Рефераты по праву

Название работы Дата
1441. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України (21,09 кБ) Контрольная 21.02.2017

Історія розвитку інституту адміністративного судочинства в Україні, погляди сучасних українських вчених на його сутність. Завдання і функції адміністративного судочинства. Погляди професора А.О. Селіванова на сутність адміністративного судочинства.

1442. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських науковців періоду незалежності (55,12 кБ) Реферат 21.02.2017

Ґенеза й особливості адміністративного судочинства в Україні. Формування інституту адміністративної юстиції. Законодавчо закріплене поняття адміністративного судочинства у чинному адміністративному процесуальному законодавстві та науковій літературі.

1443. Адміністративне судочинство: становлення та здійснення (41,93 кБ) Реферат 20.08.2029

Проблеми запровадження та здійснення адміністративного судочинства в Україні. Поняття адміністративного судочинства, його відмежування від понять "адміністративна юстиція", "адміністративний процес", Класифікація принципів адміністративного судочинства.

1444. Адміністративний арешт: порядок застосування даного виду стягнення та повноваження окремих органів і посадових осіб щодо внесення клопотань про застосування (заміну) на даний вид стягнення (30,81 кБ) 21.02.2017

Порядок здійснення заміни одного виду стягнення на інший через застосування адміністративного арешту замість провадження у справах про адміністративні правопорушення виправних та громадських робіт. Аналіз норм чинного законодавства, повноваження осіб.

1445. Адміністративний договір (32,62 кБ) Реферат 20.09.2016

Юридична природа адміністративного договору. Адміністративний договір, як засіб управлінської діяльності. Адміністративний договір: необхідність впровадження. Координуючі і субординаційні, зобов’язуючі і розпорядницькі адміністративні договори.

1446. Адміністративний договір в діяльності органів державної податкової служби України (39,41 кБ) Реферат 20.07.2029

Аналіз теоретико-методологічних засад, підстав та процесуально-процедурних засад використання адміністративного договору в діяльності органів державної податкової служби України. Ознаки договірних форм управлінської діяльності органів ДПС України.

1447. Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності (45,31 кБ) Реферат 20.08.2028

Поняття, зміст та укладання адміністративного договору як засобу управлінської діяльності. Правова якість, загальна система і межі здійснення, застосування адміністративного договору. Історія розвитку концепції адміністративного договору в Україні.

1448. Адміністративний договір як інструмент регулювання відносин між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на регіональному рівні (91,9 кБ) 20.03.2010

Демократична децентралізація державної влади на рівень відповідних територіальних колективів. Глобальне завдання забезпечення місцевого і регіонального самоврядування. Доцільність застосування адміністративних договорів при делегуванні своїх повноважень.

1449. Адміністративний договір як суперечливий інститут адміністративного права (18,24 кБ) 20.04.2021

Дослідження проблеми регулювання адміністративних багатосторонніх угод на законодавчому рівні. Розуміння механізмів реформування адміністративно-правових відносин. Неоднозначність наукового обґрунтування юридичної природи договірних правовідносин.

1450. Адміністративний нагляд міліції за дотриманням правил паспортно-реєстраційної системи (80,98 кБ) Реферат 20.08.2007

Розкриття змісту і особливостей адміністративного нагляду міліції за дотриманням правил паспортно-реєстраційної системи: правова основа, форми і методи. Розроблення рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення законодавства, яке регулює цю діяльність.

1451. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки (174,45 кБ) Диссертация 21.02.2017

Поняття та суб’єкти адміністративного нагляду органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки. Поняття та зміст адміністративно-наглядової діяльності. Форми адміністративного нагляду органів внутрішніх справ.

1452. Адміністративний примус (31,1 кБ) Контрольная 21.02.2017

Адміністративний примус як особливий вид правового примусу. Класифікація заходів адміністративного примусу: адміністративно-запобіжні заходи, заходи адміністративного припинення, заходи адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення.

1453. Адміністративний примус і права людини (46,3 кБ) Курсовая 20.03.2015

Тенденції законодавчого регулювання адміністративного примусу. Поняття адміністративного примусу, характерні особливості і ознаки. Види заходів адміністративного примусу. Заходи адміністративного примусу в умовах надзвичайного стану. Основні права людини.

1454. Адміністративний примус у публічному праві України (71,14 кБ) Реферат 20.07.2030

Визначення сутності та особливостей зовнішніх форм прояву та процесуального режиму застосування адміністративного примусу в митному, фінансовому, податковому, екологічному праві, як складових адміністративного примусу у публічному праві України.

1455. Адміністративний примус як метод державного управління (35,09 кБ) Контрольная 20.07.2014

Характерні особливості та ознаки адміністративного примусу, тенденції його законодавчого регулювання. Характеристика видів заходів адміністративного примусу: заходи адміністративного попередження, запобіжні заходи, заходи в умовах надзвичайного стану.

1456. Адміністративний процес (29,55 кБ) Контрольная 21.02.2017

Процесуальні строки, їх юридична природа та види в адміністративному процесі. Зупинення провадження в адміністративній справі. Поняття та види судових витрат в адміністративному процесі та їх розподіл між сторонами. Особливості предметної підсудності.

1457. Адміністративний устрій США (113,16 кБ) 21.02.2017

Адміністративний поділ США на 50 штатів та федеральний округ Колумбію. Групування штатів: Нова Англія, Середньо-Атлантичні, Південно-Атлантичні, Тихоокеанські та гірські, Північно-Східні, Північно-Західні, Південно-Західні і Південно-Східні Центри.

1458. Адміністративні важелі у сфері природокористування (60,71 кБ) 21.02.2017

Застосування до навколишнього середовища системи ліцензування. Мета, види екологічного ліцензування. Принципи державної політики України у цій сфері. Екологічне нормування і стандартизація. Добровільна і обов’язкова сертифікація. Екологічна експертиза.

1459. Адміністративні делікти у сфері міграції (60,31 кБ) Реферат 20.09.2014

Характеристика адміністративно-деліктних відносин у сфері міграції. Поняття та юридична характеристика адміністративних деліктів у сфері міграції. Порушення справи та попереднє адміністративне розслідування. Оскарження, опротестування рішення у справі.

1460. Адміністративні договори як особлива форма регулювання управлінських відносин (43,33 кБ) Курсовая 21.02.2017

Історія розвитку і причини актуалізації проблеми адміністративно-договірних відносин. Аналіз стану інституту адміністративного договору, з урахуванням закордонного і українського досвіду, напрямки його розвитку. Види та ознаки адміністративних договорів.

Облако тегов