліфікація правопорушень, пов’язаних з невиконанням законних вимог суб’єктів владних повноважень (45,43 кБ) Реферат 20.08.2011

Наукове обґрунтування проблематики та шляхів її розв’язання в сфері адміністративної кваліфікації правопорушень, пов’язаних із невиконанням законних вимог суб’єктів владних повноважень. Практика правової кваліфікації даної категорії правопорушень.

1487. Адміністративно-правова охорона атмосферного повітря (40,48 кБ) Реферат 20.08.2016

Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони. Сучасний стан системи адміністративно-правового регулювання охорони атмосферного повітря. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства про адміністративні проступки у сфері охорони атмосферного повітря.

1488. Адміністративно-правова охорона екологічних прав громадян: сучасний стан та шляхи вдосконалення (18,49 кБ) 20.08.2014

Характеристика сучасного стану адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян. Основні показники роботи органів державної влади в даному напрямку. Реалізація державних заходів з адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян.

1489. Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в Україні (42,39 кБ) Реферат 20.02.2012

Дослідження комплексу міграційних правовідносин, що виникають між державою і іноземцями, які нелегально перебувають в Україні; вивчення юридичного змісту, закономірностей становлення, особливостей розвитку механізму протидії нелегальній міграції.

1490. Адміністративно-правова протидія організованій злочинності у сфері трафіку та проституції в Україні (23,39 кБ) Реферат 20.12.2022

Історичні й етнічно-національні коріння проблеми торгівлі людьми та проституції. Прийняття низки документів, спрямованих на вдосконалення міжнародного співробітництва. Проблема людського трафіку в Україні. Посилення боротьби з проституцією та звідництвом.

1491. Адміністративно-правова характеристика проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (31,16 кБ) Реферат 21.02.2017

Дослідження процесуальної діяльності уповноважених державних органів, прийняття норм матеріального, цивільного, кримінального, адміністративного права. Характеристика адміністративно-процедурної та адміністративно-юрисдикційної діяльності органів влади.

1492. Адміністративно-правове забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні (47,16 кБ) Реферат 20.07.2012

Основні елементи системи адміністративно-правового забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні. Моніторинг нормативно-правової бази України у данній сфері. Особливості адміністративної відповідальності. Пропозиції щодо її удосконалення безпеки.

1493. Адміністративно-правове забезпечення впровадження міжнародно-правових стандартів у діяльність органів міліції України (36,07 кБ) Реферат 20.08.2014

Розробка теоретико-методологічних та наукових підходів в організації діяльності органів міліції України. Аналіз забезпечення прав і свобод людини, дотримання етичних принципів працівниками міліції у боротьбі зі злочинністю та профілактиці правопорушень.

1494. Адміністративно-правове забезпечення ґендерної рівності в організації діяльності персоналу ОВС (78 кБ) Реферат 20.07.2030

Ґендерна рівність як соціальне та правове явище. Напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання ґендерної рівності персоналу ОВС. Перспективи розвитку законодавства у сфері забезпечення ґендерної рівності в органах внутрішніх справ України.

1495. Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів України (40,54 кБ) Реферат 20.08.2028

Поняття, особливості, головні види внутрішньоорганізаційних відносин в місцевих загальних судах. Контроль в діяльності судових органів. Органи внутрішніх справ України, їх роль в охороні місцевих загальних суддів. Зміст адміністративної відповідальності.

1496. Адміністративно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву (96,2 кБ) Реферат 20.07.2024

Розробка адміністративно-правового забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії правопорушенням, які учиняються від імені суб’єктів господарювання. Умови становлення підприємницької діяльності. Виникнення фіктивного підприємництва в Україні.

1497. Адміністративно-правове забезпечення захисту соціальних та економічних прав учасників дорожнього руху в Україні: проблеми теорії та практики (40,53 кБ) Реферат 20.07.2030

Специфіка форм адміністративно-правового захисту соціально-економічних прав учасників дорожнього руху в сучасних умовах. Аналіз практики захисту соціально-економічних прав учасників дорожнього руху в Україні. Розробка пропозицій щодо її вдосконалення.

1498. Адміністративно-правове забезпечення службової таємниці в органах внутрішніх справ України (45,15 кБ) Реферат 20.08.2029

Службова таємниця як вид інформації з обмеженим доступом у діяльності органів внутрішніх справ. Особливості інформаційної безпеки органів внутрішніх справ. Механізм адміністративно-правового забезпечення службової таємниці, напрями його оптимізації.

1499. Адміністративно-правове забезпечення сфери екологічної безпеки (35,88 кБ) Диплом 20.07.2030

Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних учених у галузі адміністративного права. Визначення сутності і значення адміністративно-правового забезпечення сфери екологічної безпеки. Розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо його вдосконалення і покращення.

1500. Адміністративно-правове забезпечення управлінської діяльності в Україні (70,74 кБ) Реферат 20.02.2024

Аналіз теоретичних засад та чинних нормативно-правових актів, що забезпечують управлінську діяльність. Роль і значення адміністративно-правового впливу на оптимізацію функціонування системи державного управління в цілому, окремих державних службовців.

Облако тегов